Waarvoor gebruik je een DESTEP-analyse?

Met de DESTEP-analyse kun je de macro-omgeving van een bedrijf in kaart brengen om inzicht te krijgen in belangrijke marktontwikkelingen. Zo kun je kansen en bedreigingen voor je opdrachtgever inzichtelijk maken.

Je richt je op demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische factoren.