Voorbeeld APA-stijl: Persoonlijke communicatie

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders.

Volgens APA vallen alle bronnen die niet toegankelijk zijn voor de lezer onder persoonlijke communicatie. Je verwijst naar persoonlijke communicatie in de tekst, maar je neemt geen bronvermelding op in de literatuurlijst.

Ook een andere onderzoeker stelde dat de voorlopige resultaten “veelbelovend” zijn (S. El Kaddouri, persoonlijke communicatie, 15 juli 2018).

Als je je scriptie in het Engels schrijft, is het format voor persoonlijke communicatie (personal communications in het Engels) nagenoeg hetzelfde. Je draait alleen de dag en maand om, er komt geen komma tussen de maand en het jaartal, en de maand wordt met een hoofdletter geschreven in het Engels.

Wat is persoonlijke communicatie?

Persoonlijke communicatie is de term die wordt gebruikt voor alle bronnen die niet toegankelijk zijn voor de lezer, bijvoorbeeld omdat er geen opnames zijn gemaakt, omdat de documenten vertrouwelijk zijn of omdat de bron enkel toegankelijk is voor een specifieke groep (zoals leden van een bepaalde onderwijsinstelling).

APA schrijft voor om de bronnen niet op te nemen in de literatuurlijst, omdat de lezer deze bronnen niet onafhankelijk kan controleren. Het doel van een literatuurlijst is om lezers de kans te bieden om bronnen te vinden, dus niet-toegankelijke bronnen horen niet thuis in die lijst.

Veelvoorkomende voorbeelden van bronnen die je als persoonlijke communicatie moet beschouwen, zijn:

  • Privégesprekken, e-mails, brieven en berichten;
  • Socialemediaberichten die niet openbaar zijn;
  • Niet-opgenomen optredens en toespraken.

Verwijzen naar persoonlijke communicatie

Als je naar persoonlijke communicatie verwijst in je tekst, zet je de initialen en achternaam van je bron tussen haakjes, samen met de woorden “persoonlijke communicatie”, en de datum waarop je de informatie hebt verkregen.

(D. Kersten, persoonlijke communicatie, 12 januari 2018)

Als het relevant of belangrijk is voor de lezer, kun je het type communicatie specificeren.

  • Toen hij mocht reageren, stelde De Bruin dat de ophef “absurd” was (D. de Bruin, e-mail, 5 maart 2019).
  • Tijdens het optreden werd de term “vervreemding” herhaaldelijk genoemd (K. Özer, optreden, 13 juli 2020).

Privéberichten op sociale media vallen altijd onder persoonlijke communicatie. Andere berichten op sociale media die niet openbaar toegankelijk zijn, moeten ook worden behandeld als persoonlijke communicatie. Dit geldt voor alle berichten die alleen zichtbaar zijn voor een specifieke groep (zoals vrienden).

Leden van de online gemeenschap hielden de ophef goed in de gaten, waarbij één gebruiker de commotie afdeed als een “mediacircus” (A. Brecht, reactie in een besloten Facebookgroep, 25 april 2019).

Zijn jouw APA-bronvermeldingen foutloos?

De AI-gedreven APA Checker toont je iedere fout in je bronvermelding en legt je uit hoe je het oplost. Nooit meer een lager cijfer door bronvermelding!

Aan de slag

Participanten uit je onderzoek citeren

Citaten van participanten die deelnemen aan je onderzoek (zoals geïnterviewden en enquêterespondenten) worden iets anders behandeld dan persoonlijke communicatie.

Je hoeft geen bronvermelding toe te voegen als je je participanten citeert, maar de interviewtranscripten of de antwoorden van participanten moeten meestal worden opgenomen in een bijlage. Je verwijst naar deze bijlage bij je eerste citaat, bijvoorbeeld: (zie Bijlage A).

Participanten worden vaak geanonimiseerd met het oog op vertrouwelijkheid. Er zijn verschillende manieren om met de verwijzing om te gaan. Als het niet belangrijk is om participanten van elkaar te onderscheiden, kun je naar ze verwijzen zonder toevoeging.

Een participant lichtte toe dat …

Als je wel een onderscheid wilt maken of details wilt geven, kun je bijvoorbeeld persoonlijke kenmerken toevoegen, zoals de leeftijd, het beroep of het gender van de participant.

(vrouwelijke participant, 31 jaar oud)

Als het van belang is om naar een specifieke participant te verwijzen, kun je een valse naam gebruiken (mits je ergens in je tekst noemt dat je dit doet), of de participanten labelen met nummers of letters.

  • De participant genaamd Meghan (namen in deze tekst zijn gefingeerd) verwijst naar …
  • Participant D stelde dat …

Veelgestelde vragen

Moeten interviews worden opgenomen in een APA-literatuurlijst?

Interviews die je zelf afneemt, worden niet opgenomen in je literatuurlijst. In plaats daarvan citeer je ze in de lopende tekst als persoonlijke communicatie.

Gepubliceerde of opgenomen interviews worden wel toegevoegd aan de literatuurlijst. Je citeert ze in het gebruikelijke bronvermelding-format voor dat brontype (bijvoorbeeld een krantenartikel, boek of YouTube-video).

Welke brontypen worden volgens de APA-stijl geciteerd als persoonlijke communicatie?

Volgens de APA-stijl vallen alle bronnen die niet kunnen worden geraadpleegd door de lezer onder persoonlijke communicatie. Als jouw bron privé of ontoegankelijk is voor het lezerspubliek van je tekst, dan valt deze onder persoonlijke communicatie.

Veelvoorkomende voorbeelden zijn gesprekken, e-mails, berichten, brieven en interviews of optredens die niet zijn opgenomen.

Hoe citeer ik inhoud op sociale media in APA-stijl?

Als je een openbaar bericht op sociale media wilt citeren, gebruik je de eerste 20 woorden als titel, voeg je de publicatiedatum toe, neem je een URL op, en noem je de gebruikersnaam van de auteur als diegene er een heeft.

Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. [@RWSverkeersinfo]. (2021, 11 maart). Het @KNMI heeft voor vandaag #codegeel afgegeven voor het hele land. Ga je de weg op? Wees dan extra alert [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/RWSverkeersinfo/status/1369878958410321921

Als je socialemedia-inhoud wilt citeren die niet openbaar is (zoals privéberichten, berichten uit besloten groepen of gebruikersprofielen), citeer je de inhoud als persoonlijke communicatie in de lopende tekst. Je neemt hierbij geen bronvermelding op in de literatuurlijst.

Toen de schrijver van de bestseller online werd gecontacteerd, stelde hij dat het schrijfproces voor zijn nieuwe boek “geheel volgens plan” verliep (M. Merkus, privébericht op Twitter, 27 november, 2020).

Bekijk alle APA-voorbeelden

(Geredigeerd) boek en e-book (Speel)film of documentaire
Apps Arrest en jurisprudentie
bericht op een forum Blendle-artikel of krantenartikel (internet)
Brief van minister (Kamerbrief, Kamerstuk) Brochure of pamflet
Bundel Conferentiepapers of proceedings
E-book Encyclopedie
Enquête of survey Facebook
Foto, afbeelding of illustratie Hoofdstuk/gedeelte uit bundel
Interne documenten (intranet) Interview
Krantenartikel (offline) Overheidswebsite of -rapport
Patent (octrooi) Pdf-documenten
Persbericht Persoonlijke communicatie
Podcast Powerpoints of hand-outs
Rapport of jaarverslag Reclame op tv of radio
Religieuze boeken (Bijbel, Koran, Thora) Software
Statistische database (CBS) Tabellen en figuren uit andere bronnen
TED-talk Thesis, dissertatie of scriptie
Tijdschriftartikel Toespraak of speech
Tv-serie Twitter (tweet)
Website Wetenschappelijk (journal) artikel in voorpublicatie
Wetenschappelijk tijdschrift (journal) Wetsartikel en wettekst
Wikipedia-artikel Woordenboek
YouTube-video
Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur, een master in Linguistics en een master in Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor schrijft ze nu artikelen over alles wat bij een scriptie komt kijken om zo studenten met succes te laten afstuderen.

2 reacties

Marie
29 januari 2020 om 12:57

Dag Raimo,

Maar wat als je verschillende signalen oppikt van verschillende mensen en daaruit je conclusie trekt zonder een officieel interview? Dan pik je van verschillende mensen binnen de organisatie op dat er een probleem is, met iedere keer een andere naam en datum. Hoe verwijs je daarnaar? Of mag je gewoonweg zeggen: Vanuit verschillende onderdelen binnen de organisatie zijn signalen opgepakt dat...en dan geen bron?

Ik hoor het graag.

Groet Marie

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
29 januari 2020 om 14:40

Hoi Marie,

Goede vraag! Ik neem aan dat je de interviews hebt opgenomen in je bijlagen? Je zou dan kunnen verwijzen naar de bijlagen, waarin al je interviews staan.
Daarnaast zou je er ook een paar specifieke voorbeelden uit kunnen pikken, waarbij je naar één specifiek interview verwijst.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.