Bijlagen in de scriptie

Met een bijlage in je scriptie zorg je ervoor dat je scriptie niet te lang wordt, maar ook dat de lezer alle relevante informatie over het onderzoek kan opzoeken. Het hangt af van het belang van de informatie voor de lopende tekst of deze geschikt is om in een bijlage te plaatsen.

Wanneer gebruik je de bijlagen

De bijlage is een plek waar je informatie over je onderzoek kunt plaatsen, die in de hoofdtekst minder aan bod komt. In de hoofdtekst van je scriptie geef je overzichtelijk en beknopt de belangrijkste informatie weer over je onderzoek. Zo maak je zo goed mogelijk je punt en wordt de tekst niet te lang. Alle andere, secundaire informatie kun je in een bijlage plaatsen.

Je wijst de lezer op deze extra informatie door in de hoofdtekst de specifieke bijlage te noemen. De ongeïnteresseerde lezer leest snel verder, terwijl de lezer met interesse dan weet waar hij moet kijken.

Onderdelen in de bijlagen

In de bijlagen kun je verschillende onderdelen van je scriptie kwijt, zoals:

 • Resultaten
  De belangrijkste resultaten gebruik je om je punt in je scriptie te maken. Deze resultaten horen daarom in de hoofdtekst. Andere resultaten van je onderzoek kun je in de bijlagen kwijt. Denk hierbij aan extra tabellen, figuren of aan analyses die je hebt gedaan, maar die je niet gebruikt om je hoofdvraag te beantwoorden.
 • Uitwerkingen van je enquêtes, interviews, etc.
  In de hoofdtekst is geen ruimte voor getranscribeerde interviews of enquêtes die je hebt gehouden. Deze kun je daarom het beste in de bijlagen plaatsen. Een lezer kan zo zien waar je conclusies op gebaseerd zijn.
 • Kopieën van relevante e-mails, brieven en formulieren
  Als je gecorrespondeerd hebt met bijvoorbeeld een expert of een bedrijf, dan kun je deze informatie aan je scriptie toevoegen door middel van een bijlage. Deze informatie hoort niet in de hoofdtekst thuis.
 • Lijst van symbolen, afkortingen en definities
  Een verklarende lijst voor symbolen, afkortingen of lastige termen is handig als deze veel in je tekst voorkomen. Deze lijst hoeft niet per se in een bijlage, maar kan ook voorin de scriptie.
 • Figuren, tabellen en illustraties
  Voorkom een overload aan tabellen en figuren in je scriptie door de minder belangrijke tabellen en figuren in de bijlages te plaatsen. Let er wel op dat de belangrijkste informatie in de hoofdtekst gepresenteerd wordt.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Vormgeving bijlagen

Vaak is het handig om per onderdeel een aparte bijlage te maken. Zo vergroot je het overzicht van alle informatie die je levert. Tips voor de vormgeving van je bijlagen:

 • Nummer elke bijlage.
 • Geef elke bijlage een duidelijke naam.
 • Zet elke bijlage apart op een nieuwe pagina.

Zet elke aparte bijlage op een andere pagina en geef deze een bijlagenummer en een duidelijke titel, bijvoorbeeld “Bijlage 1. Interviews”. Hierdoor is het makkelijk voor de lezer om de bijlage te vinden, maar ook om ernaar te verwijzen in de hoofdtekst.

Daarnaast is het aan te raden losse elementen, bijvoorbeeld tabellen of interviews, apart te nummeren. Een voorbeeld: in “Bijlage 3. Tabellen” kun je de eerste tabel “Bijlage 3. Tabel 1” noemen.

Het is hiernaast aan te raden om losse elementen in je bijlagen, zoals tabellen en figuren of interviews, nog apart te nummeren. Als je bijvoorbeeld “Bijlage 3. Tabellen” hebt, dan kun je alle losse tabellen in deze bijlage een apart nummer (en aparte titel) geven. Zo kun je hier specifiek naar verwijzen in de hoofdtekst en bestaat er geen verwarring over waar je precies naar verwijst.

Hoe verwijs je naar de bijlagen?

Het is belangrijk dat je in de hoofdtekst minimaal een keer verwijst naar elke bijlage. Dit kan op twee manieren: door de bijlage tussen haakjes te noemen of door naar de bijlage te verwijzen in de lopende tekst. Verwijzen naar een specifiek onderdeel van een bijlage kan ook.

Voorbeeld 1. Verwijzen naar een bijlage in de hoofdtekst

Uit het interview (zie Bijlage 1) is naar voren gekomen dat …

In Bijlage 2 is de correspondentie met bedrijf X opgenomen.

Voorbeeld 2. Verwijzen naar een onderdeel van een bijlage in de hoofdtekst

Deze resultaten (zie Bijlage 2, Tabel 1) tonen aan dat…

In Tabel 1 in Bijlage 2 is de correspondentie met bedrijf X opgenomen.

Het is gebruikelijk om “Bijlage” met een hoofdletter te schrijven als je naar een specifieke bijlage verwijst, maar dit is niet verplicht. Zorg wel dat je dit consequent in je hele scriptie doet. Dus kies je ervoor om een hoofdletter te gebruiken in je verwijzing, doe dit dan overal.

Dit geldt dan ook voor verwijzingen naar bijvoorbeeld tabellen en figuren. Let op dat je geen hoofdletter gebruikt als je over bijlagen in het algemeen spreekt.

Bijlagen in apart document

Je kunt ervoor kiezen om je bijlagen achter de hoofdtekst van je scriptie te plakken. In dat geval is het gebruikelijk om de paginanummering gewoon door te laten lopen. Een andere optie is om de bijlagen in een apart document te zetten en dit document los bij je scriptie aan te leveren.

Bijlagen worden met titels (en pagina nummers) vermeld in de inhoudsopgave.

Checklist: Bijlagen

0 / 6

Goed bezig!

Je bijlagen zitten nu in ieder geval goed in elkaar. Gebruik ook de andere checklists om je scriptie nog beter te maken.

Alle checklisten bekijken Terug naar bijlagen checklist

Veelgestelde vragen

Wat is een bijlage?

Een bijlage bevat informatie die bijdraagt aan het begrip van de tekst, maar niet essentieel is voor de lezer. Bijvoorbeeld:

 • Transcripten van interviews
 • Vragenlijsten, surveys
 • Ruwe data
 • Gedetailleerde beschrijvingen van apparatuur

Het is het alleen waard om iets toe te voegen als bijlage als je naar informatie uit die bijlage verwijst in je lopende tekst (bijvoorbeeld citeren uit een interviewtranscript). Als je niet naar de bijlage verwijst, dan kun je deze beter verwijderen (tenzij je instructies anders voorschrijven).

Waar in de tekst worden bijlagen toegevoegd?

Bijlagen voor een tekst in APA-stijl komen op het eind, direct na de literatuurlijst en de tabellen en figuren (als je deze ook op het eind hebt toegevoegd).

Kan ik bronnen citeren in een bijlage?

Ja, in het geval van relevante bronnen kan en moet je naar de bronnen verwijzen in je bijlagen. Gebruik hetzelfde auteur-datumsysteem als in de hoofdtekst.

Alle bronnen die je citeert in de bijlage moet je ook opnemen in je literatuurlijst. Maak geen aparte literatuurlijst voor je bijlagen.

Moet ik mijn bijlagen volgens de APA-stijl nummeren?

Als je meer dan één bijlage toevoegt aan een tekst in APA-stijl, dien je je bijlagen “Bijlage A,” “Bijlage B,” (enzovoorts) te noemen.

Als je maar één bijlage toevoegt, wordt deze simpelweg “Bijlage” genoemd en dan verwijs je er ook op die manier naar in de tekst.

 • (zie Bijlage B) – meerdere bijlagen
 • (zie Bijlage) – één bijlage

  Wat vind jij van dit artikel?
  Kirsten Dingemanse

  Kirsten is editor bij Scribbr. Ze heeft ervaring met het schrijven van scripties en het uitvoeren van onderzoeken en wil graag haar kennis hierover met studenten delen om ze verder te kunnen helpen.