Hoofdletters in titels en kopjes in Engelse scripties

Je kunt op drie manieren hoofdletters gebruiken in titels en kopjes in je Engelse scriptie of essay:

 1. Schrijf alle belangrijke woorden met een hoofdletter.
 2. Schrijf alleen het eerste woord met een hoofdletter.
 3. Gebruik een combinatie van bovenstaande twee opties.

 

Alle belangrijke woorden met een hoofdletter schrijven

Optie 1: Alle belangrijke woorden met een hoofdletter
Chapter 3 Literature Review
Section 3.1 History of Coffee Drinking
Section 3.2 Emerging Coffee Markets in North America
Section 3.2.1 High School and College Students
Section 3.2.2 Commuting Workers
Section 3.3 Competitors in the Hot Beverage Sector

Belangrijke woorden zijn doorgaans zelfstandig naamwoorden, voornaamwoorden, bijvoeglijk naamwoorden, en bijwoorden.

De woorden die niet belangrijk zijn, en die dus zonder hoofdletter geschreven moeten worden, tenzij ze aan het begin van het kopje staan, zijn:

  • lidwoorden (a, an, the);
  • voorzetsels (by, for, in, over, against);
  • verbindingswoorden (and, or, because).

Alleen het eerste woord van een titel met een hoofdletter schrijven

Optie 2: Alle eerste woorden met een hoofdletter
Chapter 3 Literature review
Section 3.1 A history of coffee drinking
Section 3.2 Emerging coffee markets in North America
Section 3.2.1 High school and college students
Section 3.2.2 Commuting workers
Section 3.3 Competitors in the hot beverage sector

Kijk jij ook zo uit naar afstuderen?

We helpen je graag een handje!

 • Minder stress
 • Hulp binnen handbereik
 • 100% tevredenheidsgarantie

Ontdek hoe we jou kunnen helpen

Optie 1 en 2 combineren

Tot slot kun je bovenstaande opties combineren. Je kunt bijvoorbeeld optie 1 gebruiken voor de titels van hoofdstukken en optie 2 voor titels van paragrafen. Dit ziet er zo uit:

Optie 3: Verschil in hoofdlettergebruik per level
Chapter 3 Literature Review (level 1)
Section 3.1 A history of coffee drinking (level 2)
Section 3.2 Emerging coffee markets in North America
Section 3.2.1 High school and college students (level 3)
Section 3.2.2 Commuting workers
Section 3.3 Competitors in the hot beverage sector

Schrijf eigennamen altijd met een hoofdletter

Eigennamen van mensen, organisaties of geografische plaatsen moeten altijd met een hoofdletter geschreven worden. Daarom wordt North America in alle voorbeelden hierboven ook met een hoofdletter geschreven.

Let erop dat namen van modellen, theorieën en sommige methoden niet als eigennamen gezien worden. Het enige woord dat in verwijzingen naar bepaalde modellen, theorieën en methoden met hoofdletter geschreven dient te worden, is de eigennaam van de grondlegger van het model, de theorie of de methode.

 • Porter’s Five Forces Model
 • Einstein’s Theory of Relativity
 • the Realist school
 • Porter’s five forces model
 • Einstein’s theory of relativity
 • the realist school

Welke optie moet jij kiezen?

Als je volgens de APA-stijl werkt, dan moet je in level 1- en level 2-kopjes alle belangrijke woorden met een hoofdletter schrijven en in level 3-kopjes alleen het eerste woord.

Als je zelf mag kiezen dan kun je het beste optie 2 of 3 kiezen. Waarom? Ten eerste omdat het makkelijker is – je hoeft niet steeds na te denken welke woorden belangrijk zijn. En ten tweede omdat veel hoofdletters een titel of kopje minder leesbaar kunnen maken, zeker wanneer het een lange titel of een lang kopje is.

Consistentie, consistentie, consistentie

Welk optie je ook kiest, het belangrijkste is dat je bij je keuze blijft en steeds op dezelfde manier hoofdletters gebruikt. Dit geldt niet alleen voor de belangrijkste hoofdstukken in je scriptie, maar ook voor delen als de inhoudsopgave, de afkortingenlijst, de tabellenlijst, de bibliografie en je bijlagen.

Kijk even goed naar je automatische inhoudsopgave om zeker te zijn dat je consistent gewerkt hebt. Als je alle kopjes in een overzicht ziet, kun je gemakkelijk inconsistenties spotten.

Wat vind jij van dit artikel?
Sarah Vinz

Sarah is een Amerikaanse en heeft een Master in Engels, een Master Internationale Betrekkingen en een Bachelor in Politicologie. Ze vindt het een uitdaging om zinnen zo perfect mogelijk te formuleren en helpt studenten graag om hun academische schrijfstijl te verbeteren.

1 reactie

Sarah Vinz
Sarah Vinz (Scribbr Team)
4 januari 2016 om 18:02

Ik hoop dat dit artikel je heeft geholpen. Is er nog iets onduidelijk? Ik doe mijn best om vragen en opmerkingen te beantwoorden. :)

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.