Waarvoor gebruik je een dubbele punt?

De dubbele punt gebruik je direct voor een opsomming, citaat of uitleg.

De dubbele punt betekent in het eerste deel van de zin meestal “het volgende” of “als volgt” en in het tweede deel van de zin meestal “namelijk”, “want” of “immers”.