Voorbeeld APA-stijl: Wetenschappelijk tijdschrift (journal)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders.

Een bronvermelding in de literatuurlijst voor een artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift bevat de namen van auteurs, het publicatiejaar, de titel van het artikel, de titel van het wetenschappelijke tijdschrift, het volume- en uitgavenummer, het paginabereik en een DOI (indien beschikbaar).

Gebruik onderstaande knoppen om bekend te raken met het format.Format bronvermelding wetenschappelijk tijdschrift

Voor de titel van het artikel gebruik je regulier hoofdlettergebruik zonder opmaak, terwijl de titel van het wetenschappelijke tijdschrift schuingedrukt is met hoofdletters voor alle kernwoorden (title case).

Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel van artikel. Naam van Tijdschrift, Volume(Uitgave), Paginabereik. DOI of URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Geerdink, N. (2019). Pieter van Wissing, in louche gezelschap: Leven en werk van de broodschrijver Philippus Verbrugge. Early Modern Low Countries, 3(1), 168–169. http://doi.org/10.18352/emlc.101
Verwijzing in de tekst (Geerdink, 2019)

Als je het artikel online bekijkt, staat de benodigde informatie meestal op de toegangspagina.

APA wetenschappelijk tijdschrift (7de editie)

Artikelen die alleen als pdf zijn gepubliceerd, hebben soms een e-locator in plaats van een paginabereik. In dat geval gebruik je de eLocator voor je bronvermelding.

Verwijzen naar een online artikel

Je voegt altijd een DOI toe als deze beschikbaar is. Sommige databases vermelden ze niet, maar je kunt de DOI mogelijk alsnog vinden als je hetzelfde artikel in een andere database zoekt. Je hoeft de naam van de database niet op te nemen in je bronvermelding.

Als de DOI niet beschikbaar is en je het artikel hebt geraadpleegd via een database, dan voeg je geen URL toe.

Als het artikel van een andere website komt (zoals die van het tijdschrift zelf) en niet uit een database, gebruik je als het kan een stabiele URL. Die wordt vaak weergegeven onder de knop “delen”. Als dit niet mogelijk is, kopieer je de URL uit je browser.

Verwijzen naar een ongepubliceerd tijdschriftartikel

Als je uit een artikel citeert dat nog niet officieel gepubliceerd is, is het format afhankelijk van de status van het artikel (wel of niet ingediend bij een tijdschrift). Ongepubliceerde dissertaties en ruwe data kennen weer andere formats.

Ongepubliceerd artikel

Tekst uit een artikel dat nog niet online of gedrukt is verschenen (en alleen kan worden geraadpleegd via de auteur), moet worden geciteerd met de toevoeging “Ongepubliceerd manuscript”. De titel wordt gecursiveerd en je voegt indien mogelijk informatie toe over de universiteit van de auteur.

Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel artikel [Ongepubliceerd manuscript]. Naam Faculteit, Naam Universiteit.
Bronvermelding (literatuurlijst) Versteeg, L. O. (2019). De dokter als medicijn: Het belang van de dokter-patiëntrelatie [Ongepubliceerd manuscript]. Faculteit der Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam.
Verwijzing in de tekst (Versteeg, 2019)

Artikel dat is ingediend voor publicatie

Een artikel dat is ingediend bij een tijdschrift, maar nog niet is geaccepteerd, krijgt de toevoeging “Manuscript in voorbereiding”. De titel is schuingedrukt en de naam van het tijdschrift wordt niet toegevoegd aan de bronvermelding.

Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel artikel [Manuscript in voorbereiding]. Naam Faculteit, Naam Universiteit.
Bronvermelding (literatuurlijst) Versteeg, L. O. (2019). De dokter als medicijn: Het belang van de dokter-patiëntrelatie [Manuscript in voorbereiding]. Faculteit der Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam.
Verwijzing in de tekst (Versteeg, 2019)

Artikel ter perse

Een ingediend artikel dat geaccepteerd is voor publicatie in een tijdschrift krijgt de toevoeging “ter perse”. In dit geval wordt de naam van het tijdschrift opgenomen in de bronvermelding, terwijl de informatie over de universiteit en afdeling wordt weggelaten. Het jaartal in de bronvermelding en in de verwijzing in de tekst wordt vervangen door “ter perse”.

Format Achternaam Auteur, Initialen. (ter perse). Titel artikel. Naam Tijdschrift.
Bronvermelding (literatuurlijst) Versteeg, L. O. (ter perse). De dokter als medicijn: Het belang van de dokter-patiëntrelatie. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs.
Verwijzing in de tekst (Versteeg, ter perse)

Wat is jouw plagiaatscore?

Check binnen 10 minuten hoeveel plagiaat je scriptie bevat.

  • Plagiaatpercentage + uitgebreid rapport
  • Lijst met alle gevonden bronnen
  • Jouw scriptie komt niet in de database

Doe de check

Verwijzen naar een speciale uitgave van een tijdschrift

Als je een speciale uitgave (special issue) van een tijdschrift wilt citeren in plaats van een regulier artikel, dan vervang je de naam van de auteur en de titel van het artikel door de naam van de redacteur (editor in het Engels) en de titel van de uitgave.

Format Achternaam Auteur, Initialen. (Red. of Reds.). (Jaar). Titel van uitgave [Speciale uitgave]. Naam Tijdschrift, Volume(Uitgave).
Bronvermelding (literatuurlijst) Abdullahi, A., Bellari, Z., & Paaltjens, P. M. (Reds.). (2019). Nieuwe perspectieven op de ontwikkeling van menselijke emotie [Speciale uitgave]. Toegepaste Psychologie, 55(7).
Verwijzing in de tekst (Abdullahi et al., 2019)

Als je naar een individueel artikel uit de speciale uitgave wilt verwijzen, dan kun je simpelweg het basisformat voor artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften gebruiken.

Veelgestelde vragen

Wanneer moet ik “et al.” gebruiken bij APA-verwijzingen in de tekst?

De afkorting “et al.” (die “en anderen” betekent) wordt gebruikt om verwijzingen in de tekst met drie of meer auteurs in te korten. Dat werkt als volgt:

Je gebruikt alleen de achternaam van de eerste auteur, gevolgd door “et al.”, een komma en het publicatiejaar. Een voorbeeld is: (Verstraten et al., 2020).

Wanneer voeg ik een DOI of URL toe aan een bronvermelding van een wetenschappelijk tijdschriftartikel?

Voor de APA-bronvermelding in de literatuurlijst van een artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift voeg je altijd een DOI toe indien deze beschikbaar is.

Als een artikel geen DOI heeft en je het hebt geraadpleegd via een database of in gedrukte versie, dan laat je de DOI weg.

Als een artikel geen DOI heeft en je het hebt geraadpleegd op een website (geen database, maar bijvoorbeeld de website van het tijdschrift zelf), dan voeg je een URL toe waarmee je naar het artikel verwijst.

Hoe maak ik een DOI op in APA-stijl?

Voeg de DOI toe op het eind van de APA-bronvermelding in de literatuurlijst. Als je de 6de editie van de APA-richtlijnen gebruikt, dan wordt de daadwerkelijke DOI voorafgegaan door het label “doi:”. In de 7de editie wordt de DOI voorafgegaan door “https://doi.org/”.

  • 6de editie: doi:10.1177/0894439316660340
  • 7de editie: https://doi.org/10.1177/0894439316660340

Voorbeeld van APA-bronvermelding in de literatuurlijst (7de editie)

Hawi, N. S., & Samaha, M. (2016). The relations among social media addiction, self-esteem, and life satisfaction in university students. Social Science Computer Review, 35(5), 576–586. https://doi.org/10.1177/0894439316660340

Hoeveel auteurs neem ik op in de bronvermelding in de literatuurlijst?

Je mag maximaal 20 auteurs opnemen in een bronvermelding in de literatuurlijst.

Als een artikel meer dan 20 auteurs heeft, vervang je de namen tussen de 19de auteur en de laatstgenoemde auteur door een beletselteken (. . .), maar je laat de laatste auteur niet weg:

De Bruin, T. C., Maartens, J. R., Wilgers, G. L., Evers, B. B., Kelfkens, R. S., Turner, S. T., Abdullahi, A., Daniels, A. T., Hogenbosch, J., Schaars, L., De Wit, A., Strik, T., De Graaf, J. E., Kippersluis, C., Ourahou, S., Megens, M. D., Van der Vaart, R., Philips, T. F. G., Duinkerken, E., . . . Mertens, L.

Moet ik bij een bronvermelding voor een wetenschappelijk artikel de exacte publicatiedatum toevoegen of alleen het jaar?

Bij een APA-literatuurlijst wordt voor bronvermeldingen van artikelen uit een wetenschappelijk tijdschrift alleen het publicatiejaar genoemd en niet de exacte datum, maand of het seizoen.

Het is niet nodig om een specifieke datum toe te voegen, omdat de volume- en uitgavenummers al worden genoemd.

Bekijk alle APA-voorbeelden

(Geredigeerd) boek en e-book (Speel)film of documentaire
Apps Arrest en jurisprudentie
bericht op een forum Blendle-artikel of krantenartikel (internet)
Brief van minister (Kamerbrief, Kamerstuk) Brochure of pamflet
Bundel Conferentiepapers of proceedings
E-book Encyclopedie
Enquête of survey Facebook
Foto, afbeelding of illustratie Hoofdstuk/gedeelte uit bundel
Interne documenten (intranet) Interview
Krantenartikel (offline) Overheidswebsite of -rapport
Patent (octrooi) Pdf-documenten
Persbericht Persoonlijke communicatie
Podcast Powerpoints of hand-outs
Rapport of jaarverslag Reclame op tv of radio
Religieuze boeken (Bijbel, Koran, Thora) Software
Statistische database (CBS) Tabellen en figuren uit andere bronnen
TED-talk Thesis, dissertatie of scriptie
Tijdschriftartikel Toespraak of speech
Tv-serie Twitter (tweet)
Website Wetenschappelijk (journal) artikel in voorpublicatie
Wetenschappelijk tijdschrift (journal) Wetsartikel en wettekst
Wikipedia-artikel Woordenboek
YouTube-video
Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur, een master in Linguistics en een master in Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor schrijft ze nu artikelen over alles wat bij een scriptie komt kijken om zo studenten met succes te laten afstuderen.

1 reactie

Julia Merkus
Julia Merkus (Scribbr Team)
6 april 2021 om 12:00

Ik hoop dat dit artikel je heeft geholpen. Is er nog iets onduidelijk? Ik doe mijn best om vragen en opmerkingen te beantwoorden. :)

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.