Mag ik volgens de Juridische Leidraad afkortingen gebruiken?

Je kunt op twee plaatsen afkortingen gebruiken: in de lopende tekst en in de voetnoten. In de lopende tekst kun je afkortingen beter vermijden, zodat deze goed leesbaar blijft. In de voetnoten gebruik je juist afkortingen om deze zo kort mogelijk te houden.

Je mag wel afkortingen gebruiken als de afkorting:

  • ook in de spreektaal wordt gebruikt;
  • ook gebruikelijk is in de Nederlandse taal;
  • voorkomt dat je een lange term veelvuldig herhaalt.

De Juridische Leidraad hanteert een lijst met standaard afkortingen die je kunt vinden in paragraaf 6.6 van de Leidraad.