Wat is een contaminatie?

Een contaminatie is een verhaspeling van twee uitdrukkingen (of woorden) die samenhangen. Hierdoor ontstaat een nieuw woord of een nieuwe uitdrukking. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Optelefoneren (opbellen en telefoneren)
  • Mond-op-mondreclame (mond-op-mondbeademing en mond-tot-mondreclame)

Twee andere bekende stijlfouten zijn een pleonasme of tautologie.