Getallen wel of niet uitschrijven?

De ene bron geeft aan dat je getallen onder de tien uit moet schrijven, de ander getallen onder de twintig en allebei geven ze aan dat je ronde getallen uit moet schrijven. Zo geeft ook de ene stijlgids aan dat je resultaten nooit uit mag schrijven, terwijl een andere stijlgids hier niet op ingaat en alleen aangeeft dat je eenheden nooit uit mag schrijven.

En dan wordt het al helemaal een lastige kwestie wanneer getallen onder de twintig en niet ronde getallen boven de twintig in één en dezelfde alinea voorkomen of zelfs in één en dezelfde zin.

Wij van Scribbr houden ons aan de volgende Nederlandse stijlregels:

1. Schrijf getallen onder de twintig en ronde getallen (tientallen, honderdtallen en duizendtallen etc.) in lopende zinnen uit.

Voorbeeld

Vier jaar geleden heeft de organisatie besloten twintig extra vestigingen in Amsterdam te openen.

2. Er zijn uitzonderingen. Schrijf getallen niet uit:

Wanneer het eenheden/ exacte waarden betreft (kilo’s, meters, liters, euro’s etc.).

Voorbeeld

Het bedrijf bestelt jaarlijks 70 kilo veren. Dit kost het bedrijf gemiddeld 18 euro.

Wanneer er daarnaast ook meerdere niet ronde getallen boven de twintig in één zin of alinea voorkomen.

Voorbeeld:

De dierentuin heeft gedurende 4 jaar maar liefst 84 keer te maken gehad met een grote muizenplaag en 23 keer met een rattenplaag.

Het belangrijke cijfermatige resultaten betreft.

Voorbeeld

Uit het onderzoek is gebleken dat 7 deelnemers positief zijn over het nieuwe product en 14 deelnemers gematigd positief. De overige 52 deelnemers hebben een neutrale houding ten opzichte van het nieuwe product en 8 deelnemers denken dat het product geen lang leven beschoren is.

3. Schrijf percentages uit wanneer er weinig percentages in een tekst voorkomen (1). Schrijf ze niet uit, wanneer er veel percentages in een tekst voorkomen (2).

Voorbeeld 1

Hoewel de kwestie voor veel ophef heeft gezorgd, was maar liefst tachtig procent van de bevolking het ermee eens hoe de rechtbank gehandeld heeft.

Voorbeeld 2

Van de gehele populatie wilde 43% nogmaals stemmen, dacht 37% dat het toch geen zin had om nogmaals te gaan stemmen en had 20% geen mening over de kwestie.

4. Markeer bij getallen van vijf of meer cijfers de duizendtallen met een punt. Ook miljoenen dien je met een punt aan te geven.

Voorbeeld 1 – Duizendtallen met vijf of zes cijfers

14.500 deelnemers

176.094 gekapte bomen

Voorbeeld 2 – Miljoenen

1.789.000 moleculen

18.009.281 bacteriën

Let op: getallen met minder dan vijf cijfers schrijf je zonder punten!

Voorbeeld 1 – Een tot vier cijfers in een getal

1 fiets

20 auto’s

109 vrachtwagens

4792 vliegtuigen

5. Schrijf getallen aan het begin van een zin altijd uit. Soms is het daarom beter een zin niet met een getal te beginnen.

Voorbeeld – Getallen aan het begin van een zin

Achtentwintig fietsen stonden tegen de muur aan.

Negenenveertig vliegtuigen zouden die dag niet opstijgen.

Tegen de muur stonden 28 fietsen.

Die dag zouden 49 vliegtuigen niet opstijgen.

Nederlandse algemene stijlregels

Bij Scribbr hanteren we dus de Nederlandse algemene stijlregels en niet de APA-regels. Bij het toepassen hiervan houden we ook rekening met het soort scriptie dat we nakijken. Zo zullen we bij letterenscripties altijd eerder ervoor kiezen getallen uit te schrijven, terwijl we bij economiescripties kijken hoeveel getallen er voorkomen in de tekst en hoe belangrijk de getallen zijn.

Niet uitgeschreven getallen zijn namelijk eigenlijk ‘lelijk’ in een lopende zin en doorbreken de flow van een zin. Wanneer er opeens een 5 of een 6 of een 8 in een lopende zin staat, dan trekt dit je aandacht direct. Dit betekent ook dat het juist goed is een getal niet uit te schrijven, wanneer een getal erg belangrijk is, zoals het geval is bij resultaten.

Het belangrijkste is eigenlijk nog dat je consequent bent met het al dan niet uitschrijven van getallen. Je kunt niet de ene keer getallen onder de twintig in lopende zinnen wel uitschrijven en de andere keer niet. Als je er dus voor kiest om de getallen toch niet uit te schrijven omdat er veel verschillende, belangrijke getallen in bijvoorbeeld eenzelfde alinea of zin voorkomen, dan moet je deze consequent niet uitschrijven.

Voorbeeldsituaties

Hieronder volgt een korte vraag- en antwoordlijst over voorbeeldsituaties waarin getallen wel of niet uitgeschreven moeten worden.

Wat doe ik met getallen onder de twintig en ronde getallen in een lopende zin in een alinea waar verder niet meer dan één niet rond getal boven de twintig in voorkomt?
Antwoord: Schrijf deze getallen uit.

Voorbeeld

Drie keer heeft de professor aan zestien leerlingen aangegeven dat het tentamen hun laatste kans was om hun diploma te behalen. De vierde keer was de professor het zat en heeft hij de leerlingen de klas uitgestuurd. De overige 75 leerlingen werkten gestaag door.

Wat doe ik als ik aan wil geven dat iets vijf keer is gebeurd?
Antwoord: Schrijf vijf dan uit.

Voorbeeld

De onderzoekers Jansen & De Jong hebben vijf keer de test herhaald voordat zij het opgaven.

Wat doe ik wanneer ik wil schrijven hoeveel iemand weegt, hoe ver iets is, hoe lang iemand is of hoe oud iemand is?
Antwoord: Schrijf deze getallen niet uit.

Voorbeeld

Annemarie weegt nu 52 kilo, terwijl zij 1.80 lang is. Dit betekent dat zij met haar 25 jaar eigenlijk te mager is.

Wat doe ik wanneer ik in dezelfde zin wil aangeven dat iets 5 keer en dat iets 83 keer gebeurd is?
Antwoord: Schrijf deze getallen niet uit en kies er dan voor om getallen in lopende zinnen niet uit te schrijven.

Voorbeeld

Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat het balletje 5 keer naar links is gerold en 83 keer naar rechts.

Wat doe ik als ik één keer in de tekst het heb over vijftig procent en één keer, elders in de tekst, over 75 procent (en verder niet schrijf over procenten)?
Antwoord: Schrijf vijftig uit omdat het een rond getal is (zie regel 1) en schrijf 75 niet uit.

Voorbeeld

Vijftig procent van alle nomaden is dit jaar naar het Noorden getrokken. […….300 – … woorden ertussen].Door omstandigheden is helaas 75 procent van de algehele populatie koeien omgekomen.

Wat doe ik als getallen erg belangrijk zijn in mijn scriptie en er erg veel getallen in voorkomen?
Antwoord: Schrijf deze getallen niet uit wanneer het gaat om resultaten, eenheden of percentages.

Schrijf liever andere getallen ook niet uit, omdat je hier anders gemakkelijk fouten mee maakt.

Voorbeeld

De 6 respondenten gaven te kennen dat 8 bedrijven niet legitiem bezig waren en dat zij bij 44 bedrijven de financiën nader wilden inspecteren. Uit het onderzoek bleek ook dat 45 kilo eieren onrechtmatig verkregen waren en dat 63% van de omzet niet naar goede doelen ging.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

  • Academisch taalgebruik
  • Onduidelijke zinnen
  • Grammaticale fouten
  • Interpunctie
  • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Is het hoofdstuk een, twee en drie of hoofdstuk 1, 2 en 3?

Als je naar hoofdstukken verwijst in je tekst dan kun je het best cijfers gebruiken. Dan valt het getal goed op in de tekst en is het direct duidelijk over welk hoofdstuk je het hebt. Het allerbelangrijkste bij de keuze tussen uitschrijven en cijfers gebruiken is dat je consistent bent in je keuze. Gebruik of cijfers of schrijf de getallen uit.

We raden je dus aan om cijfers te gebruiken hiervoor, maar als je per se de getallen wilt uitschrijven, of als je opleiding dit aanbeveelt, dan is dat ook toegestaan.

Consequent zijn is belangrijk

Het uitschrijven van getallen blijft een onderwerp waarover discussie kan bestaan. Sleutelwoord bij het al dan niet uitschrijven van getallen is ‘eenheid’. Het is het meest belangrijk dat je consequent dezelfde keuzes hebt gemaakt in je scriptie, en dat je ermee rekening houdt hoe belangrijk cijfers zijn in je scriptie.

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

18 reacties

Marjolein
26 mei 2017 22:08

Hallo,

Hoe zit het dan als je verwijst naar vragen en het aantal gegeven antwoorden?
Zoals: 'Deze terugval is te zien in de vragen 2 en 4 ... werd respectievelijk 15 en 20 keer ‘ja’ geantwoord'

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
30 mei 2017 16:16

Hoi Marjolein, dat lijkt me prima zo.

Beantwoorden

Anne
17 april 2017 18:29

moet het één of een zijn

Beantwoorden

Anna Hoogterp
Anna Hoogterp (Scribbr-team)
17 april 2017 21:10

Hallo Anne,

Je zet accenten op één als uit de context niet duidelijk wordt dat je het cijfer bedoelt en niet 'een' als gewoon lidwoord. Je schrijft dus 'een van de drie geïnterviewden', zonder accenttekens. Zie ook dit artikel.

Groetjes, Anna

Beantwoorden

Nor
16 juli 2016 00:30

Jullie geven aan dat belangrijke cijfermatige resultaten niet uitgeschreven hoeven te worden. Welke bron hebben jullie hiervoor geraadpleegd? :-)

Beantwoorden

Lou Benders
Lou Benders (Scribbr-team)
18 juli 2016 14:52

Hoi Nor,

Hiervoor hebben we de APA-stijlgids en de schrijfwijzer van Renkema geraadpleegd.

Groetjes,

Lou

Beantwoorden

Tessa
17 juni 2016 11:12

"De ondervraagden gaven gemiddeld een 7 aan de online communicatie."

De 7 is hier een cijfer, wel of niet voluit schrijven?

Beantwoorden

Lou Benders
Lou Benders (Scribbr-team)
21 juni 2016 14:19

Hoi Tessa,

Hier schrijf je 7 niet uit. Het is namelijk een resultaat.

Groetjes,

Lou

Beantwoorden

Pinar
31 mei 2016 01:29

Hallo,

Ik schrijf bijvoorbeeld:
"De holding heeft voorgeschreven dat het afschrijvingspercentage voor bedrijfsgebouwen tussen de 3 en 5 gehanteerd moet worden en dat is gelijk aan respectievelijk 33 en 20 jaar."
ik kreeg de opmerking dat ik dit voluit moet schrijven, maar volgens mij klopt dit niet.. 

En ik schrijf in een aantal hoofdstukken erna dat XYZ in 40 jaar afgeschreven kan worden. en XXY weer in 15 jaar..

Hierbij kreeg ik dezelfde opmerking. Hoe moet het volgens jullie?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
31 mei 2016 11:59

Hoi Pinar, als je maar weinig gebruikmaakt van percentages dan schrijf je de getallen uit. Voor de andere voorbeelden is het meest belangrijk dat je consistent blijft. Als je begeleider aangeeft dat je het moet uitschrijven zou ik zijn/haar advies opvolgen.

Beantwoorden

Anne
14 mei 2016 21:27

Hoi,
ik verwijs in mijn scriptie naar pagina nummers. Moet ik deze nummers voluit schrijven, of mag ik gewoon pagina 3, 4 en 5 zeggen? 

Alvast bedankt! 

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
15 mei 2016 19:44

Hoi Anne, je schrijft dan pagina 3, 4 en 5.

Beantwoorden

Astrid
7 januari 2016 12:35

Hi,

Ik heb het in mijn tekst over dat de organisatie 90 jaar bestaat en vervolgens heb ik het over haar 90-jarig bestaan:

'In 2015 bestaat [organisatie] 90 jaar. De vereniging gebruikt het jubileumjaar om naar de toekomst van het management te kijken. [Organisatie] heeft in haar 90-jarig bestaan grote successen gekend.'

Moet ik de 90 uitschrijven of kan ik het zo laten staan? En schrijf ik 90-jarig of negentigjarig?

Alvast bedankt!

Groet, Astrid

Beantwoorden

Lou Benders
Lou Benders (Scribbr-team)
7 januari 2016 14:09

Hoi Astrid,

Je hoeft 90 niet uit te schrijven. Het getal valt beter op als je het getal niet uitschrijft, dus moet je even nagaan wat je wilt. In een reclametekst zou je het getal niet uitschrijven, maar in een academische tekst schrijf je eerder negentig en negentigjarig.
Daarnaast is je keuze ook afhankelijk van de andere getallen die je in de alinea eventueel nog gebruikt. Mochten hier veel andere getallen in voorkomen, dan is het beter om 90 met cijfers te schrijven.
Ik raad aan om het getal uit te schrijven en hierin consistent te zijn, maar de keuze is dus aan jou!

Groetjes,

Lou

Beantwoorden

Wilmar
4 juni 2015 16:34

Wat te doen met bijvoorbeeld 4 t/m 12?

Beantwoorden

(Scribbr-team)
5 juni 2015 12:08

Hi Wilmar,

Als het om een exacte mededeling gaat zoals ´zie vraag 4 t/m 12' wordt aangeraden om de getallen niet uit te schrijven.

Groet, Marlou

Beantwoorden

Martine
12 maart 2015 17:21

Wat te doen met het getal 110? Is wel een rond getal, maar erg lang.

Beantwoorden

Michelle Mertens
Michelle Mertens (Scribbr-team)
17 maart 2015 13:19

Beste Martine,

110 is inderdaad een rond getal, maar schrijf je niet uit. Je geeft het zelf al aan, het wordt erg lang en dat is niet overzichtelijk.

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.