Een goed voorwoord voor je scriptie | Met voorbeeld

In het voorwoord van je scriptie of essay geef je aan waarom je voor je onderzoeksonderwerp hebt gekozen, voor wie het onderzoek is bedoeld (doelgroep) en wat je ervaringen waren tijdens het schrijven. Ook is het voorwoord de plek om mensen te bedanken die je met je onderzoek hebben geholpen.

Het voorwoord schrijf je pas als je scriptie af is. Vanwege het persoonlijke karakter doe je dit meestal in de ik- of wij-vorm. Je plaatst het voorwoord aan het begin van je scriptie na de titelpagina (of informatiepagina).

Wat staat er in een voorwoord?

Een voorwoord is maximaal 1 pagina lang en kan bestaan uit 4 tot 5 alinea’s van circa 3 tot 7 regels lang. Je kunt in je voorwoord ingaan op:

 • een korte introductie van je onderwerp in maximaal 2 tot 3 zinnen
 • je persoonlijke achtergrond, zoals je studie en je stage/werk waarvoor je de scriptie schrijft
 • je persoonlijke ervaringen die hebben geleid tot het schrijven over je onderzoeksonderwerp
 • de doelgroep voor wie de scriptie bestemd is
 • specifieke ervaringen tijdens het schrijven
 • de taakverdeling (als de scriptie door meerdere personen is geschreven)
 • dankbetuigingen aan personen en instellingen die je hebben geholpen met het schrijven en nakijken van je scriptie

Het voorwoord eindig je altijd met je naam en de plaatsnaam en datum ten tijde van het schrijven. Je schrijft het voorwoord in een persoonlijke, maar professionele, stijl.

Let op
Op welke onderdelen je precies ingaat, is afhankelijk van jouw studierichtlijnen. Wij raden aan om in ieder geval in te gaan op je studie, je persoonlijke interesse in het onderwerp die tot je scriptie heeft geleid en het bedanken van belangrijke personen zoals je scriptiebegeleiders.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Verschil tussen voorwoord en dankwoord

Vaak is het dankwoord onderdeel van het voorwoord. Je bedankt in een logische volgorde degenen die jou geholpen en gesteund hebben tijdens het schrijven van je scriptie.

Je schrijft een apart dankwoord als je extra ruimte nodig hebt om de mensen te bedanken. Dit is bijvoorbeeld handig bij een proefschrift, omdat het schrijven hiervan lang duurt en je vaak veel mensen moet bedanken.

Wij raden je aan om in je scriptie alleen een voorwoord te schrijven en geen dankwoord.

Voorbeeld voorwoord

Het volgende interactieve voorbeeld geeft een idee van hoe een voorwoord van een scriptie eruit kan komen te zien.

Voorwoord

Voor u ligt de masterscriptie “Digitale Luistervink: Akoestische spraakkenmerken als markers van exacerbaties in COPD-patiënten”. Deze scriptie is geschreven om te voldoen aan de afstudeereisen van de opleiding Taal- en Spraakpathologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik ben van februari tot augustus 2022 bezig geweest met het onderzoeken en schrijven van mijn scriptie.

Ik merkte tijdens mijn vorige studies dat ik het vermeed om buiten mijn comfortzone te treden. Dit jaar wilde ik het anders aanpakken door een onderwerp te kiezen dat vaardigheden vereiste die ik nog niet had. Ik heb gewerkt met onbekende computerclusters, besturingssystemen en FTP-applicaties zoals Ponyland, Linux en FileZilla. Ik heb ook meer ervaring opgedaan met programma’s waarmee ik al vertrouwd was. Daarom heeft deze scriptie mij op zowel persoonlijk als professioneel vlak waardevolle lessen geleerd.

Ik wil mijn begeleider, dr. Katja Swartjes, bedanken voor de uitstekende begeleiding en ondersteuning tijdens het proces. Ik heb u bewust als begeleider gekozen, omdat ik wist dat u mij zou uitdagen om mijn onderzoek naar een hoger niveau te tillen. Dit heeft mijn leermogelijkheden gemaximaliseerd, waarvoor mijn dank. Ook wil ik dr. Meghan Mulder van de afdeling longgeneeskunde van het Radboud UMC bedanken voor haar bijdrage aan de dataverzameling voor dit onderzoek. Ik wil het onderzoekslaboratorium van de afdeling bedanken voor het verstrekken van hulpmiddelen om mijn data op elkaar af te stemmen, te analyseren en te transformeren.

Tot slot wil ik mijn familie en vrienden bedanken omdat zij er voor mij zijn geweest tijdens mijn onderzoeksproces.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Glenn Gloudemans

Arnhem, 14 augustus 2022

Checklist

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Checklist: Voorwoord

0 / 7

Goed bezig!

Je voorwoord zit nu in ieder geval goed in elkaar. Gebruik ook de andere checklists om je scriptie nog beter te maken.

Alle checklisten bekijken Terug naar voorwoord checklist

Veelgestelde vragen over het voorwoord

Waarvoor gebruik je een voorwoord?

In je voorwoord kun je ingaan op de aanleiding voor het schrijven van je scriptie, je persoonlijke achtergrond, ervaringen tijdens het schrijven en de doelgroep van je scriptie. Daarnaast is dit de plek om mensen te bedanken die je met je scriptie hebben geholpen als je geen los dankwoord schrijft.

Mag je de lezer aanspreken in je voorwoord?

In het voorwoord mag je de lezer direct aanspreken met “je” of “u’. In academische teksten is de je-vorm in de regel niet toegestaan, maar in het persoonlijke voorwoord is dit dus wel gebruikelijk.

Mag je de ik-vorm of wij-vorm gebruiken in je voorwoord?

De ik-vorm of wij-vorm is toegestaan in het voorwoord. Meestal mag je deze vormen niet gebruiken in academische teksten, maar door het persoonlijke karakter van een voorwoord zijn de ik- en wij-vorm het meest gebruikelijk in dit onderdeel.

Wanneer kies je voor een dankwoord?

In de meeste gevallen kies je alleen voor een los dankwoord als je heel veel mensen wilt bedanken. Bij een scriptie is dit meestal niet het geval, waardoor je het dankwoord beter kunt opnemen in je voorwoord.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Scharwächter, V. & Swaen, B. (2022, 15 november). Een goed voorwoord voor je scriptie | Met voorbeeld. Scribbr. Geraadpleegd op 18 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/voorwoord-van-de-thesis/

Wat vind jij van dit artikel?
Veronique Scharwächter

Veronique heeft twee bachelors: één in Taal- en Cultuurstudies en één in Philosophy, Politics and Economics. Daarnaast heeft zij een boek geschreven over hoe filosofie je kan helpen in je studentenleven. Ze hoopt haar brede, interdisciplinaire kennis in te kunnen zetten om zo veel mogelijk studenten te helpen met het schrijven van hun scriptie.