Et al. | Betekenis, Uitleg & Voorbeelden

Et al. is een afkorting van de Latijnse term “et alia”, wat “en anderen” betekent. De term “et al.” wordt gebruikt in academische verwijzingen waarin wordt verwezen naar een bron met meerdere auteurs.

Voorbeeld: Het gebruik van “et al.”
Hulme et al. (2019) beargumenteren dat …

Referentiestijlen hanteren verschillende regels voor het gebruik van “et al.”. Hieronder leggen we de regels uit voor de referentiestijlen APA, MLA en Chicago.

Et al. in APA-stijl

De APA-stijl heeft verschillende regels voor het gebruik van “et al.”, afhankelijk van of je de 6e editie of 7e editie APA-stijl toepast.

APA-regels 7e editie

Voor de APA-stijl 7e editie verwijzingen in de tekst geldt het volgende:

 • Als een bron twee auteurs heeft, vermeld je beide auteurs.
 • Als er drie of meer auteurs zijn, vermeld je de eerste auteur gevolgd door “et al.”.
“Et al.” in APA 7
Aantal auteurs Verwijzing in de tekst
1–2 auteurs (Anderson & Singh, 2018)
3+ auteurs (McDonnell et al., 2019)

Gebruik “et al.” niet in je literatuurlijst. Vermeld in plaats daarvan van maximaal 20 auteurs de volledige namen. Als een bron meer dan 20 auteurs heeft, dan vermeld je de eerste 19, gevolgd door een ellips (…) en vervolgens de laatste auteursnaam.

Voorbeeld: APA bronvermelding literatuurlijst met 21+ auteurs
McDonnell, F., Davidson, M., Singh, J., Clobus, R., Davies, R., Eliot, A., McCombes, S., Caulfield, J., Streefkerk, R., Corrieri, L., LaBrode, M., Theel, M., Swaen, B., Debret, J., Jonker, S., Driessen, K., Baldwin, I., Bevans, R., Bhandari, P., … Peters, H.

APA-regels 6e editie

De regels voor de APA-stijl 6e editie verwijzingen in de tekst voor bronnen met meerdere auteurs zijn iets anders. Bij bronnen met drie tot vijf auteurs vermeld je de eerste keer alle auteurs en gebruik je “et al.” alleen in volgende vermeldingen. Voor bronnen met zes of meer auteurs gebruik je “et al.” al vanaf de eerste bronvermelding.

“Et al.” in APA 6
Aantal auteurs Eerste verwijzing in de tekst Volgende verwijzingen
3–5 auteurs (Smith, Sanchez, Davies, Baldwin, & Caulfield, 2016) (Smith et al., 2016)
6+ auteurs (McDonnell et al., 2016) (McDonnell et al., 2016)

Wat is jouw plagiaatscore?

Check binnen 10 minuten hoeveel plagiaat je scriptie bevat.

 • Plagiaatpercentage + uitgebreid rapport
 • Lijst met alle gevonden bronnen
 • Jouw scriptie komt niet in de database

Doe de check

Et al. in MLA-stijl

Gebruik in MLA-stijl altijd “et al.” voor bronnen met drie of meer auteurs. Dit geldt zowel voor verwijzingen in de tekst als voor de bronvermeldingen in de literatuurlijst.

“Et al.” in MLA
Aantal auteurs Verwijzing in de tekst Bronvermelding in literatuurlijst
1–2 auteurs (Smith and Davies) Smith, Joshua, en Robert Davies. …
3+ auteurs (McDonnell et al.) McDonnell, Frederick, et al. …

Let op: Bij een narratieve verwijzing (waarbij de auteursnamen niet tussen haakjes staan maar onderdeel zijn van de hoofdzin), stelt MLA dat je geen “et al.” moet gebruiken. Gebruik in plaats daarvan een soortgelijke term zoals “en collega’s”.

 • McDonnell et al. (37) beargumenteren dat …
 • McDonnell en collega’s (37) beargumenteren dat …

Et al. in Chicago-stijl

Chicago-stijl heeft twee verwijzingssystemen: (1) voetnoten en bibliografie en (2) auteur-datum. Het gebruik van “et al.” is hetzelfde in beide systemen.

Bij bronnen met één, twee of drie auteurs, vermeld je alle auteursnamen in de verwijzingen in de tekst (zowel in voetnoten bij het voetnotensysteem als in de lopende tekst bij het auteur-datumsysteem). Voor bronnen met vier of meer auteurs gebruik je de eerste auteursnaam gevolgd door “et al.”.

“Et al.” in Chicago
Aantal auteurs Voetnoot Auteur-datum
1–3 auteurs 1. Joshua Smith en Robert Davies,… (Smith en Davies 2019)
4+ auteurs 2. James Simpson et al., … Simpson et al., …

Vermeld in je Chicago-stijl literatuurlijst maximaal 10 auteurs. Als een bron meer dan 10 auteurs heeft, vermeld je de eerste zeven gevolgd door “et al.”.

Voorbeeld: Chicago bronvermelding literatuurlijst met 11+ auteurs
McDonnell, Frederick, Molly Davidson, Jessica Singh, Ronald Clobus, Robert Davies, Anne Eliot, Harold Peters, et al.

Veelgemaakte fouten

Er zijn enkele veelgemaakte fouten waarvoor je moet oppassen als je “et al.” gebruikt.

Meervoud vs enkelvoud

Omdat een bronvermelding die eindigt op “et al.” verwijst naar een groep mensen, moet je de meervoudsvorm van een werkwoord gebruiken als de term “et al.” onderdeel van het onderwerp is.

 • Smith et al. (2015) stelt dat …
 • Smith et al. (2015) stellen dat …

Interpunctie

“Et al.” wordt geschreven als twee woorden, waarbij de “al” altijd gevolgd wordt door een punt. De punt geeft aan dat het om een afkorting gaat.

 • et al
 • etal.
 • et. al
 • et. al.
 • et al.

“Et al.” kan, waar nodig, gevolgd worden door andere interpunctie, maar de punt komt altijd eerst:

Voorbeeld: “Et al.” met andere interpunctie
(Smith et al., 2013)

Als “et al.” aan het einde van een zin staat, wordt er maar één punt gebruikt.

Voorbeeld: “Et al.” aan het einde van een zin
Dit is een tijdrovend proces, zoals aangetoond door Davies et al.

Wanneer “et al.” volgt op een lijst van twee of meer namen, wordt de afkorting voorafgegaan door een seriële komma. Als er slechts één naam aan voorafgaat, is een komma niet nodig.

 • Smith, et al.
 • Smith et al.
 • Smith, Jones, et al.

“Et al.” vs “etc.”

“Et al.” moet niet verward worden met “etc.”. Et al. wordt gebruikt voor lijsten van mensen (met name auteursnamen), terwijl etc. wordt gebruikt voor lijsten van dingen en concepten.

“Etc.” kan altijd vervangen worden door het gangbare “enz.”, wat staat voor “enzovoorts”.

Voorbeeld: “Et al.” vs “etc.”
McDonnell et al. (2012) bespreken verschillende identiteitsoverwegingen (genderidentiteit, etniciteit, etc.) die de resultaten kunnen beïnvloeden.

Wat is jouw plagiaatscore?

Check binnen 10 minuten hoeveel plagiaat je scriptie bevat.

 • Plagiaatpercentage + uitgebreid rapport
 • Lijst met alle gevonden bronnen
 • Jouw scriptie komt niet in de database

Doe de check

Veelgestelde vragen over et al.

Wat betekent “et al.”?

Et al. is een afkorting van de Latijnse term “et alia”, wat “en anderen” betekent. Het wordt gebruikt in bronvermeldingen om ruimte te besparen als er te veel auteurs zijn om ze allemaal te noemen.

Richtlijnen voor het gebruik van “et al.” verschillen afhankelijk van de referentiestijl die je volgt. Zo hanteren APA, MLA en Chicago allemaal andere regels.

Wanneer moet ik “et al.” gebruiken in verwijzingen?

De afkorting et al. (Latijns voor “en anderen”) wordt gebruikt om verwijzingen naar bronnen met meerdere auteurs in te korten.

 • In APA-stijl wordt “et al.” gebruikt voor bronnen met 3+ auteurs, bijvoorbeeld (Smith et al., 2019). De term “et al.” wordt niet gebruikt in de APA-literatuurlijst.
 • In MLA-stijl wordt “et al.” toegepast voor 3+ auteurs in verwijzingen in de tekst en bronvermeldingen in de literatuurlijst.
 • In Chicago-stijl gebruik je “et al.” voor een verwijzing in de tekst naar een bron met 4+ auteurs en voor een bronvermelding in de literatuurlijst naar een bron met 10+ auteurs.
Wanneer moet ik “et al.” gebruiken bij APA-verwijzingen in de tekst?

De afkorting “et al.” (die “en anderen” betekent) wordt gebruikt om verwijzingen in de tekst met drie of meer auteurs in te korten. Dat werkt als volgt:

Je gebruikt alleen de achternaam van de eerste auteur, gevolgd door “et al.”, een komma en het publicatiejaar. Een voorbeeld is: (Verstraten et al., 2020).

Tip: Geneer gemakkelijk je literatuurlijst met Scribbrs APA Generator.

Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar een bron met meerdere auteurs?

Bij een boek of tijdschrift met meerdere auteurs plaats je de auteursnamen in dezelfde volgorde als op het titelblad. Bij twee of drie auteurs plaats je een ampersand (&) voor de achternaam van de laatste auteur, zowel in de voetnoot als in de volledige bronvermelding.

Voorbeeld: Verwijzen naar een bron met twee of drie auteurs
 • Namutebi & Wassink 2021
 • Karper, De Man & Sjöberg 2020

Bij vier of meer auteurs vermeld je alleen de eerste auteursnaam, gevolgd door ‘e.a’ (wat ‘en anderen betekent). Dit doe je ook zowel in de voetnoot als in de literatuurlijst.

Verwijzen naar een bron met vier of meer auteurs
Jones e.a.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Scharwächter, V. (2023, 06 juni). Et al. | Betekenis, Uitleg & Voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 18 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/bronvermelding/et-al-betekenis/

Wat vind jij van dit artikel?
Veronique Scharwächter

Veronique heeft twee bachelors: één in Taal- en Cultuurstudies en één in Philosophy, Politics and Economics. Daarnaast heeft zij een boek geschreven over hoe filosofie je kan helpen in je studentenleven. Ze hoopt haar brede, interdisciplinaire kennis in te kunnen zetten om zo veel mogelijk studenten te helpen met het schrijven van hun scriptie.