Een goed voorwoord voor je scriptie | Met voorbeeld

In je voorwoord kun je ingaan op je persoonlijke achtergrond, ervaringen tijdens het schrijven en de doelgroep van je scriptie. Daarnaast is dit de plek om mensen te bedanken die je met je scriptie hebben geholpen.

Het voorwoord schrijf je pas als je scriptie af is. Vanwege het persoonlijke karakter doe je dit meestal in de ik- of wij-vorm.

Inhoud van een voorwoord

Een voorwoord is maximaal 1 pagina lang en kan bestaan uit 4 tot 5 alinea’s van circa 3 tot 7 regels lang. Zo kun je in je voorwoord ingaan op:

 • een korte introductie van je onderwerp in maximaal 2 tot 3 zinnen
 • je persoonlijke achtergrond, namelijk:
  • je studie
  • je interesses die betrekking hebben op je scriptie
  • je persoonlijke ervaringen die hebben geleid tot je scriptie
  • je stage/werk naar aanleiding waarvan je de scriptie schrijft
 • de doelgroep voor wie de scriptie bestemd is
 • specifieke ervaringen tijdens het schrijven
 • de taakverdeling (wanneer de scriptie door meerdere personen is geschreven)
 • dankbetuigingen aan personen en instellingen die je hebben geholpen met het schrijven en nakijken van je scriptie

Het voorwoord eindig je altijd met je naam en de plaatsnaam en datum ten tijde van het schrijven en schrijf je in een persoonlijke en professionele stijl.

Op welke onderdelen je precies ingaat, is afhankelijk van jouw studierichtlijnen. Wij raden aan om in ieder geval in te gaan op de studie waarvoor je je scriptie schrijft, ervaringen die van belang zijn geweest voor je scriptie en om belangrijke personen zoals je scriptiebegeleiders te bedanken.

Verschil tussen voorwoord en dankwoord

Vaak is het dankwoord onderdeel van het voorwoord. Je bedankt in een logische volgorde degenen die jou geholpen en gesteund hebben tijdens het schrijven van je scriptie.

Je schrijft een apart dankwoord als je extra ruimte nodig hebt om de mensen te bedanken. Dit is bijvoorbeeld bij een proefschrift handig, omdat het schrijven hiervan lang duurt en hierbij vaak veel mensen betrokken zijn geweest.

Wij raden je aan om in je scriptie alleen een voorwoord te schrijven en geen dankwoord.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Voorbeeld voorwoord

Het volgende interactieve voorbeeld geeft een idee van hoe een voorwoord van een scriptie eruit kan komen te zien.

Voorwoord

Voor u ligt de scriptie ‘De complexiteit van corporate communicatie.’ Het onderzoek voor deze scriptie naar corporate communicatie is uitgevoerd bij vier verschillende middelgrote gemeenten in Nederland. Deze scriptie is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de opleiding Communicatie aan de Fontys Economische Hogeschool Tilburg en in opdracht van stagebedrijf Central P. Van januari 2019 tot en met juni 2019 ben ik bezig geweest met het onderzoek en het schrijven van de scriptie.

Samen met mijn stagebegeleider, Helen Buffay, heb ik de onderzoeksvraag voor deze scriptie bedacht. Het onderzoek dat ik heb uitgevoerd was complex. Na uitvoerig kwantitatief onderzoek heb ik de onderzoeksvraag kunnen beantwoorden. Tijdens dit onderzoek stonden mijn stagebegeleider, Helen Buffay, en mijn begeleiders vanuit mijn opleiding, Gert Bing en Jack Geller, altijd voor mij klaar. Zij hebben steeds mijn vragen beantwoord waardoor ik verder kon met mijn onderzoek.

Bij dezen wil ik graag mijn begeleiders bedanken voor de fijne begeleiding en hun ondersteuning tijdens dit traject. Ook wil ik alle respondenten bedanken die mee hebben gewerkt aan dit onderzoek. Zonder hun medewerking had ik dit onderzoek nooit kunnen voltooien.

Tevens wil ik mijn collega’s bij Central P. graag bedanken voor de fijne samenwerking. Ik heb vaak met hen op effectieve wijze kunnen sparren over mijn onderzoek. Ook van mijn vrienden en familie heb ik wijze raad mogen ontvangen. Bovendien hebben zij mij moreel ondersteund tijdens het schrijfproces. Tot slot wil ik mijn ouders in het bijzonder bedanken. Hun wijsheid en motiverende woorden hebben mij geholpen deze scriptie tot een goed einde te brengen.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Rachel Green

Amsterdam, 3 juli 2019

Dit voorbeeld downloaden

Checklist

Checklist: Voorwoord

0 / 7

Goed bezig!

Je voorwoord zit nu in ieder geval goed in elkaar. Gebruik ook de andere checklists om je scriptie nog beter te maken.

Alle checklisten bekijken Terug naar voorwoord checklist

Veelgestelde vragen

Waarvoor gebruik je een voorwoord?

In je voorwoord kun je ingaan op je persoonlijke achtergrond, ervaringen tijdens het schrijven en de doelgroep van je scriptie. Daarnaast is dit de plek om mensen te bedanken die je met je scriptie hebben geholpen als je geen los dankwoord schrijft.

Mag je de lezer aanspreken in je voorwoord?

In het voorwoord mag je de lezer direct aanspreken met “je” of “u’. In academische teksten is de je-vorm in de regel niet toegestaan, maar in het persoonlijke voorwoord is dit dus wel gebruikelijk.

Mag je de ik-vorm of wij-vorm gebruiken in je voorwoord?

De ik-vorm of wij-vorm is toegestaan in het voorwoord. Meestal mag je deze vormen niet gebruiken in academische teksten, maar door het persoonlijke karakter van een voorwoord zijn de ik- en wij-vorm het meest gebruikelijk in dit onderdeel.

Wanneer kies je voor een dankwoord?

In de meeste gevallen kies je alleen voor een los dankwoord als je heel veel mensen wilt bedanken. Bij een scriptie is dit meestal niet het geval, waardoor je het dankwoord beter kunt opnemen in je voorwoord.

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

Stel 1 gratis vraag
Krijg hulp van een expert
1