Hoe formuleer je een probleemstelling voor je scriptie?

Gepubliceerd op door Laatste update op: 17 maart 2017

De probleemstelling beschrijft wat het probleem of vraagstuk is dat opgelost moet worden. Voordat je de probleemstelling kunt opstellen, moet je eerst vooronderzoek doen.

Begin altijd met een probleemanalyse

In de probleemanalyse/oriëntatie doe je vooronderzoek naar het vraagstuk om zodoende je probleemstelling goed te kunnen afbakenen en de relevantie ervan te kunnen aantonen. Het wordt hierdoor een stuk makkelijker om je probleemstelling te formuleren.

Voorbeeld van een probleemanalyse

Met behulp van de probleemstelling stel je uiteindelijk je hoofdvraag op.

Voorbeeld probleemstelling

De probleemstelling hoeft niet een enkele zin te zijn. Het mag ook een beknopte paragraaf zijn waarin je het probleem beschrijft.

Voorbeeld probleemstelling in één zin
De leerkrachten van basisschool de Hoensbroek beschikken niet over de vaardigheden om hoogbegaafde kinderen in de klas te kunnen herkennen en de juiste begeleiding te bieden.
Voorbeeld probleemstelling in een beknopte paragraaf
Werknemers van Rabobank Nederland zijn ongemotiveerd, nadat de Rabobank een nieuwe ontslagronde heeft aangekondigd. Dit terwijl de werkdruk hoog is en blijft. Het risico op meer ziekteuitval dreigt hierdoor. De HR-afdeling heeft op dit moment niet de juiste tools tot beschikking om ziekte-uitval te monitoren, in te schatten en te voorkomen.

Waarom moet je een probleemstelling opstellen?

  • De probleemstelling is de opstap naar je uiteindelijke hoofdvraag. Zonder probleemstelling kun je geen hoofdvraag opstellen.
  • De probleemstelling geeft je focus en zorgt ervoor dat je je op één probleem richt. Het geeft je houvast bij je uiteindelijke onderzoek.

Wat is een goede probleemstelling?

Een goede probleemstelling is op een grondige probleemanalyse gebaseerd en geeft duidelijk aan:

  • Waar het probleem zich afspeelt.
  • Wat het probleem is.

De probleemstelling moet daarnaast:

  • Gericht zijn op één probleem.
  • Expliciet genoeg zijn geschreven.
  • Relevant zijn.

Naast de probleemstelling ook een doelstelling

Naast de probleemstelling stel je ook een doelstelling op. In de doelstelling formuleer je wat het onderzoek moet opleveren of waarom er onderzoek gedaan moet worden.

Van probleemstelling naar hoofdvraag

Zodra je de probleemstelling hebt opgesteld kun je starten met het formuleren van onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen deel je in een hoofdvraag en meerdere deelvragen in.

Let op: De probleemstelling is dus nog niet je hoofdvraag! Wel zit een goede probleemstelling zo in elkaar dat je vanuit hier de hoofdvraag kunt opstellen.

Veel universiteiten en hogescholen halen de begrippen probleemstelling en hoofdvraag door elkaar. Let er dus altijd goed op dat je over hetzelfde spreekt wanneer je contact hebt met je begeleider. Door een beknopte probleemstelling te formuleren, kun je vervolgens eenvoudig de uiteindelijke hoofdvraag opstellen.

Voorbeeld hoofdvraag
Welke praktische onderwijstechnieken kunnen leerkrachten inzetten om hoogbegaafde kinderen beter te herkennen en te begeleiden?

Bekijk meer over de hoofdvraag

Wat vind jij van dit artikel? (je stem is anoniem)
Bezig met het verwerken van je stem...
Je stem is doorgevoerd :-)
Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
288 lezers vinden dit artikel handig. 312 stemmen in totaal.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen » Trustpilot score van 9.7
Scribbr prof

Geschreven door Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

2 reacties

  1. Phagoe Vichaal:

    Ik wil een probleemstelling over vakantiewet. Kunt u mij helpen

Reageer