Validiteit en betrouwbaarheid in literatuuronderzoek

De validiteit wordt bepaald door de relevantie van de bron voor het beantwoorden van de hoofdvraag en deelvraag (inhouds– en begripsvaliditeit) en de wijze waarop je zoekt (interne en externe validiteit).

Voor de betrouwbaarheid is de mate van wetenschappelijkheid van je bronnen bepalend maar ook of je geen toevallige fouten maakt tijdens het zoeken, het waarderen en het combineren van de bevindingen uit de relevante en gewaardeerde literatuur.

Logboek bijhouden

Zorg dat je ten behoeve van de interne en externe validiteit maar ook de betrouwbaarheid een logboek bijhoudt waarin je beschrijft hoe je het literatuuronderzoek hebt uitgevoerd. Zo kun je altijd jezelf controleren of aan een ander vragen dat te doen.

Zoekstrategie bepalen

Bij het zoeken naar bronnen moet je je zoekstrategie bepalen. Dat betekent:

 • bepalen van de zoektermen (Nederlands, Engels, combinaties);
 • bepalen van (digitale) databanken waarin je gaat zoeken.
 • methode van zoeken: zoektermen (bibliografische methode) en referentielijsten in bestaande boeken en tijdschriftartikelen (sneeuwbalmethode).

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Relevantie bronnen

Een bron is relevant als het je helpt bij de beantwoording van je hoofdvraag of deelvragen.

Om relevant te zijn moet de bron aan ten minste een van de volgende aspecten voldoen:

 • De bron helpt bij het beantwoorden van mijn hoofdvraag of deelvraag.
 • Het onderwerp van de bron komt overeen met mijn onderwerp. Of de context is hetzelfde.
 • De hoofdvraag die wordt beantwoord in de bron komt overeen met mijn eigen hoofdvraag.
 • Datgene dat onderzocht wordt lijkt op wat ik onderzoek (het onderzoeksobject). De bron behandelt bijvoorbeeld een van dezelfde begrippen die ook van belang is voor mijn onderzoek.
 • De methoden van onderzoek en het onderzoeksinstrument komt overeen met mijn onderzoek. In de bron wordt bijvoorbeeld ook gebruikgemaakt van interviews.

Wetenschappelijkheid bronnen

De eisen wat betreft de betrouwbaarheid zijn afhankelijk van het doel van je onderzoek en de eisen die je opleiding stelt. Vaak is de minimale eis dat er gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijk literatuur omdat er dan min of meer garantie is dat het onderzoek objectief en verifieerbaar is.

Bij niet-wetenschappelijke bronnen (kranten, blogs, websites, rapporten e.d.) moet je dus extra goed opletten.

Welke bronnen kan ik gebruiken voor mijn onderzoek?

Voorbeeld validiteit en betrouwbaarheid in literatuuronderzoek

Deelvraag: Welke sociale vaardigheden hebben kinderen in de leeftijd van één tot/met vier jaar nodig om relaties te onderhouden?

Type onderzoek: Literatuuronderzoek

Op welke wijze wordt onderzocht: Er wordt gezocht naar literatuur via Google Scholar (bibliografische methode) en referentielijsten in bestaande boeken en tijdschriftartikelen (sneeuwbalmethode). De zoektermen worden afgeleid van het model ‘Relatie gedrag en relaties’ en bijbehorende theorie (Van der Ploeg, 2011).

De geraadpleegde bronnen worden gewaardeerd op relevantie voor deze deelvraag op basis van doelgroep (leeftijd 1 t/m 4), actualiteit (max tien jaar), object (sociale vaardigheden of een deelaspect daarvan) en context (relaties met kinderen).

De betrouwbaarheid wordt beoordeeld door te kijken of de publicatie:

 • vindbaar is via Google Scholar;
 • uitgegeven is in een wetenschappelijk of vaktijdschrift;
 • aantal keer dat de bron wordt geciteerd en wat er over wordt gezegd;
 • of als het rapport of artikel of een website betreft:
 • aanduiding van auteur en datering van de tekst;
 • de werkkring van de auteur;
 • aanduiding doelgroep;
 • aanwezigheid van expliciete vraagstellingen en conclusies;
 • aanwezigheid van een verantwoording van de gebruikte methode;
 • aanwezigheid van voldoende en hoogwaardige literatuurverwijzingen of noten;
 • het niveau van het taalgebruik en tekstverzorging.
Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

4 reacties

jelle
8 april 2021 om 23:50

Hallo

Ik krijg de volgende vraag, deze vind ik lastig te beargumenteren. zou je me misschien kunnen helpen?

Vraag:
Beargumenteer waarom literatuuronderzoek geschikt is om de mate van betrouwbaarheid en validiteit van (kwalitatief) onderzoek te vergroten.

Mvg Jelle

Beantwoorden

Julia Merkus
Julia Merkus (Scribbr Team)
9 april 2021 om 11:36

Hoi Jelle,

Dat is inderdaad een wat brede vraag. Ik denk dat je zou kunnen aangeven dat literatuuronderzoek de betrouwbaarheid kan vergroten als je gebruikmaakt van kwalitatief hoge bronnen (uit een wetenschappelijk tijdschrift, peer-reviewed, vaak geciteerd door anderen, auteur met goede status/reputatie) en als die bronnen hetzelfde beweren (replicatie van de resultaten verhoogt namelijk ook de betrouwbaarheid). Ook wordt in die onderzoeken vaak gewerkt met gevalideerde onderzoeksmethoden (zoals gestandaardiseerde vragenlijsten) en worden die methoden bijna altijd heel goed beargumenteerd.

Beantwoorden

Monica
26 februari 2020 om 12:40

Ik vind het moeilijk om de validiteit te beschrijven bij mijn methode van literatuuronderzoek. Hoe kan ik de validiteit waarborgen bij literatuuronderzoek?
Is dit ook door de in- en exclusie criteria op te stellen? Erg lastig, wat nou betrouwbaarheid en validiteit is.

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
26 februari 2020 om 12:59

Hoi Monica,

Goede vraag! De validiteit kun je aantonen door duidelijk te maken op welke manier de betreffende artikelen relevant zijn voor jouw onderzoeksvragen.
Daarnaast kun je door middel van een goed uitgelegde zoekstrategie ook aantonen dat het waarschijnlijk is dat je de relevante literatuur allemaal geraadpleegd hebt.
De betrouwbaarheid kun je bijvoorbeeld aantonen door te kijken hoe vaak een bron geciteerd is, vindbaar is op Google Scholar, waar de bron gepubliceerd is, etc.

Succes!
Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.