Naar tabellen en figuren verwijzen in APA-stijl | Met voorbeeld

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders.

Als je een tabel of figuur uit een andere bron aanpast of overneemt, moet je naar de originele bron verwijzen in de tekst en een bronvermelding opnemen in de literatuurlijst. Je gebruikt hiervoor het APA-format voor het type bron waaruit je de tabel of het figuur hebt overgenomen.

Je moet ook informatie over de bron (en eventueel copyright-informatie) opnemen in een noot onder je tabel of figuur. Het onderstaande voorbeeld laat zien hoe je verwijst naar een figuur uit een wetenschappelijk tijdschrift.

Bronvermelding (literatuurlijst) Shi, F., & Zhu, L. (2019). Analysis of trip generation rates in residential commuting based on mobile phone signaling data. Journal of Transport and Land Use, 12(1), 201–220. Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://www.jstor.org/stable/26911264
Verwijzing in de tekst (Shi & Zhu, 2019, p. 212)
Copyright note Noot. Overgenomen uit “Analysis of Trip Generation Rates in Residential Commuting Based on Mobile Phone Signaling Data”, door F. Shi en L. Zhu, 2019, Journal of Transport and Land Use, 12(1), p. 212 (https://www.jstor.org/stable/26911264). CC BY-NC.

Verwijzen naar tabellen en figuren

Tabellen en figuren die je overneemt uit een andere bron worden op dezelfde manier genummerd en gepresenteerd als je andere tabellen en figuren. Je verwijst ernaar met Tabel 1, Figuur 3, et cetera, maar je voegt ook een APA-verwijzing in de tekst toe om lezers op de bron te wijzen.

De resultaten in Tabel 1 (Van Kalsbeek & Kuiken, 2014, p. 227) laten zien dat …

Daarnaast neem je de originele bron op in de literatuurlijst. Je gebruikt hiervoor het standaard APA-format voor het type bron waaruit je de tabellen of figuren hebt overgenomen.

Van Kalsbeek, A., & Kuiken, F. (2014). Academisch taalgebruik in het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs: Stand van zaken en blik op de toekomst. Internationale Neerlandistiek, 52(3), 221-236. https://doi.org/10.5117/IN2014.3
Wist je dat...

Je binnen 10 minuten kunt checken of je verslag of scriptie plagiaat bevat? Het is veilig, betrouwbaar en gratis!

Doe de check

Naast de verwijzing in de tekst en de bronvermelding in de literatuurlijst, moet je voor een overgenomen tabel of figuur ook een noot toevoegen waarin je de bron vermeldt.

Onderstaande afbeelding laat een voorbeeld zien van een tabel met een copyright-noot.

APA format tabel met noot (7de editie)

Als je de tabel of het figuur exact hebt overgenomen, begin je de noot met “Overgenomen uit”. Als je de tabel of het figuur hebt aangepast voor je eigen doeleinden (bijvoorbeeld een deel van de tabel overgenomen in je eigen tabel), begin je de noot met “Aangepast overgenomen uit”.

Deze zinsnede wordt gevolgd door informatie over de bron (titel, auteur, jaar, uitgever en locatie) en eventueel copyright-informatie op het eind.

Voorbeelden van verschillende brontypen

Format noot Noot. Overgenomen uit of Aangepast overgenomen uit “Titel artikel,” door Initialen Auteur. Achternaam, Jaar, Naam Tijdschrift, Volume(Uitgave), p. Paginanummer (DOI of URL)
Noot Noot. Aangepast overgenomen uit “Analysis of Trip Generation Rates in Residential Commuting Based on Mobile Phone Signaling Data,” door F. Shi and L. Zhu, 2019, Journal of Transport and Land Use, 12(1), p. 212 (https://www.jstor.org/stable/26911264).
Bronvermelding (literatuurlijst) Shi, F., & Zhu, L. (2019). Analysis of trip generation rates in residential commuting based on mobile phone signaling data. Journal of Transport and Land Use, 12(1), 201–220. Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://www.jstor.org/stable/26911264
Format noot Noot. Overgenomen uit of Aangepast overgenomen uit Titel pagina, door Initialen Auteur. Achternaam, Jaar (URL).
Noot Noot. Overgenomen uit DESTEP-analyse van de externe omgeving, door L. Benders, 2020 (https://www.scribbr.nl/modellen/destep-analyse/).
Bronvermelding (literatuurlijst) Benders, L. (2020, 23 april). DESTEP-analyse van de externe omgeving. Scribbr. Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://www.scribbr.nl/modellen/destep-analyse/
Format noot Noot. Overgenomen uit of Aangepast overgenomen uit Titel boek (p. Paginanummer), door Initialen Auteur. Achternaam, Jaar, Uitgever (DOI of URL).
Noot Noot. Overgenomen uit Altijd weer vogels die nesten beginnen (p. 471), door H. Brems, 2006, Bert Bakker.
Bronvermelding (literatuurlijst) Brems, H. (2006). Altijd weer vogels die nesten beginnen. Bert Bakker.

Veelgestelde vragen

Copyright-informatie kan meestal worden gevonden op de plek waar de tabellen of figuren zijn gepubliceerd. Stel dat je een diagram uit een wetenschappelijk tijdschrift wilt citeren, dan kun je op de website van het tijdschrift kijken of in de database waar je het artikel hebt gevonden. Afbeeldingen die je vindt op websites zoals Flickr worden gepubliceerd met duidelijke copyright-informatie.

Moet ik een lijst van mijn tabellen en figuren toevoegen?

APA schrijft niet voor dat je een lijst van tabellen en figuren moet opnemen. Het kan toch handig zijn om deze toe te voegen als je tekst veel tabellen en/of figuren bevat en lang genoeg is voor een inhoudsopgave.

Een lijst van tabellen en figuren (in die volgorde) komt na je inhoudsopgave en wordt op eenzelfde manier vormgegeven.

Moet ik tabellen en figuren opnemen in de literatuurlijst?

Als je een tabel of figuur aanpast of overneemt uit een andere bron, moet je die bron opnemen als bronvermelding in je literatuurlijst. Je moet de originele bron ook noemen in de noot of het bijschrift van je tabel of figuur.

Tabellen en figuren die je zelf hebt gemaakt en die je gebaseerd hebt op je eigen data worden niet opgenomen in je literatuurlijst.

Wanneer moet ik een tabel of figuur gebruiken om data te weergeven?

In een tekst in APA-stijl gebruik je een tabel of figuur als dit een duidelijkere manier is om belangrijke informatie te presenteren dan wanneer je de informatie zou beschrijven in de hoofdtekst. Dit is vaak het geval als je veel informatie moet overbrengen.

Voordat je tabellen of figuren toevoegt, moet je jezelf altijd afvragen of deze bijdragen aan het begrip van de tekst:

  • Kan deze informatie kort worden samengevat in de tekst?
  • Is de informatie belangrijk voor de punten die je wilt maken?
  • Heeft het figuur of de tabel te veel uitleg nodig om efficiënt te zijn?

Als de data die je wilt presenteren maar enkele relevante getallen bevatten, kun je beter proberen om deze samen te vatten in de tekst (met wellicht een volledige weergave van de data in een bijlage). Als je tekst onnodig lang en moeilijk leesbaar wordt door de beschrijving van je data, kun je beter wel een tabel of figuur toevoegen.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Merkus, J. (2023, 02 maart). Naar tabellen en figuren verwijzen in APA-stijl | Met voorbeeld. Scribbr. Geraadpleegd op 18 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/apa-voorbeelden/verwijzen-tabellen-figuren/

Bekijk alle APA-voorbeelden

(Geredigeerd) boek en e-book (Speel)film of documentaire
Brochure of pamflet Conferentiepapers of proceedings
Encyclopedie Enquête of survey (dataset)
Foto, afbeelding of illustratie Interview
Krantenartikel Overheidswebsite of -rapport
Patent (octrooi) Pdf-documenten
Persbericht Persoonlijke communicatie (interne bronnen)
Podcast Powerpoints of hand-outs
Rapport of jaarverslag Religieuze boeken (Bijbel, Koran, Thora)
Tabellen en figuren uit andere bronnen TED-talk
Thesis, dissertatie of scriptie Tijdschriftartikel
Toespraak of speech Tv-serie
Twitter (tweet) Webpagina zonder auteur, datum of titel
Website (internetbronnen) Wetenschappelijk tijdschrift (journal)
Wikipedia-artikel Woordenboek
YouTube-video
Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor, onderzoeker en docent schrijft ze nu artikelen over scripties, taalkunde, methodologie en statistiek om studenten te helpen.