Reproduceerbaarheid, repliceerbaarheid en herhaalbaarheid

De termen “reproduceerbaarheid” en “repliceerbaarheid” worden soms door elkaar gebruikt, maar betekenen iets anders.

 • Een onderzoek is reproduceerbaar als iemand bestaande data opnieuw analyseert volgens dezelfde methode en daarmee dezelfde resultaten behaalt. Dit toont aan dat de analyse eerlijk en juist is uitgevoerd.
 • Een onderzoek is repliceerbaar (oftewel herhaalbaar) als iemand een onderzoek opnieuw uitvoert volgens dezelfde methode en op basis van de nieuwe data dezelfde resultaten behaalt. Dit toont aan dat het onderzoek betrouwbaar is.

Het kan voorkomen dat een onderzoek reproduceerbaar is, maar niet repliceerbaar.

Voorbeeld: reproduceerbaar maar niet repliceerbaar

Uit enquête-onderzoek onder 60 kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar blijkt dat voetbal (20 keer) en hockey (18 keer) de meeste populaire sporten zijn.

Een onafhankelijke onderzoeker analyseert de enquête-data opnieuw en stelt ook vast dat 20 kinderen voor voetbal en 18 kinderen voor hockey hebben gekozen. Het onderzoek is daarmee reproduceerbaar.

De onderzoeker besluit vervolgens het onderzoek helemaal opnieuw uit te voeren. Er nemen nogmaals 60 kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar deel aan het onderzoek. Hieruit blijkt dat tennis (25 keer) de meest populaire sport is. Het onderzoek is daarmee dus niet repliceerbaar.

Waarom moet een onderzoek reproduceerbaar en repliceerbaar zijn?

In de wetenschap is het belangrijk dat een onderzoek kan worden herhaald, zodat de betrouwbaarheid van de resultaten wordt verhoogd. Zo kan het werk worden gecontroleerd, waardoor de kans groter is dat de resultaten kloppen. Reproductie laat echter niet direct zien of resultaten correct zijn, omdat daarbij geen nieuwe gegevens worden verzameld.

Verder zorgt replicatie- en reproductieonderzoek ervoor dat wetenschappers eerlijk blijven en geen resultaten verzinnen of verdraaien om betere uitkomsten te krijgen.

Kijk jij ook zo uit naar afstuderen?

We helpen je graag een handje!

 • Minder stress
 • Hulp binnen handbereik
 • 100% tevredenheidsgarantie

Ontdek hoe we jou kunnen helpen

Hoe maak je jouw onderzoek reproduceerbaar en repliceerbaar?

Om je onderzoek reproduceerbaar en repliceerbaar te maken, beschrijf je stapsgewijs hoe je het onderzoek uitvoert. Je richt je hierbij vooral op een transparante methodesectie en op duidelijk en ondubbelzinnig formuleren.

Transparante methodesectie

In de methodesectie leg je gedetailleerd uit welke stappen je hebt gezet om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Een goed uitgangspunt is dat ook iemand die niets met jouw onderzoek te maken heeft het onderzoek moet kunnen herhalen op basis van de uitleg.

Zo kun je bijvoorbeeld beschrijven:

Soms kunnen delen van het onderzoek anders verlopen dan je had verwacht of maak je per ongeluk fouten. Dan is het van belang dat je deze problemen en beperkingen noemt, zodat ze een volgende keer kunnen worden voorkomen. Dit doe je in de discussie of conclusie, afhankelijk van de eisen van je opleiding.

Duidelijk formuleren en vaag taalgebruik voorkomen

Je kunt de reproduceerbaarheid en repliceerbaarheid (herhaalbaarheid) van je onderzoek ook verhogen door duidelijk te formuleren. Zorg ervoor dat je geen vage taal gebruikt, zodat de tekst maar op één manier kan worden begrepen. Een zorgvuldige beschrijving laat zien dat je hebt nagedacht over de onderzoeksmethode en dat je vertrouwen hebt in het onderzoek en de resultaten.

 • De deelnemers van dit onderzoek waren kinderen van een school.
 • De 67 deelnemers van dit onderzoek waren kinderen tussen de 6 en 10 jaar van een basisschool.
 • De interviews zijn getranscribeerd en daarna gecodeerd.
 • De semigestructureerde interviews zijn eerst samenvattend getranscribeerd en daarna open gecodeerd.
 • De resultaten werden vergeleken met een t-test.
 • De resultaten werden vergeleken met een ongepaarde t-test.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen reproduceerbaarheid en repliceerbaarheid?

Bij reproductie van een onderzoek worden alleen de data-analyses opnieuw gedaan met de bestaande data, terwijl bij replicatie het gehele onderzoek op dezelfde manier wordt herhaald door ook nieuwe data te verzamelen.

Waarom zijn reproduceerbaarheid en repliceerbaarheid belangrijk?

Een succesvolle reproductie laat zien dat data-analyses correct en eerlijk zijn uitgevoerd en met een geslaagde replicatie wordt de betrouwbaarheid van het onderzoek verhoogd.

Hoe maak ik mijn onderzoek reproduceerbaar en repliceerbaar?

De reproduceerbaarheid en repliceerbaarheid van een onderzoek kunnen worden verhoogd door een transparante, gedetailleerde methodesectie te schrijven en door duidelijk te formuleren.

Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie, waardoor ze heel wat scripties heeft geschreven. Na enkele jaren als editor schrijft ze nu artikelen over alles wat bij een scriptie komt kijken om zo studenten met succes te laten afstuderen.

2 reacties

Marly
22 april 2021 om 20:09

Hoi Julia,

Bedankt voor je artikel. Ik snap alleen niet hoe replicatie helpt zodat mensen geen resultaten verdraaien

Beantwoorden

Julia Merkus
Julia Merkus (Scribbr Team)
22 april 2021 om 20:19

Hoi!

In principe zorgt replicatie er niet per se voor dat mensen hun resultaten niet meer verdraaien. Waar het wel voor zorgt, is dat resultaten gecontroleerd worden.

Stel onderzoeker 1 beweert onderzoek te hebben gedaan naar een nieuw medicijn, en diegene heeft alle resultaten verzonnen, zodat het lijkt alsof het medicijn perfect werkt. Onderzoeker 2 gaat proberen die resultaten te repliceren met een eigen onderzoek en ontdekt dat het medicijn helemaal niet werkt. Op dat moment ontstaat er in ieder geval genoeg twijfel om ervoor te zorgen dat het medicijn niet zomaar op de markt wordt gebracht. Er zullen eerst meerdere replicaties moeten worden uitgevoerd om te ontdekken wie gelijk heeft, voordat ze zo'n medicijn aan mensen geven :).

Als vervolgens vaker blijkt dat onderzoeker 1 hele afwijkende resultaten heeft (die altijd in het eigen voordeel zijn), dan kunnen mensen gaan twijfelen aan de echtheid en kan iemands reputatie verslechteren. Mocht je dit interessant vinden, dan zou je eens kunnen lezen over Diederik Stapel.

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.