Wat is een bijlage?

Een bijlage bevat informatie die bijdraagt aan het begrip van de tekst, maar niet essentieel is voor de lezer. Bijvoorbeeld:

  • Transcripten van interviews
  • Vragenlijsten, surveys
  • Ruwe data
  • Gedetailleerde beschrijvingen van apparatuur

Het is het alleen waard om iets toe te voegen als bijlage als je naar informatie uit die bijlage verwijst in je lopende tekst (bijvoorbeeld citeren uit een interviewtranscript). Als je niet naar de bijlage verwijst, dan kun je deze beter verwijderen (tenzij je instructies anders voorschrijven).