Wat is een scriptie?

Je scriptie (ook wel eindwerkstuk, dissertatie of thesis genoemd) is een verslag op basis van je onderzoek of stage waarmee je je opleiding afrondt. Een scriptie kun je zowel voor je bachelor als master schrijven.

Bij zowel het hbo als de universiteit kan een scriptie vereist zijn om je diploma te halen. Over het algemeen richt een hbo-scriptie zich op advies bij een praktijkprobleem, bijvoorbeeld voor een afstudeerstage. Een universitaire scriptie is een verslag van een zelfstandig uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek.

De eisen van een scriptie verschillen per opleiding. Zo worden er bij sommige opleidingen bijvoorbeeld richtlijnen opgesteld over het onderwerp dat je mag kiezen, het soort onderzoek dat uitgevoerd mag worden, het aantal woorden dat je moet schrijven of hoe de scriptiestructuur eruit moet komen te zien.

Tip
Heb je moeite om te starten met je scriptie? Volg dan ons stappenplan voor een goede start.

Waarom schrijf je een scriptie?

Een scriptie wordt vaak vereist om te demonstreren wat je hebt geleerd tijdens je opleiding. Hiermee kan worden bepaald of je voldoende hebt geleerd en je in staat bent deze kennis toe te passen om af te studeren.

In een scriptie presenteer je dus in feite alle onderzoeksvaardigheden die je hebt opgedaan tijdens je opleiding.

Het doel van je scriptie in de context van je academische opleiding is dat je laat zien over de kennis en kunde te beschikken om te mogen afstuderen. Tegelijkertijd dient je scriptie ook nog een onderzoeksdoel, dat bepaald wordt door het onderwerp waar je over schrijft.

Zo kan een scriptie bijvoorbeeld relevant zijn om:

  • Een gat in de literatuur op te vullen;
  • Een hypothese of theorie te bevestigen of ontkrachten;
  • Een oplossing te vinden voor een maatschappelijk probleem;
  • Oorzaken en gevolgen van een probleem te verklaren;
  • Technieken, producten of procedures te ontwikkelen.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Hoelang ben je bezig?

Hoelang het duurt om een scriptie te schrijven, hangt af van een aantal factoren. Zo krijg je vanuit je opleiding meestal een deadline wanneer je scriptie af moet zijn. Gemiddeld is dit tussen de 3 en 12 maanden.

Ook moeten sommige scripties groter zijn dan anderen. Het vereiste woordenaantal van een scriptie kan variëren tussen de 7.000 en 20.000 woorden.

Daarnaast is niet elke student even snel klaar met het schrijven van een scriptie, afhankelijk van bijvoorbeeld je onderwerp, je onderzoeksmethoden en je sterke en zwakke punten. Het is daarom handig om een tijdsplanning te maken.

Download ons template voor een tijdsplanning hieronder in het door jou gewenste format:

Download Excel templateDownload Google Sheets template

Waar gaat een scriptie over?

Het hangt van het vakgebied af waar de scriptie over kan gaan. Belangrijk is wel dat je onderzoek nog niet eerder door iemand anders is uitgevoerd.

Kies ook altijd een onderwerp dat voldoet aan de eisen van je opleiding, wetenschappelijk of praktisch relevant is, je interessant vindt, voldoende literatuur beschikbaar heeft, haalbaar is binnen het tijdsbestek voor je scriptie, afgebakend is en voor jou mogelijk is om uit te voeren.

Heb je een onderwerp gekozen, dan schrijf je een plan van aanpak (hbo) of onderzoeksvoorstel (wo). Hierin leg je uit welk onderwerp je wilt onderzoeken en hoe je dat wilt gaan doen.

Tip
Je kunt inspiratie opdoen over een scriptieonderwerp door scripties van anderen te bekijken in de verschillende scriptiedatabanken.

Hoe schrijf je een scriptie?

Je start je scriptieproces meestal met het kiezen van een onderwerp en het uitvoeren van vooronderzoek. Op basis hiervan stel je aan de hand van de probleemanalyse een probleemstelling, doelstelling en hoofdvraag op. Deze informatie verwerk je vervolgens in een onderzoeksplan (een plan van aanpak of onderzoeksvoorstel).

Vervolgens verzamel je literatuur over je onderwerp en ga je je onderzoek uitvoeren. Op basis van deze informatie ga je uiteindelijk je scriptie schrijven.

Je scriptiestructuur is afhankelijk van je vakgebied (en de eisen van je opleiding), je onderzoeksonderwerp en je onderzoeksopzet. Over het algemeen neem je onderstaande onderdelen op in je scriptie:

Er zijn ook nog een aantal optionele onderdelen, zoals een informatiepagina, dankwoord, figuren- en tabellenlijst, afkortingenlijst, begrippenlijst, aanbevelingen en nawoord.

Voor sommige scripties (met name hbo-scripties) is het vereist om op basis van de gevonden oplossing een adviesrapport te schrijven voor een opdrachtgever.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Hoe krijg ik een goed cijfer?

Zorg ervoor dat je scriptie voldoet aan alle eisen voor wetenschappelijk schrijven. Controleer daarom goed de originaliteit van je tekst en voorkom zo plagiaat. Gebruik hiervoor onze Plagiaat Checker.

Een andere methode om een hoger cijfer te krijgen, is je scriptie laten nakijken op taal en structuur door onze professionele editors. Spelfouten zijn een no-go voor docenten en professioneel taalgebruik draagt bij aan een nog betere beoordeling.

Scriptievoorbeelden

Hieronder staan een aantal voorbeelden van scripties om een beeld te krijgen van hoe een scriptie eruit kan komen te zien:

Meer voorbeelden van scripties

Veelgestelde vragen over een scriptie

Hoelang duurt het om een scriptie te schrijven?

De gemiddelde duur van een scriptie ligt tussen de 3 en 12 maanden, waarbij je meestal 6 maanden bezig bent (ongeveer 1 semester). Hoe lang het proces precies duurt, hangt af van het soort onderzoek en hoeveel studiepunten ervoor staan. Het allerbelangrijkste is dat je je houdt aan een goede planning.

Uit welke fases bestaat een planning voor je scriptie?

Met behulp van de scriptieplanning kun je stapsgewijs al je deadlines halen en ervoor zorgen dat je op tijd afstudeert.

In de tijdsplanning maak je onderscheid tussen de fase waarin je:

  • informatie verzamelt (de startfase);
  • het daadwerkelijke onderzoek doet (de onderzoekfase);
  • de uitkomsten van het onderzoek opschrijft (de schrijffase).
Hoeveel woorden heeft een scriptie?

Het aantal woorden in een scriptie hangt af van het niveau, het aantal studiepunten dat je krijgt en de richtlijnen van individuele opleidingen (controleer deze goed).

Een hbo-scriptie is gemiddeld 15.000 woorden lang, een bachelorscriptie heeft tussen de 7.000 en 12.000 woorden en een masterscriptie is meestal tussen de 12.000 en 20.000 woorden lang (zonder bijlagen).

Let op: een grote scriptie is niet per se beter dan een kleine scriptie. Het belangrijkste is om kort en krachtig te schrijven, zodat je scriptie goed leesbaar is.

Wat is het doel van een onderzoeksplan of onderzoeksopzet?

Met een goed opgesteld onderzoeksplan, bestaande uit je onderzoeksopzet en probleemanalyse, kun je ervoor zorgen dat je onderzoeks- en analysemethoden passen bij je onderzoeksdoelen. Zo kan een begeleider beoordelen of je onderzoek goed in elkaar zit voordat je begint met het daadwerkelijke onderzoek.

Ook vormt het plan een leidraad tijdens je onderzoek.

Een onderzoeksplan kan een onderzoeksvoorstel (research proposal) of plan van aanpak (PvA) zijn.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Scharwächter, V. & Hoogterp, A. (2023, 02 februari). Wat is een scriptie?. Scribbr. Geraadpleegd op 22 juli 2024, van https://www.scribbr.nl/starten-met-je-scriptie/wat-is-een-scriptie/

Wat vind jij van dit artikel?
Veronique Scharwächter

Veronique heeft twee bachelors: één in Taal- en Cultuurstudies en één in Philosophy, Politics and Economics. Daarnaast heeft zij een boek geschreven over hoe filosofie je kan helpen in je studentenleven. Ze hoopt haar brede, interdisciplinaire kennis in te kunnen zetten om zo veel mogelijk studenten te helpen met het schrijven van hun scriptie.