Hoe formuleer je een probleemstelling voor je scriptie?

De probleemstelling beschrijft wat het probleem of vraagstuk is dat opgelost moet worden. Voordat je de probleemstelling kunt opstellen, moet je eerst vooronderzoek doen.

Begin altijd met een probleemanalyse

In de probleemanalyse/oriëntatie doe je vooronderzoek naar het vraagstuk om zodoende je probleemstelling goed te kunnen afbakenen en de relevantie ervan te kunnen aantonen. Het wordt hierdoor een stuk makkelijker om je probleemstelling te formuleren.

Voorbeeld van een probleemanalyse

Met behulp van de probleemstelling stel je uiteindelijk je hoofdvraag op.

Voorbeeld probleemstelling

De probleemstelling hoeft niet een enkele zin te zijn. Het mag ook een beknopte paragraaf zijn waarin je het probleem beschrijft.

Voorbeeld probleemstelling in één zin
De leerkrachten van basisschool de Hoensbroek beschikken niet over de vaardigheden om hoogbegaafde kinderen in de klas te kunnen herkennen en de juiste begeleiding te bieden.
Voorbeeld probleemstelling in een beknopte paragraaf
Werknemers van Rabobank Nederland zijn ongemotiveerd, nadat de Rabobank een nieuwe ontslagronde heeft aangekondigd. Dit terwijl de werkdruk hoog is en blijft. Het risico op meer ziekteuitval dreigt hierdoor. De HR-afdeling heeft op dit moment niet de juiste tools tot beschikking om ziekte-uitval te monitoren, in te schatten en te voorkomen.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Waarom moet je een probleemstelling opstellen?

 • De probleemstelling is de opstap naar je uiteindelijke hoofdvraag. Zonder probleemstelling kun je geen hoofdvraag opstellen.
 • De probleemstelling geeft je focus en zorgt ervoor dat je je op één probleem richt. Het geeft je houvast bij je uiteindelijke onderzoek.

Wat is een goede probleemstelling?

Een goede probleemstelling is op een grondige probleemanalyse gebaseerd en geeft duidelijk aan:

 • Waar het probleem zich afspeelt.
 • Wat het probleem is.

De probleemstelling moet daarnaast:

 • Gericht zijn op één probleem.
 • Expliciet genoeg zijn geschreven.
 • Relevant zijn.

Naast de probleemstelling ook een doelstelling

Naast de probleemstelling stel je ook een doelstelling op. In de doelstelling formuleer je wat het onderzoek moet opleveren of waarom er onderzoek gedaan moet worden.

Van probleemstelling naar hoofdvraag

Zodra je de probleemstelling hebt opgesteld kun je starten met het formuleren van onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen deel je in een hoofdvraag en meerdere deelvragen in.

Let op: De probleemstelling is dus nog niet je hoofdvraag! Wel zit een goede probleemstelling zo in elkaar dat je vanuit hier de hoofdvraag kunt opstellen.

Veel universiteiten en hogescholen halen de begrippen probleemstelling en hoofdvraag door elkaar. Let er dus altijd goed op dat je over hetzelfde spreekt wanneer je contact hebt met je begeleider. Door een beknopte probleemstelling te formuleren, kun je vervolgens eenvoudig de uiteindelijke hoofdvraag opstellen.

Voorbeeld hoofdvraag
Welke praktische onderwijstechnieken kunnen leerkrachten inzetten om hoogbegaafde kinderen beter te herkennen en te begeleiden?

Bekijk meer over de hoofdvraag

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

8 reacties

Mariken
31 maart 2019 om 09:50

Beste Bas,

Bedankt voor de uitleg. Ik heb nog wel een vraag. In het boek van Nel Verhoeven (Wat is onderzoek) wordt er gesteld dat de probleemstelling hetzelfde is als de hoofdvraag. Echter wordt in het artikel van Scribbr gesteld dat het niet hetzelfde is en dat universiteiten en hbo's het vaak door elkaar halen. Wat is jullie bron voor de informatie?

Het werkt erg verwarrend om verschillende uitgangspunten te lezen. Alvast bedankt voor de toelichting!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
1 april 2019 om 12:42

Hoi Mariken, we hebben deze informatie uit handleidingen van tal van opleidingen van universiteiten en hogescholen. Als jij moet uitgaan van het boek van Nel Verhoeven dan moet je dat doen. Zorg ervoor dat je altijd de regels volgt die je opleiding hieraan stelt. Succes!

Beantwoorden

Herold
19 februari 2019 om 14:47

Heey,
moet je nog terugkoppelen naar je probleemstelling als bij je conclusies of is het voldoende als je de hoofd en deelvragen beantwoord?

Beantwoorden

Raimo Streefkerk
Raimo Streefkerk (Scribbr-team)
20 februari 2019 om 12:57

Hi Herold,

In je conclusie koppel je terug naar je hoofdvraag (en deelvragen). Als het goed is moet je de hoofdvraag dan kunnen beantwoorden aan de hand van de resultaten van je onderzoek.

Cheers,
Raimo

Beantwoorden

Andreina Pieters
9 november 2017 om 06:50

Beste Bas,

Ik wil een hoofdvraag voor mijn scriptieonderwerp Sexual harrasament formuleren. Kunt u m'n helpen

Beantwoorden

Lucy Vleeshouwers
Lucy Vleeshouwers (Scribbr-team)
9 november 2017 om 15:23

Beste Andreina,
Als je een hoofdvraag wil opstellen, is het van belang dat je eerst een probleemstelling en doelstelling vaststelt.
Dan kun je daarna aan de slag met je hoofdvraag.
Succes!
Groetjes,
Lucy

Beantwoorden

Phagoe Vichaal
15 maart 2016 om 00:25

Ik wil een probleemstelling over vakantiewet. Kunt u mij helpen

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
15 maart 2016 om 10:05

Hoi Phagoe, stap 1 is de probleemoriëntatie. Ik raad je aan om dit eerst te doen. Op basis van je probleemoriëntatie stel je de probleemstelling op. Succes!

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.