Wat is een persistente identifier? (Handle, DOI, JCDI)

Een persistente identifier is een uniek label dat wordt toegewezen aan een online informatiebron. De labels maken het makkelijk om een bron op te zoeken op basis van een verwijzing. De Juridische Leidraad maakt onderscheid tussen drie soorten persistente identifiers, namelijk een Handle, DOI en JCDI. Deze kunnen er als volgt uitzien:

Voorbeeld: Persistente identifiers
  • hdl.handle.net/1887/135756
  • dx.doi.org/10.1016/j.jfludis.2020.105746
  • judoreg.nl/doc/JCDI:AAE168:1/