Juridische Leidraad: Internationale organisaties | Voorbeelden

In dit artikel worden de nieuwste richtlijnen uit de Leidraad voor juridische auteurs (2022) besproken. In het geval van stukken van het Europees parlement en internationale organisaties zijn deze gelijk aan die uit 2019.

Je verwijst naar stukken van het Europees Parlement die al in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn gepubliceerd onder vermelding van de naam van dit Publicatieblad (afkorting: PbEU).

Op 1 januari 2015 is een nieuwe methode ingevoerd om nummers te verbinden aan documenten die in de L-serie van het Publicatieblad worden gepubliceerd. Alle Europese rechtshandelingen worden nu doorlopend genummerd, waardoor alle handelingen een uniek nummer krijgen.

 • Voetnoot: Richtlijn (EU) 2019/770
 • Lopende tekst: Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (PbEU 2019, L 136).

Verkort verwijzen naar bekende richtlijnen en verordeningen

Als je verwijst naar richtlijnen en verordeningen die zeer bekend zijn en veelvuldig worden aangehaald, mag je ook de korte roepnaam gebruiken. Deze roepnamen licht je dan wel toe in een afkortingenlijst of in de voetnoot.

Voorbeeld: Verklaring in de voetnoot of afkortingenlijst
Aanbestedingsrichtlijn. Richtlijn 2014/24/EU.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Verwijzen naar buitenlandse, internationale regelingen

In het geval van een buitenlandse regeling vermeld je na het artikelnummer eerst de titel of citeertitel van de regeling in de oorspronkelijk taal.

Daarna kun je eventueel de vertaling toevoegen tussen haakjes (voorafgegaan door ‘=’ of de naam van het land), gevolgd door het jaar, nummer en/of de datum van de regeling op een voor dat land gebruikelijke wijze. Ook kun je de vindplaats vermelden.

Voorbeeld: Verwijzing naar een buitenlandse regeling
Art. 2. Kaffeesteuergesetz (= Koffiebelasting) 2009 BGBl. I S. 1870, 1919 gesetze-im-internet.de.

Verwijzen naar buitenlandse, internationale jurisprudentie

Verwijzen naar Europese jurisprudentie

Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie kun je vinden met de ECLI-zoekmachine, of op eur-lex.eu, curia.eu en in niet-digitale uitgaven van het hof. De hoofdbron voor jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens is hudoc.echr.coe.int.

Verwijzingen naar Europese jurisprudentie hebben dezelfde vorm als verwijzingen naar Nederlandse jurisprudentie. Je voegt bij uitspraken van EU-instanties wel altijd het zaaknummer toe na de datum en indien mogelijk, de roepnaam. De website hoef je niet te vermelden.

Voorbeeld: Verwijzing naar Europese jurisprudentie
EHRM 25 maart 1999, ECLI:CE:ECHR:1999:0325 (Iatridis/Griekenland).

Als een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gepubliceerd is, wordt ook aangeraden om de vindplaats te vermelden

Voorbeeld: Uitspraak van het Europees hof voor de Rechten van de Mens inclusief de vindplaats
EHRM 1 juni 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:0601, NJ 2004/667, m.nt. J. de Boer (L/Nederland).

Verwijzen naar niet-Europese, internationale jurisprudentie

Als je naar een niet-Europese rechter verwijst, vermeld je eerst de naam van de instantie in de oorspronkelijke taal. Eventueel kun je ook hier tussen haakjes een vertaling (met =) of de naam van het land toevoegen. Vervolgens geef je de datum van de uitspraak, gevolgd door een ECLI of andersoortige jurisprudentievermelding.

Voorbeeld: Verwijzing naar niet-Europese, internationale jurisprudentie
Bundesverfassungsgericht (= federaal constitutioneel hof, Duitsland) 26 maart 2021, ECLI:DE:BVerfG:2021:rs20210326.2bvr054721.

Vindplaats Europese en andere internationale regelingen

Veel nationale regelingen van landen uit de Europese Unie zijn online te vinden. Zo kun je onder andere het Publicatieblad EU, verdragen, internationale overeenkomsten, geldende wetgeving, geconsolideerde wetgeving, voorbereidende documenten en jurisprudentie vinden.

Goede, betrouwbare online bronnen zijn:

Voor andere internationale organisaties kun je de nationale regelgeving via de volgende twee websites raadplegen:

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Verwijzen naar teksten van andere internationale organisaties

Er zijn geen vaste regels om te verwijzen naar teksten van andere internationale organisaties. Wel zijn er enkele richtlijnen:

 • Je kunt verwijzen naar bekende internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, met de officiële Nederlandse naam.
 • Je kunt naar minder bekende internationale organisaties verwijzen met de Engelse (of Franse) naam.
 • Je vertaalt de titels van de documenten niet, dus je vermeldt de titel in de oorspronkelijke taal.
 • Bij een verwijzing naar een document van de Verenigde Naties voeg je altijd ‘Un Doc’ toe, gevolgd door het documentnummer.
 • Je neemt bekende websites, zoals un.org, niet op in de bronvermelding. Bij minder bekende websites kun je het verkorte webadres wel toevoegen.
Voorbeeld: Verwijzingen naar andere internationale organisaties
 • Resolutie 70/175 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (17 december 2015). United Nations standard minimum rules for the treatment of prisoners, UN Doc A/RES/70/175.
 • Recommendation 11 of the General Assembly of the International Commission on Civil Status (17 september 2015). On marriage, cie1.org.

Veelgestelde vragen

Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar Europese jurisprudentie?

Verwijzingen naar Europese jurisprudentie lijken sterk op verwijzingen naar Nederlandse jurisprudentie. Je voegt wel altijd het zaaknummer toe na de datum, en indien mogelijk de roepnaam. Je vermeldt geen website.

EHRM 25 maart 1999, ECLI:CE:ECHR:1999:0325 (Iatridis/Griekenland).

Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar een buitenlandse regeling?

Als je wilt verwijzen naar een buitenlandse regeling, vermeld je het artikelnummer, de titel of citeertitel van de regeling in de oorspronkelijk taal, een eventuele vertaling tussen haakjes (voorafgegaan door ‘=’ of de naam van het land), het jaartal, het nummer en/of de datum van de regeling op een voor dat land gebruikelijke wijze, en eventueel de vindplaats.

Voorbeeld: Verwijzing naar een buitenlandse regeling
Art. 2. Kaffeesteuergesetz (= Koffiebelasting) 2009 BGBl. I S. 1870, 1919 gesetze-im-internet.de.
Waar kan ik Europese jurisprudentie vinden?

Met de CLI-zoekmachine kun je jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie vinden. Ook kun je eur-lex.eu, curia.eu en niet-digitale uitgaven van het hof raadplegen. De meest belangrijke bron voor jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens is hudoc.echr.coe.int.

Wie gebruikt de Leidraad voor juridische auteurs?

De Leidraad wordt vooral gebruikt door redacties van juridische boeken en tijdschriften, juridische auteurs, en door rechtenstudenten en -academici.

De Juridische Leidraad is opgesteld, omdat er een gebrek was aan eenduidige gedragsregels. Hierbij is rekening gehouden met bestaande richtlijnen en de praktijk. Met behulp van de Leidraad kun je volledig en consistent verwijzen. Wij hebben de richtlijnen zo goed mogelijk afgestemd op brongebruik in scripties.

Wat is een European Case Law Identifier (ECLI)?

Een ECLI wordt toegevoegd aan rechterlijke uitspraken om ze te nummeren, zodat ze makkelijk kunnen worden opgezocht via de ECLI-zoekmachine. De ECLI bestaat altijd uit dezelfde onderdelen: ECLI:landcode:instantiecode:uitspraakjaar:volgnummer

Een paar voorbeelden van ECLI’s zijn:

 • ECLI:NL:RVS:2020:2533
 • ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191119.2N10
 • ECLI:NL:PHR:2021:80
 • Je kunt een ECLI beter niet zelf reconstrueren. In plaats daarvan kun je de ECLI opzoeken.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Merkus, J. (2023, 02 augustus). Juridische Leidraad: Internationale organisaties | Voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 22 juli 2024, van https://www.scribbr.nl/leidraad-voor-juridische-auteurs/internationale-organisaties/

Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor, onderzoeker en docent schrijft ze nu artikelen over scripties, taalkunde, methodologie en statistiek om studenten te helpen.