APA-stijl richtlijnen voor verwijzingen in de tekst | Voorbeelden

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 vind je elders

Verwijzingen in de tekst geven kort aan welke informatiebron je hebt gebruikt. Deze verwijzingen corresponderen met een volledige bronvermelding in de literatuurlijst aan het eind van je tekst.

APA-verwijzingen in de tekst bestaan uit de achternaam van de auteur en het jaar van publicatie. Wanneer je een specifiek deel van een bron aanhaalt, moet je ook het paginanummer of het bereik opnemen in je verwijzing. Voorbeelden zijn: (Benders, 2020, p. 70) of (Ayuk, 2021, pp. 39-41).

Laat achtervoegsels (zoals jr.) of titels (zoals PhD of dr.) weg en specificeer alleen het jaar van de publicatie, niet de dag en maand.

Genereer foutloze APA-bronvermeldingen met Scribbr

Zijn jouw APA-verwijzingen foutloos?

Voer een quick check uit om te achterhalen hoeveel APA-fouten je tekst bevat, voordat je je werk inlevert.

 • Controle op basis van meer dan 100 APA-richtlijnen
 • Resultaten binnen 1 minuut
 • Geschikt voor APA 6de & 7de editie

Probeer nu gratis

Zijn jouw APA-bronvermeldingen foutloos?

De AI-gedreven APA Checker toont je iedere fout in je bronvermelding en legt je uit hoe je het oplost. Nooit meer een lager cijfer door bronvermelding!

Aan de slag

Tussen haakjes vs. narratieve verwijzingen

De verwijzing in de tekst kan tussen haakjes worden geplaatst of worden geïntegreerd in een zin.

 • Tussen haakjes: Er bestaat een correlatie tussen socialemediagebruik en angststoornissen bij pubers (Verdijsseldonk, 2019).
 • Narratief: Verdijsseldonk (2019) ontdekte een correlatie tussen socialemediagebruik en angststoornissen bij pubers.

Het publicatiejaar staat direct achter de achternaam van de auteur wanneer het narratieve format wordt gebruikt. Een verwijzing tussen haakjes kan midden in een zin of aan het eind van een zin worden geplaatst, net voor de punt. Zie ook deze voorbeeldparagraaf met verwijzingen in de tekst.

Verwijzingen in de tekst met meerdere auteurs

Als een artikel door meerdere auteurs is geschreven, plaats je:

 • een ampersand (&) tussen de achternamen in een verwijzing tussen haakjes;
 • het woordje “en” tussen de achternamen in een narratieve verwijzing.

Bij drie of meer auteurs vermeld je alleen de achternaam van de eerste auteur, gevolgd door “et al.” (wat “en anderen” betekent).

Bij een groep auteurs die bekend is onder een afkorting (bijvoorbeeld CBS voor “Centraal Bureau voor de Statistiek”) schrijf je de eerste keer de gehele afkorting uit. Hierna gebruik je steeds alleen de afkorting.

Meerdere auteurs bij verwijzingen in de tekst
Type auteur Tussen haakjes Narratief
Eén auteur (Hessing, 2021) Hessing (2021)
Twee auteurs (Hessing & Saberi-Far, 2021) Hessing en Saberi-Far (2021)
Drie of meer auteurs (Hessing et al., 2021) Hessing et al. (2021)
Groep auteurs (Scribbr, 2021) Scribbr (2021)
Afkorting voor groep auteurs

 • Eerste verwijzing
 • Volgende verwijzingen
(Centrum voor Volwassenenonderwijs [CVO], 2021)

(CVO, 2021)

Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO, 2021)

CVO (2021)

Ontbrekende auteur, datum of paginanummer

Ontbrekende informatie bij verwijzingen in de tekst
Ontbrekend element Oplossing Verwijzing in de tekst
Auteur Gebruik de titel van de bron. (Titel van de Bron, 2021)
Datum Schijf “z.d.” voor “zonder datum” (Hessing, z.d.)
Paginanummer Gebruik een alternatieve plaatsaanduiding of laat het paginanummer weg (Hessing, 2021, 03:46) of
(Hessing, 2021)

Onbekende auteur

Probeer te bepalen of een organisatie of de overheid verantwoordelijk is voor de bron als de auteur onbekend is. Als dit zo is, dan kun je de naam van de organisatie opnemen in de verwijzing in de tekst (en in de bronvermelding).

De kosten van zonne-energie zijn de laatste 3 jaar met 34% gedaald (Tesla, 2020).

Gebruik als alternatief de titel van de bron in plaats van de auteursnaam. Schrijf deze titel schuingedrukt als de titel in je literatuurlijst ook schuingedrukt wordt. Als dit niet zo is, schrijf je de titel tussen dubbele aanhalingstekens.

Gebruik hoofdletters voor de kernwoorden van de titel (title case) en kort lange titels in. Het eerste woord van de titel moet wel altijd worden gebruikt, zodat lezers de bron makkelijk kunnen vinden in de literatuurlijst.

 • (“Nederlands Waterrisico,” 2015)
 • (Ons Feilbare Denken, 2017)

Onbekend publicatiejaar

Als het publicatiejaar onbekend is, schrijf dan “z.d.” (zonder datum) in de verwijzing in de tekst.

(Janszoon, z.d.).

Onbekend paginanummer (alternatieve plaatsaanduidingen)

Paginanummers zijn alleen nodig bij directe citaten. Als je een citaat gebruikt van een publicatie zonder paginanummer (zoals webpagina’s of YouTube-video’s), kun je een alternatieve plaatsaanduiding gebruiken, zoals:

 • (Liu, 2021, 03:26)
 • (Streefkerk, 2020, Hoofdstuk 3)
 • (Theel, 2018, par. 4)
 • (Flores, 2015, Tabel 4)
 • (Davids, 2018, Dia 18)
 • (Koenders, 2017, Resultatensectie)

Onthoud dat verwijzingen naar de Bijbel, Koran of Thora altijd een hoofdstuk- en versnummer bevatten, ook als paginanummers aanwezig zijn:

(De Nieuwe Bijbelvertaling, 2007, Petr. 3:5)

Zijn jouw APA-bronvermeldingen foutloos?

De AI-gedreven APA Checker toont je iedere fout in je bronvermelding en legt je uit hoe je het oplost. Nooit meer een lager cijfer door bronvermelding!

Aan de slag

Meerdere bronnen tussen een set haakjes

Als een bewering wordt ondersteund door meerdere bronnen, kunnen de verwijzingen in de tekst worden gecombineerd in één set haakjes. Sorteer de bronnen alfabetisch en scheid ze met een puntkomma.

Als je meerdere publicaties van dezelfde auteur aanhaalt, dan noem je de publicatiejaren en scheid je deze met een komma.

Meerdere onderzoeken hebben deze resultaten gerepliceerd (De Bruin, 2009; Ponsioen, 2004; Smits, 2015, 2017).

Dubbelzinnigheid voorkomen bij APA-verwijzingen in de tekst

Je kunt de oplossingen uit onderstaande tabel toepassen als verwijzingen in de tekst dubbelzinnig zijn doordat ze overeenkomen met meerdere bronvermeldingen in de literatuurlijst.

Dubbelzinnigheid bij APA-verwijzingen in de tekst
Situatie Oplossing Verwijzing in de tekst
Meerdere publicaties door dezelfde auteur in hetzelfde jaar Voeg een kleine letter toe na het jaar (Gloudemans, 2018a)
(Gloudemans, 2018b)
Verschillende auteurs met dezelfde achternaam Voeg de initialen van de auteur toe (S. Meijer, 2018)
(T. G. Meijer, 2016)
Meerdere publicaties met meer dan drie auteurs die verkort worden tot dezelfde vorm (bijvoorbeeld vanwege dezelfde eerste auteur met hetzelfde publicatiejaar) Voeg zoveel namen toe als nodig om de verwijzingen van elkaar te onderscheiden (Vermeulen, Goossens, et al., 2015)
(Vermeulen, Rokers, et al., 2015)

Naar een bron in een bron verwijzen (indirecte verwijzing)

Als je wilt verwijzen naar een bron die je hebt gevonden in een andere bron, moet je altijd proberen de originele of primaire bron te vinden. Zo zien zowel jij als de lezer de informatie in de juiste context. Als je deze kunt vinden, neem je alleen een bronvermelding op voor de originele bron.

Als je de originele bron niet kunt vinden, kun je verwijzen via de secundaire bron door de zinsnede “geciteerd in” te gebruiken.

(Lamers, 1984, geciteerd in Ravenberg et al., 2018)

Als de publicatiedatum van de originele bron onbekend is, voeg je alleen het publicatiejaar van de secundaire bron toe.

Poortman (in Schoenmakers, 2018) stelt dat …

Voeg alleen een bronvermelding in de literatuurlijst toe voor de secundaire bron en niet voor de originele bron.

Verwijzen naar persoonlijke communicatie

Persoonlijke communicatie, zoals telefoongesprekken, e-mails en interviews, worden niet opgenomen in de literatuurlijst, omdat lezers geen toegang hebben tot deze bronnen. De verwijzing in de tekst wordt ook net iets anders vormgegeven.

Zet de initialen en achternaam van de persoon met wie je hebt gecommuniceerd, gevolgd door de woorden “persoonlijke communicatie” en de precieze datum tussen haakjes.

De inkomsten zijn gedaald in het tweede kwartaal (L. J. Punt, persoonlijke communicatie, 2 juni 2020).

Algemene vermeldingen van websites en software

Algemene vermeldingen van een website of software krijgen geen verwijzing in de tekst of een bronvermelding in de literatuurlijst. In plaats daarvan voeg je relevante informatie toe in de lopende tekst.

 • De website van Scribbr (www.scribbr.nl) bevat veel nuttige tools.
 • Het statistiekprogramma SPSS (versie 25) werd gebruikt om de data te analyseren.

Hoe vaak plaats je een verwijzing in de tekst?

Soms komt een bron meerdere keren voor binnen dezelfde alinea. In dat geval noem je het jaartal van de bron bij de eerste narratieve verwijzing, maar laat je deze bij alle volgende narratieve verwijzingen in die alinea weg. De verwijzingen tussen haakjes blijven ongewijzigd: hier voeg je het jaartal altijd toe.

Probeer zowel ondercitatie als overcitatie te voorkomen. Ondercitatie houdt in dat je te weinig bronnen gebruikt of dat je niet vaak genoeg verwijst naar dezelfde bronnen. Dit kan leiden tot plagiaat. Bij overcitatie verwijs je herhaaldelijk naar dezelfde bron, terwijl het onderwerp nog hetzelfde is. Gebruik in plaats daarvan persoonlijk voornaamwoorden, zoals hij, zij of ze.

Voorbeeldparagraaf met verwijzingen in de tekst

Voorbeeldparagraaf
Mensen met chronisch obstructieve longziekte (COPD) hebben vaak last van benauwdheid en longaanvallen, waardoor ze in het ziekenhuis belanden. Volgens Merkus en Strik (2019) kunnen artsen soms horen of COPD-patiënten een longaanval krijgen door naar de spraak van hun patiënten te luisteren. Daarom hebben zij onderzocht of de naderende longaanval inderdaad kan worden gehoord in de spraak van COPD-patiënten. Merkus en Strik konden de vermoedens van artsen bevestigen op basis van hun onderzoek. In de toekomst zou technologie het luisteren naar de spraak mogelijk kunnen overnemen, zodat patiënten op tijd worden gewaarschuwd voor een longaanval (Merkus & Strik, 2019).

Veelgestelde vragen

Wanneer moet ik “et al.” gebruiken bij APA-verwijzingen in de tekst?

De afkorting “et al.” (die “en anderen” betekent) wordt gebruikt om verwijzingen in de tekst met drie of meer auteurs in te korten. Dat werkt als volgt:

Je gebruikt alleen de achternaam van de eerste auteur, gevolgd door “et al.”, een komma en het publicatiejaar. Een voorbeeld is: (Verstraten et al., 2020).

Tip: Geneer gemakkelijk je literatuurlijst met Scribbrs APA Generator.

Hoe ziet een APA-verwijzing in de tekst eruit voor een website?

Als je een webpagina of online artikel citeert in APA-stijl, bestaat de verwijzing in de tekst uit de achternaam van de auteur en het publicatiejaar. Een voorbeeld is: (Merkus & Streefkerk, 2020). Hierbij kan de auteur ook een organisatie zijn, bijvoorbeeld: (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018).

Als je direct citeert, moet je ook een plaatsaanduiding toevoegen. Aangezien websites geen paginanummers hebben, kun je een van de volgende opties gebruiken:

 • Paragraafnummer: (Boen, 2018, par. 3)
 • Kop of naam van de sectie: (CBS, 2020, Griepseizoen-sectie)
 • Ingekorte kop: (CBS, 2020, “Belangrijkste punten”-sectie)

Tip: Geneer gemakkelijk je literatuurlijst met Scribbrs APA Generator.

Hoe verwijs ik naar een bron met een onbekende auteur of publicatiedatum volgens de APA-stijl?

Geen auteur

In plaats van de achternaam van de auteur, voeg je de eerste paar woorden van de publicatietitel toe bij de verwijzing in de tekst. Zet de titel tussen dubbele aanhalingstekens als je een artikel, webpagina of hoofdstuk uit een boek citeert. Schrijf de titel van tijdschriften, boeken en rapporten schuingedrukt.

Geen publicatiedatum

Als de publicatiedatum onbekend is, gebruik je “z.d.” (zonder datum). Bijvoorbeeld: (Jagers, z.d.).

Tip: Geneer gemakkelijk je literatuurlijst met Scribbrs APA Generator.

Wanneer moet ik een paginanummer toevoegen aan een APA-verwijzing in de tekst?

Voeg altijd een paginanummer toe aan de APA-verwijzing in de tekst als je direct citeert uit een bron. Voeg geen paginanummers toe als je verwijst naar een publicatie als geheel, bijvoorbeeld een boek of een volledig wetenschappelijk artikel uit een tijdschrift.

Als je bron geen paginanummers heeft, kun je een alternatieve plaatsaanduiding toevoegen, zoals een tijdstempel, hoofdstuktitel of paragraafnummer.

Tip: Geneer gemakkelijk je literatuurlijst met Scribbrs APA Generator.

Hoe citeer ik een indirecte bron in APA-stijl (bron in bron)?

Bij een APA-verwijzing in de tekst gebruik je de zinsnede “geciteerd in” als je een indirecte bron wilt citeren (bijvoorbeeld als je de originele bron niet kunt vinden).

Verwijzing tussen haakjes: (De Bruin, 1998, geciteerd in Megens, 2019).
Narratieve verwijzing: De Bruin (1998, geciteerd in Megens, 2019) stelt dat …

In de literatuurlijst voeg je alleen de secundaire bron toe (Megens, 2019).

Tip: Geneer gemakkelijk je literatuurlijst met Scribbrs APA Generator.

Moet ik de verwijzing in de tekst voor of na de punt plaatsen?

Een APA-verwijzing in de tekst wordt voor de laatste punt in de zin geplaatst.

 • Het bedrijf heeft meer dan 40.000 uur geïnvesteerd in de optimalisatie van het algoritme (Davids, 2011).
 • Een recente poll laat zien dat “55% van de Deense stemmers een lidmaatschap van de EU zou steunen” in een referendum (Levring, 2018).

Tip: Geneer gemakkelijk je literatuurlijst met Scribbrs APA Generator.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Merkus, J. (2023, 06 juni). APA-stijl richtlijnen voor verwijzingen in de tekst | Voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 11 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/apa-stijl/verwijzing-in-de-tekst/

Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor, onderzoeker en docent schrijft ze nu artikelen over scripties, taalkunde, methodologie en statistiek om studenten te helpen.