Uit welke onderdelen bestaat de schrijffase van je scriptie?

Pas als je klaar bent met je onderzoek, kun je de resultaten, conclusie, discussie, inleiding en samenvatting schrijven. Na de schrijffase van je tijdsplanning ben je klaar met je scriptie.

 1. Bronvermelding bijhouden
 2. Theoretisch kader schrijven (op basis van je literatuuronderzoek)
 3. Methoden/onderzoeksopzet schrijven
 4. Resultaten opschrijven
 5. Conclusie schrijven
 6. Discussie schrijven
 7. Aanbevelingen schrijven
 8. Inleiding en samenvatting schrijven
 9. Hoofdstukken evalueren en redigeren
 10. Scriptie evalueren met je begeleider
 11. Scriptie laten nakijken door Scribbrs Nakijkservice
 12. Feedback verwerken en lay-out verzorgen