Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar een regeling zonder citeertitel?

Als de citeertitel ontbreekt, vermeld je de totstandkomingsdatum van de regeling en het tijdschrift waarin de regeling gepubliceerd is.

Voorbeeld: Verwijzing naar een regeling zonder citeertitel
Artikel II van de wet van 29 januari 2021 (Stb. 2021, 45).