Hoofdletters in titels en kopjes in Engelse scripties

Je kunt op drie manieren hoofdletters gebruiken in titels en kopjes in je Engelse scriptie of essay:

 1. Schrijf alle belangrijke woorden met een hoofdletter (title case).
 2. Schrijf alleen het eerste woord met een hoofdletter (sentence case).
 3. Gebruik een combinatie van bovenstaande twee opties.

 

Engelse thesis? Onze native speakers tillen je Engels naar een hoger niveau!

 • Geen taal- en spelfouten meer
 • Dunglish gecorrigeerd
 • Meer academische zinsbouw
 • Gevarieerdere woordkeuze

Klaar voor een perfecte thesis?

Ontdek de Engelse nakijkservice

Alle belangrijke woorden met een hoofdletter schrijven

Optie 1: Alle belangrijke woorden met een hoofdletter
Chapter 3 Literature Review
Section 3.1 History of Coffee Drinking
Section 3.2 Emerging Coffee Markets in North America
Section 3.2.1 High School and College Students
Section 3.2.2 Commuting Workers
Section 3.3 Competitors in the Hot Beverage Sector

Belangrijke woorden zijn doorgaans zelfstandig naamwoorden, voornaamwoorden, bijvoeglijk naamwoorden, en bijwoorden.

De woorden die niet belangrijk zijn, en die dus zonder hoofdletter geschreven moeten worden, tenzij ze aan het begin van het kopje staan, zijn:

  • lidwoorden (a, an, the);
  • voorzetsels (by, for, in, over, against);
  • verbindingswoorden (and, or, because).

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Alleen het eerste woord van een titel met een hoofdletter schrijven

Optie 2: Alle eerste woorden met een hoofdletter
Chapter 3 Literature review
Section 3.1 A history of coffee drinking
Section 3.2 Emerging coffee markets in North America
Section 3.2.1 High school and college students
Section 3.2.2 Commuting workers
Section 3.3 Competitors in the hot beverage sector

Optie 1 en 2 combineren

Tot slot kun je bovenstaande opties combineren. Je kunt bijvoorbeeld optie 1 gebruiken voor de titels van hoofdstukken en optie 2 voor titels van paragrafen. Dit ziet er zo uit:

Optie 3: Verschil in hoofdlettergebruik per level
Chapter 3 Literature Review (level 1)
Section 3.1 A history of coffee drinking (level 2)
Section 3.2 Emerging coffee markets in North America
Section 3.2.1 High school and college students (level 3)
Section 3.2.2 Commuting workers
Section 3.3 Competitors in the hot beverage sector

Schrijf eigennamen altijd met een hoofdletter

Eigennamen van mensen, organisaties of geografische plaatsen moeten altijd met een hoofdletter geschreven worden. Daarom wordt North America in alle voorbeelden hierboven ook met een hoofdletter geschreven.

Let erop dat namen van modellen, theorieën en sommige methoden niet als eigennamen gezien worden. Het enige woord dat in verwijzingen naar bepaalde modellen, theorieën en methoden met hoofdletter geschreven dient te worden, is de eigennaam van de grondlegger van het model, de theorie of de methode.

 • Porter’s Five Forces Model
 • Einstein’s Theory of Relativity
 • the Realist school
 • Porter’s five forces model
 • Einstein’s theory of relativity
 • the realist school

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Welke optie moet jij kiezen?

Als je volgens de APA-stijl werkt, dan moet je in level 1- en level 2-kopjes alle belangrijke woorden met een hoofdletter schrijven en in level 3-kopjes alleen het eerste woord.

Als je zelf mag kiezen dan kun je het beste optie 2 of 3 kiezen. Waarom? Ten eerste omdat het makkelijker is – je hoeft niet steeds na te denken welke woorden belangrijk zijn. En ten tweede omdat veel hoofdletters een titel of kopje minder leesbaar kunnen maken, zeker wanneer het een lange titel of een lang kopje is.

Consistentie, consistentie, consistentie

Welk optie je ook kiest, het belangrijkste is dat je bij je keuze blijft en steeds op dezelfde manier hoofdletters gebruikt. Dit geldt niet alleen voor de belangrijkste hoofdstukken in je scriptie, maar ook voor delen als de inhoudsopgave, de afkortingenlijst, de tabellenlijst, de bibliografie en je bijlagen.

Kijk even goed naar je automatische inhoudsopgave om zeker te zijn dat je consistent gewerkt hebt. Als je alle kopjes in een overzicht ziet, kun je gemakkelijk inconsistenties spotten.

Veelgestelde vragen

Op welke manier kun je hoofdletters gebruiken in Engelse kopjes/titels?

Je kunt op drie manieren hoofdletters gebruiken in titels en kopjes in je Engelse scriptie of essay:

 1. Schrijf alle belangrijke (kern)woorden met een hoofdletter (title case).
 2. Schrijf alleen het eerste woord met een hoofdletter (sentence case).
 3. Gebruik een combinatie van bovenstaande twee opties.
Wat is title case?

Als je title case gebruikt voor Engelse titels en kopjes, krijgen het eerste woord en alle belangrijke (kern)woorden een hoofdletter. Je gebruikt alleen een kleine letter voor de onbelangrijke woorden, zoals lidwoorden en voorzetsels (tenzij ze het eerste woord van de titel vormen).

Voorbeeld: Title case
 • The Princess Saves the Prince on the White Horse
 • Love or Hate: A Secret Garden of Roses
Voorbeeld: Sentence case
 • The princess saves the prince on the white horse.
 • Love or hate: A secret garden of roses.
Wat is sentence case?

Als je sentence case gebruikt voor Engelse kopjes en titels, krijgen alleen het eerste woord van de (sub)titel en namen een hoofdletter. Alle andere woorden worden met een kleine letter geschreven, in tegenstelling tot bij title case.

Voorbeeld: Sentence case
 • The princess saves the prince on the white horse.
 • Love or hate: A secret garden of roses.
Voorbeeld: Title case
 • The Princess Saves the Prince on the White Horse
 • Love or Hate: A Secret Garden of Roses

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Vinz, S. (2022, 18 november). Hoofdletters in titels en kopjes in Engelse scripties. Scribbr. Geraadpleegd op 22 april 2024, van https://www.scribbr.nl/academische-stijlregels/hoofdletters-in-titels-en-kopjes-in-engelse-scripties/

Wat vind jij van dit artikel?
Sarah Vinz

Sarah is een Amerikaanse en heeft een Master in Engels, een Master Internationale Betrekkingen en een Bachelor in Politicologie. Ze vindt het een uitdaging om zinnen zo perfect mogelijk te formuleren en helpt studenten graag om hun academische schrijfstijl te verbeteren.