Met welke formule kun je de marge van een organisatie berekenen?

Volgens de Waardeketen van Porter (Value Chain) kun je de marge van een organisatie berekenen met de volgende formule:

Marge = gecreëerde waarde – de kosten om deze waarde te creëren