Bijlagen in de scriptie | Format & Voorbeelden

Een bijlage (appendix) in je scriptie is een aanvullend document dat lezers meer informatie geeft over je onderzoek, maar waarin geen zaken staan die essentieel zijn voor de kern van je betoog. Bijlagen zijn een handig hulpmiddel om extra informatie of verduidelijking te geven zonder dat je onderzoek daarmee te lang wordt.

Bijlagen helpen om meer achtergrondinformatie en nuance te geven zonder de lopende tekst in je scriptie te verstoren met teveel tabellen, figuren of andere afleidende elementen.

Voorbeelden van bijlagen zijn:

 • Figuren, tabellen en illustraties
 • Interviewtranscripten
 • Onderzoeksprotocollen
 • Enquêtevragen

Je vermeldt je bijlagen in je inhoudsopgave en plaatst je bijlagen na de literatuurlijst.

Wanneer gebruik je bijlagen?

De bijlage is een plek waar je informatie over je onderzoek kunt plaatsen, die in de hoofdtekst minder aan bod komt.

In de hoofdtekst van je scriptie geef je overzichtelijk en beknopt de belangrijkste informatie weer over je onderzoek. Zo maak je zo goed mogelijk je punt en wordt de tekst niet te lang. Alle andere, secundaire informatie kun je in een bijlage plaatsen.

Als vuistregel geldt dat alle gedetailleerde informatie die niet direct nodig is om je punt te maken in een bijlage kan worden opgenomen. Je wijst de lezers op deze extra informatie door in de hoofdtekst de specifieke bijlage te noemen.

Tip
Houd in gedachten dat je lezers je betoog ook zonder je bijlagen moeten kunnen begrijpen. Hoewel het belangrijk is dat je niet te langdradig wordt in je tekst, is het ook van belang dat je geen informatie verwijdert die nodig is om je onderzoek te begrijpen.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Wat valt er onder bijlagen?

Bijlagen kunnen meerdere soorten informatie bevatten:

 • Aanvullende resultaten
  De belangrijkste onderzoeksresultaten gebruik je om je punt in je scriptie te maken. Deze resultaten horen daarom in de hoofdtekst. Andere resultaten van je onderzoek kun je in de bijlagen kwijt. Denk hierbij aan extra informatie over je steekproef, onderzoeksprotocollen of aan extra analyses die je hebt gedaan, maar die je niet gebruikt om je hoofdvraag te beantwoorden.
 • Uitwerkingen van je enquêtes, interviews, etc.
  In de hoofdtekst is geen ruimte voor getranscribeerde interviews of enquêtes die je hebt afgenomen. Deze kun je daarom het beste in de bijlagen plaatsen. De lezers kunnen zo zien waar je conclusies op gebaseerd zijn.
 • Kopieën van relevante e-mails, brieven en formulieren
  Als je gecorrespondeerd hebt met bijvoorbeeld een expert of een bedrijf, dan kun je deze informatie aan je scriptie toevoegen door middel van een bijlage. Deze informatie hoort niet in de hoofdtekst thuis.
 • Lijst van symbolen, afkortingen en definities
  Een verklarende lijst voor symbolen, afkortingen of lastige begrippen is handig als deze veel in je tekst voorkomen. Deze mag je ook direct na de inhoudsopgave toevoegen in plaats van als bijlage.
 • Figuren, tabellen en illustraties
  Voorkom een overweldigend aantal tabellen, figuren en illustraties in je scriptie door de minder belangrijke tabellen, figuren en illustraties in de bijlagen te plaatsen. Let er wel op dat de belangrijkste informatie in de hoofdtekst gepresenteerd wordt.
Tip
Als je meerdere figuren of tabellen gebruikt, kun je er ook voor kiezen om een figuren- of tabellenlijst op te stellen. Dit is een speciale lijst waarin al je figuren en tabellen zijn gegroepeerd. Deze lijst komt niet in je bijlagen, maar aan het begin direct na je inhoudsopgave.

Dit geldt ook voor een aparte afkortingenlijst en begrippenlijst.

  Vormgeving bijlagen

  Vaak is het handig om per onderdeel een aparte bijlage te maken. Zo vergroot je het overzicht van alle informatie die je levert en wordt het makkelijker om naar je bijlagen te verwijzen in de lopende tekst.

  Tips voor de vormgeving van je bijlagen:

  • Zet elke bijlage apart op een nieuwe pagina
  • Nummer elke bijlage en geef de bijlage een duidelijke titel, bijvoorbeeld “Bijlage 3. Tabellen”
  • Nummer vervolgens de afzonderlijke elementen per onderdeel weer en geef ook deze elementen een aparte titel, bijvoorbeeld “Bijlage 3. Tabel 1: Leeftijd en inkomen steekproef”

  Op deze manier kan er geen verwarring over de bijlagen ontstaan en kun je er makkelijk naar verwijzen in je tekst.

   Hoe verwijs je naar de bijlagen?

   Het is belangrijk dat je in de hoofdtekst minimaal één keer verwijst naar elke bijlage. Dit kan op twee manieren: door de bijlage tussen haakjes te noemen of door naar de bijlage te verwijzen in de lopende tekst. Verwijzen naar een specifiek onderdeel van een bijlage kan ook.

   Voorbeeld: Verwijzen naar een bijlage in de hoofdtekst
   Uit het interview (zie Bijlage 1) is naar voren gekomen dat …

   In Bijlage 2 is de correspondentie met de boetiek opgenomen.

   Voorbeeld: Verwijzen naar een onderdeel van een bijlage in de hoofdtekst
   Deze resultaten (zie Bijlage 2, Tabel 1) tonen aan dat…

   In Tabel 1 in Bijlage 2 is de correspondentie met de boetiek opgenomen.

   Het is gebruikelijk om “Bijlage” met een hoofdletter te schrijven als je naar een specifieke bijlage verwijst, maar dit is niet verplicht. Zorg wel dat je dit consistent in je hele scriptie doet. Dus kies je ervoor om een hoofdletter te gebruiken in je verwijzing, doe dit dan overal.

   Dit geldt dan ook voor verwijzingen naar bijvoorbeeld tabellen en figuren. Let op dat je geen hoofdletter gebruikt als je over bijlagen in het algemeen spreekt.

   Tip
   Afhankelijk van de referentiestijl die je toepast, zijn er verschillende opmaakrichtlijnen voor bijlagen, met name voor bijlagen in APA-stijl. Zorg er dus voor dat je checkt wat de eventuele vereisten voor jouw referentiestijl zijn.

   Twijfel je over de consistentie en lay-out van je bijlagen (en de verwijzingen naar je bijlagen)? Maak dan gebruik van onze Lay-out Check en laat je onderzoek nakijken door één van onze experts.

   Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

   De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

   Scriptie nakijken op taal

   Waar plaats je je bijlagen in je scriptie?

   Je plaatst je bijlagen meestal na je literatuurlijst in je scriptie. Voor de paginanummering ga je gewoon verder waar je was gebleven. Vergeet niet dat je de bijlagen met nummer en titel dient op te nemen in je inhoudsopgave.

   Een andere optie is om de bijlagen in een apart document op te nemen. Deze lever je bij je scriptie, maar is geen onderdeel van je scriptie.

   apa-plaats-bijlage-7de-ed

   Checklist: Bijlagen

   0 / 6

   Goed bezig!

   Je bijlagen zitten nu in ieder geval goed in elkaar. Gebruik ook de andere checklists om je scriptie nog beter te maken.

   Alle checklisten bekijken Terug naar bijlagen checklist

   Veelgestelde vragen over de bijlage

   Wat is een bijlage?

   Een bijlage bevat informatie die bijdraagt aan het begrip van de tekst, maar niet essentieel is voor de lezer. Bijvoorbeeld:

   • Transcripten van interviews
   • Vragenlijsten, surveys
   • Ruwe data
   • Gedetailleerde beschrijvingen van apparatuur

   Het is het alleen waard om iets toe te voegen als bijlage als je naar informatie uit die bijlage verwijst in je lopende tekst (bijvoorbeeld citeren uit een interviewtranscript). Als je niet naar de bijlage verwijst, dan kun je deze beter verwijderen (tenzij je instructies anders voorschrijven).

   Waar in de tekst worden bijlagen toegevoegd?

   Bijlagen voor een tekst in APA-stijl komen op het eind, direct na de literatuurlijst en de tabellen en figuren (als je deze ook op het eind hebt toegevoegd).

   Kan ik bronnen citeren in een bijlage?

   Ja, in het geval van relevante bronnen kan en moet je naar de bronnen verwijzen in je bijlagen. Gebruik hetzelfde auteur-datumsysteem als in de hoofdtekst.

   Alle bronnen die je citeert in de bijlage moet je ook opnemen in je literatuurlijst. Maak geen aparte literatuurlijst voor je bijlagen.

   Moet ik mijn bijlagen volgens de APA-stijl nummeren?

   Als je meer dan één bijlage toevoegt aan een tekst in APA-stijl, dien je je bijlagen “Bijlage A,” “Bijlage B,” (enzovoorts) te noemen.

   Als je maar één bijlage toevoegt, wordt deze simpelweg “Bijlage” genoemd en dan verwijs je er ook op die manier naar in de tekst.

   • (zie Bijlage B) – meerdere bijlagen
   • (zie Bijlage) – één bijlage

    Citeer dit Scribbr-artikel

    Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

    Scharwächter, V. & Dingemanse, K. (2023, 13 maart). Bijlagen in de scriptie | Format & Voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 17 juli 2024, van https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/bijlage-scriptie/

    Wat vind jij van dit artikel?
    Veronique Scharwächter

    Veronique heeft twee bachelors: één in Taal- en Cultuurstudies en één in Philosophy, Politics and Economics. Daarnaast heeft zij een boek geschreven over hoe filosofie je kan helpen in je studentenleven. Ze hoopt haar brede, interdisciplinaire kennis in te kunnen zetten om zo veel mogelijk studenten te helpen met het schrijven van hun scriptie.