Wat zijn centrummaten (measures of central tendency)?

Centrummaten (measures of central tendency) helpen je het centrum of midden van een dataset te vinden.

De drie meest gebruikte centrummaten zijn het gemiddelde, de mediaan en de modus.

  • De modus is de waarde die het vaakst voorkomt
  • De mediaan is de middelste waarde als je de dataset van kleinste naar grootste waarde rangschikt.
  • Het gemiddelde is de som van alle waarden, gedeeld door het totale aantal waarden.