Waarom zijn meetniveaus van belang?

Het niveau waarop je een variabele meet, bepaalt hoe je je data kunt analyseren.

Afhankelijk van het meetniveau kun je diverse descriptieve statistieken gebruiken om je data samen te vatten. Ook kun je inferentiële statistiek (ook wel toetsende of verklarende statistiek genoemd) gebruiken om te bepalen of je resultaten de hypothese ondersteunen of weerleggen.