Is het schikt het jou of jouw?

Schikt het jou is correct. In dit geval is er geen sprake van een bezitsrelatie en “jou” wordt niet gevolgd door een zelfstandig naamwoord, dus de vorm zonder w is correct. Jou is hier een persoonlijk voornaamwoord.

Voorbeeld: Jou of jouw
  • Schikt het jouw morgen?
  • Schikt het jou morgen?