Wat zijn de vier meest gebruikte spreidingsmaten?

De spreiding (variability) wordt meestal bepaald met de volgende descriptieve statistieken:

  • Bereik (range): het verschil tussen de hoogste en laagste waarde uit de dataset.
  • Interkwartielafstand (interquartile range): het bereik van het middelste deel van de dataset.
  • Standaarddeviatie (standard deviation): de gemiddelde afstand tussen iedere waarde in de dataset en het gemiddelde.
  • Variantie (variance): de standaarddeviatie in het kwadraat.