Het gebruik van online/offline enquêtes in je scriptie | Uitleg & tips

Enquêtes zijn een vragenlijsten die je online of offline afneemt bij meerdere personen om data te verzamelen over je onderzoeksonderwerp. Deze onderzoeksmethode wordt meestal gebruikt voor kwantitatief onderzoek, maar het is ook mogelijk om enquêtes te gebruiken voor kwalitatief of mixed methods onderzoek.

Het is van belang dat je enquêtevragen valide zijn en dat de wijze waarop je de enquête afneemt betrouwbaar is. Als je de bevindingen van je enquête wilt generaliseren, is het daarnaast van belang dat je steekproef omvangrijk genoeg is, zodat je onderzoek extern valide is.

Je enquête maken

Een valide enquête bevat duidelijke vragen die betrekking hebben op het probleem dat je onderzoekt. Vaak zijn de eerste vragen bedoeld om persoonsgegevens te verzamelen om meer inzicht te krijgen in je doelgroep.

Voor een goede vragenlijst kun je onder andere:

 • gebruikmaken van bestaande, gevalideerde vragenlijsten;
 • de vragen baseren op wetenschappelijke literatuur;
 • gebruikmaken van een 5- of 7-punts-likertschaal.

Als je vragenlijst klaar is, kun je deze het beste nog even testen bij een of meerdere personen, zodat je zeker weet dat je vragen duidelijk zijn geformuleerd. Met zo’n pilot voorkom je problemen bij het daadwerkelijke onderzoek.

Voorbeeld: Vragen in je enquête
Onderzoeksprobleem: Onduidelijkheid over de meningen van Hagenaren over het politieoptreden tijdens de rellen in de Schilderswijk.

Enquêtevragen die uitsluitend worden afgenomen bij Hagenaren:

 • Bent u bekend met de rellen van zaterdag 6 september tegen de politie in de Schilderswijk?
  • Ja/Nee
 • Wat vindt u van het optreden van de politie?
  • Zeer incorrect, incorrect, neutraal, correct, zeer correct
 • Waarom vindt u dat?

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Betrouwbaarheid en validiteit in je enquête

Je enquête moet betrouwbaar en valide zijn om op basis van de resultaten conclusies te kunnen trekken.

 • Voor de betrouwbaarheid moet je de vragenlijst op consistente wijze afnemen en willekeurige fouten voorkomen bij de data-analyse.
 • Voor de validiteit is het van belang dat je begrippen correct zijn geoperationaliseerd, zodat je meet wat je daadwerkelijk beoogt te meten. Zorg er bovendien voor dat je steekproef representatief is voor je doelgroep.

Enquêtes online of offline afnemen

Of je jouw vragenlijst online of offline afneemt, is afhankelijk van je doelgroep, de aard van het onderzoek en de tijd die je hiervoor hebt. Als je bijvoorbeeld reacties wilt verzamelen over een ijsje dat je ze net hebt aangeboden, dan moet je de enquête wel offline afnemen.

Ook is het lastig om sommige doelgroepen, zoals personen boven de 80, online te bereiken, terwijl je jongeren vaak gemakkelijker online dan offline kunt bereiken.

Online en offline enquêtes gaan beide gepaard met voordelen en nadelen.

Voordelen Nadelen
Online
 • Weinig controle over de externe validiteit
 • Soms weet je niet zeker of je daadwerkelijk de juiste doelgroep bereikt
 • Mensen voelen zich minder genoodzaakt om binnen de deadline je enquête in te vullen
Offline
 • Je weet zeker dat je de juiste doelgroep onderzoekt
 • Je kunt direct controleren hoeveel enquêtes ingevuld worden
 • Kost veel tijd
 • Grotere kans op sociaal-wenselijke antwoorden
 • Je moet alle antwoorden invoeren om analyses te kunnen uitvoeren
 • Je moet alle enquêtes volgens richtlijnen van je onderwijsinstelling bewaren

Lengte van een enquête

Uit onderzoek is gebleken dat des te meer vragen gesteld worden, des te korter respondenten nadenken over een antwoord. Bovendien zullen mensen eerder afhaken als een enquête te lang is.

Probeer er daarom voor te zorgen dat je enquête niet langer duurt dan 8 minuten. Dit betekent dat je maximaal 20 tot 25 korte en bondige (open of gesloten) vragen kunt stellen. Voor beide manieren van afnemen geldt dat je je respondenten het beste vooraf kunt informeren over hoelang de vragenlijst zal duren.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Enquêteonderzoek beschrijven in je scriptie

Beschrijf de wijze waarop je jouw enquêtes hebt afgenomen in je methodologie. Mocht je tegen problemen aangelopen zijn met betrekking tot je enquêtes, dan kun je deze beschrijven in je beperkingen in je discussie.

Veelgestelde vragen

Wat is een enquête?

Enquêtes zijn een vragenlijsten die je online of offline afneemt bij meerdere personen om data te verzamelen over je onderzoeksonderwerp. Deze onderzoeksmethode wordt meestal gebruikt voor kwantitatief onderzoek, maar het is ook mogelijk om enquêtes te gebruiken voor kwalitatief of mixed methods onderzoek.

Hoe waarborg je de betrouwbaarheid en validiteit van een enquête?

Je enquête moet betrouwbaar en valide zijn om op basis van de resultaten conclusies te kunnen trekken.

 • Voor de betrouwbaarheid moet je de vragenlijst op consistente wijze afnemen en willekeurige fouten voorkomen bij de data-analyse.
 • Voor de validiteit is het van belang dat je begrippen correct zijn geoperationaliseerd, zodat je meet wat je daadwerkelijk beoogt te meten. Zorg er bovendien voor dat je steekproef representatief is voor je doelgroep.
Moet ik een online of offline enquête afnemen?

Of je jouw enquête online of offline afneemt, is afhankelijk van je doelgroep, de aard van het onderzoek en de tijd die je hiervoor hebt. Zo zijn oudere participanten vaak moeilijk online te bereiken, terwijl jongeren wellicht liever online deelnemen.

Voordelen Nadelen
Online
 • Weinig controle over de externe validiteit
 • Soms weet je niet zeker of je daadwerkelijk de juiste doelgroep bereikt
 • Mensen voelen zich minder genoodzaakt om binnen de deadline je enquête in te vullen
Offline
 • Je weet zeker dat je de juiste doelgroep onderzoekt
 • Je kunt direct controleren hoeveel enquêtes ingevuld worden
 • Kost veel tijd
 • Grotere kans op sociaal-wenselijke antwoorden
 • Je moet alle antwoorden invoeren om analyses te kunnen uitvoeren
 • Je moet alle enquêtes volgens richtlijnen van je onderwijsinstelling bewaren

Bronnen voor dit artikel

We raden studenten sterk aan om bronnen te gebruiken. Je kunt verwijzen naar ons artikel (APA-stijl) of je verdiepen in onderstaande bronnen.

Citeer dit Scribbr-artikel

Benders, L. (2023, 17 maart). Het gebruik van online/offline enquêtes in je scriptie | Uitleg & tips. Scribbr. Geraadpleegd op 17 juli 2024, van https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/enquete-in-je-scriptie/

Bronnen

Saleh, A., & Bista, K. (2017). Examining factors impacting online survey response rates in educational research: Perceptions of graduate students. Journal of Multidisciplinary evaluation, 13(29), 63-74. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED596616.pdf

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.