Hoe moet je een confrontatiematrix interpreteren?

In een confrontatiematrix verbind je de zwakten, sterkten, bedreigingen en kansen van de SWOT-analyse door deze tegenover elkaar te zetten. Hierbij geldt:

  • De sterke punten en de kansen creëren samen groeimogelijkheden.
  • De zwakten en de kansen bieden ruimte voor verbetering.
  • De sterkten kunnen het bedrijf of de organisatie verdedigen tegen bedreigingen.
  • De zwakke punten en bedreigingen leiden tot verandering of terugtrekking.