Wat zijn de nadelen van de BCG-matrix?

De BCG-matrix biedt slechts een simplistische weergave van hoe de zaken ervoor staan. Het model gaat dan ook gepaard met enkele nadelen:

  • Marktaandeel is geen garantie voor winstgevendheid.
  • Marktgroei is geen feitelijk gegeven, maar kan beïnvloed worden door het bedrijf (door een impuls te geven).
  • De matrix toont niet wat de concurrentie doet.
  • Sommige producten zijn in de praktijk sterk van elkaar afhankelijk. Daar houdt de matrix geen rekening mee.