Reproduceerbaarheid en repliceerbaarheid van je onderzoek

De termen “reproduceerbaarheid” en “repliceerbaarheid” worden soms door elkaar gebruikt, maar betekenen iets anders.

 • Een onderzoek is reproduceerbaar als iemand bestaande data opnieuw analyseert volgens dezelfde methode en daarmee dezelfde resultaten behaalt. Dit toont aan dat de analyse eerlijk en juist is uitgevoerd.
 • Een onderzoek is repliceerbaar (oftewel herhaalbaar) als iemand een onderzoek opnieuw uitvoert volgens dezelfde methode en op basis van de nieuwe data dezelfde resultaten behaalt. Dit toont aan dat het onderzoek betrouwbaar is.

Het kan voorkomen dat een onderzoek reproduceerbaar is, maar niet repliceerbaar.

Voorbeeld: reproduceerbaar maar niet repliceerbaar

Uit enquête-onderzoek onder 60 kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar blijkt dat voetbal (20 keer) en hockey (18 keer) de meeste populaire sporten zijn.

Een onafhankelijke onderzoeker analyseert de enquête-data opnieuw en stelt ook vast dat 20 kinderen voor voetbal en 18 kinderen voor hockey hebben gekozen. Het onderzoek is daarmee reproduceerbaar.

De onderzoeker besluit vervolgens het onderzoek helemaal opnieuw uit te voeren. Er nemen nogmaals 60 kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar deel aan het onderzoek. Hieruit blijkt dat tennis (25 keer) de meest populaire sport is. Het onderzoek is daarmee dus niet repliceerbaar.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Waarom moet een onderzoek reproduceerbaar en repliceerbaar zijn?

In de wetenschap is het belangrijk dat een onderzoek kan worden herhaald, zodat de betrouwbaarheid van de resultaten wordt verhoogd. Zo kan het werk worden gecontroleerd, waardoor de kans groter is dat de resultaten kloppen. Reproductie laat echter niet direct zien of resultaten correct zijn, omdat daarbij geen nieuwe gegevens worden verzameld.

Verder zorgt replicatie- en reproductieonderzoek ervoor dat wetenschappers eerlijk blijven en geen resultaten verzinnen of verdraaien om betere uitkomsten te krijgen.

Hoe maak je jouw onderzoek reproduceerbaar en repliceerbaar?

Om je onderzoek reproduceerbaar en repliceerbaar te maken, beschrijf je stapsgewijs hoe je het onderzoek uitvoert. Je richt je hierbij vooral op een transparante methodesectie en op duidelijk en ondubbelzinnig formuleren.

Transparante methodesectie

In de methodesectie leg je gedetailleerd uit welke stappen je hebt gezet om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Een goed uitgangspunt is dat ook iemand die niets met jouw onderzoek te maken heeft het onderzoek moet kunnen herhalen op basis van de uitleg.

Zo kun je bijvoorbeeld beschrijven:

Soms kunnen delen van het onderzoek anders verlopen dan je had verwacht of maak je per ongeluk fouten. Dan is het van belang dat je deze problemen en beperkingen noemt, zodat ze een volgende keer kunnen worden voorkomen. Dit doe je in de discussie of conclusie, afhankelijk van de eisen van je opleiding.

Duidelijk formuleren en vaag taalgebruik voorkomen

Je kunt de reproduceerbaarheid en repliceerbaarheid (herhaalbaarheid) van je onderzoek ook verhogen door duidelijk te formuleren. Zorg ervoor dat je geen vage taal gebruikt, zodat de tekst maar op één manier kan worden begrepen. Een zorgvuldige beschrijving laat zien dat je hebt nagedacht over de onderzoeksmethode en dat je vertrouwen hebt in het onderzoek en de resultaten.

 • De deelnemers van dit onderzoek waren kinderen van een school.
 • De 67 deelnemers van dit onderzoek waren kinderen tussen de 6 en 10 jaar van een basisschool.
 • De interviews zijn getranscribeerd en daarna gecodeerd.
 • De semigestructureerde interviews zijn eerst samenvattend getranscribeerd en daarna open gecodeerd.
 • De resultaten werden vergeleken met een t-test.
 • De resultaten werden vergeleken met een ongepaarde t-test.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen reproduceerbaarheid en repliceerbaarheid?

Bij reproductie van een onderzoek worden alleen de data-analyses opnieuw gedaan met de bestaande data, terwijl bij replicatie het gehele onderzoek op dezelfde manier wordt herhaald door ook nieuwe data te verzamelen.

Waarom zijn reproduceerbaarheid en repliceerbaarheid belangrijk?

Een succesvolle reproductie laat zien dat data-analyses correct en eerlijk zijn uitgevoerd en met een geslaagde replicatie wordt de betrouwbaarheid van het onderzoek verhoogd.

Hoe maak ik mijn onderzoek reproduceerbaar en repliceerbaar?

De reproduceerbaarheid en repliceerbaarheid van een onderzoek kunnen worden verhoogd door een transparante, gedetailleerde methodesectie te schrijven en door duidelijk te formuleren.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Merkus, J. (2021, 22 april). Reproduceerbaarheid en repliceerbaarheid van je onderzoek. Scribbr. Geraadpleegd op 18 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/reproduceerbaarheid-repliceerbaarheid/

Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor, onderzoeker en docent schrijft ze nu artikelen over scripties, taalkunde, methodologie en statistiek om studenten te helpen.