Uit welke onderdelen bestaat de schrijffase van je scriptie?

Pas als je klaar bent met je onderzoek, kun je de resultaten, conclusie, discussie, inleiding en samenvatting schrijven. Na de schrijffase ben je klaar met je scriptie.

 1. Bronvermelding bijhouden
 2. Literatuuronderzoek/theoretisch kader schrijven
 3. Methoden/onderzoeksopzet schrijven
 4. Resultaten opschrijven
 5. Conclusie schrijven
 6. Discussie schrijven
 7. Aanbevelingen schrijven
 8. Inleiding en samenvatting schrijven
 9. Hoofdstukken evalueren en scriptie laten redigeren
 10. Scriptie evalueren met je begeleider
 11. Feedback verwerken en lay-out verzorgen
 12. Eventueel scriptie laten nakijken