Uit welke vijf krachten bestaat het Vijfkrachtenmodel van Porter?

Volgens het Vijfkrachtenmodel (Five Forces Framework) van Porter wordt de concurrentie bepaald door de sterkte van de volgende vijf krachten in te schatten:

  • Dreiging van nieuwe toetreders;
  • Onderhandelingsmacht van leveranciers;
  • Onderhandelingsmacht van klanten;
  • Dreiging van substituten;
  • Onderlinge rivaliteit.