Enquêtes correct gebruiken in je scriptie

Een enquête is een vragenlijst die je online of offline afneemt bij meerdere personen om data te verzamelen over je onderzoeksonderwerp. Deze onderzoeksmethode wordt meestal gebruikt voor kwantitatief onderzoek.

Het is van belang dat je enquêtevragen valide zijn en dat de wijze waarop je de enquête afneemt betrouwbaar is. Wanneer je de bevindingen van je enquête wil generaliseren, is het daarnaast van belang dat je steekproef omvangrijk genoeg is, zodat je onderzoek extern valide is.

Je enquête maken

In een valide enquête zijn de vragen altijd duidelijk en hebben ze betrekking op het probleem dat je onderzoekt. Vaak zijn de eerste vragen bedoeld om persoonsgegevens te verzamelen om meer inzicht te krijgen in je doelgroep.

Voor een goede vragenlijst kun je onder andere:

 1. gebruikmaken van bestaande en bewezen vragenlijsten
 2. de vragen baseren op wetenschappelijke literatuur
 3. gebruikmaken van een 5- of 7-punts-Likertschaal

Zodra je de vragenlijst af hebt, kun je deze het best nog even testen bij een of twee personen, zodat je zeker weet dat je vragen duidelijk zijn geformuleerd.

Voorbeeld vragen in je enquête
Onderzoeksprobleem: Onduidelijkheid over de meningen van Hagenaren over het politieoptreden tijdens de rellen in de Schilderswijk

Enquêtevragen die uitsluitend worden afgenomen bij Hagenaren: 

 1. Bent u bekend met de rellen van zaterdag 6 september tegen de politie in de Schilderswijk?
  • Ja/Nee
 2. Wat vindt u van het optreden van de politie?
  • Zeer incorrect, incorrect, neutraal, correct, zeer correct
 3. Wat is uw reden hiervoor?

Betrouwbaarheid en validiteit in je enquête

Om op basis van je enquête conclusies te kunnen trekken, moet deze betrouwbaar en valide zijn. Voor de betrouwbaarheid moet je de vragenlijst op consistente wijze afnemen en bij de data-analyse willekeurige fouten voorkomen.

Voor de validiteit is het van belang dat je begrippen correct zijn geoperationaliseerd zodat je met je enquête meet wat je moet meten. Zorg er bovendien voor dat je steekproef representatief is voor je doelgroep.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Enquêtes online of offline afnemen

Of je jouw vragenlijst online of offline gaat afnemen, is afhankelijk van je doelgroep, onderzoek en de tijd die je hiervoor hebt. Als je bijvoorbeeld wil dat personen hun reactie delen over een ijsje dat je hen net hebt aangeboden, dan moet je de enquête wel offline afnemen.

Ook zijn sommige doelgroepen, zoals personen boven de 80, simpelweg lastig online te bereiken, terwijl jongeren juist gemakkelijker online dan offline te bereiken zijn.

Zowel online als offline enquêtes hebben voordelen en nadelen.

Voordelen Nadelen
Online
 • Weinig controle over de ecologische validiteit
 • Soms weet je niet zeker of je daadwerkelijk de juiste doelgroep bereikt
 • Mensen voelen zich minder genoodzaakt om binnen de deadline je enquête in te vullen
Offline
 • Je weet zeker dat je de juiste doelgroep ondervraagt
 • Je kunt direct controleren hoeveel personen je ondervraagt en dus hoeveel enquêtes ingevuld worden

Lengte van een enquête

Uit onderzoek is gebleken dat hoe meer vragen gesteld worden, des te korter respondenten nadenken over een antwoord. Bovendien zullen mensen eerder afhaken als een enquête te lang is.

Probeer er daarom voor te zorgen dat je enquête niet langer duurt dan 8 minuten. Dit betekent dat je maximaal 20 tot 25 korte en bondige (open of gesloten) vragen kunt stellen. Voor beide manieren van afnemen geldt dat je het best je respondent vooraf kunt informeren over hoe lang de vragenlijst zal duren.

Enquêteonderzoek beschrijven in je scriptie

Beschrijf de wijze waarop je jouw enquêtes hebt afgenomen in je methodologie. Mocht je tegen problemen aangelopen zijn met betrekking tot je enquêtes, dan kun je dit beschrijven in je beperkingen in je discussie.

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

6 reacties

Djamilla
24 november 2020 om 01:45

Kan je binnen een kwantitatief onderzoek ook een meerkeuze enquetevragen stellen ipv een ja/nee of cijfer.
Voorbeeld: Wat heb je nodig om kippensoep te maken

Kip
rund
varken

Of is het dan een kwalitatief onderzoek ?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
25 november 2020 om 10:35

Hoi Djamilla,

Dat is geen probleem. Alleen met een open vraag ga je iets richting een kwalitatief onderzoek, maar één open vraag in een enquête maakt je onderzoek ook niet meteen kwalitatief.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Bernd
7 september 2020 om 14:20

Beste medewerker van Scribbr,

Ik ben bezig met mijn scriptie waarbij ik een nieuwe woonvorm voor ouderen wil creëren. Daarvoor bedacht ik in eerste instantie, middels vooronderzoek na te gaan wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot op te leveren woonvormen door in gesprek te gaan met potentiële leveranciers. Nu bedenk ik mij dat het misschien beter is om die mogelijkheden te achterhalen wanneer ik de behoefte middels een enquête onder de doelgroep in kaart heb gebracht. Ik kan echter alleen wat vinden over het verwerken van vooronderzoek in een scriptie en niks over 'na-onderzoek' of iets dergelijks. Bestaat dit wel? Of valt door deze verschuiving mijn enquête onder de noemer 'vooronderzoek'?

Met vriendelijke groet,

Bernd

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
8 september 2020 om 18:52

Hoi Bernd,

Uit je tekst begrijp ik dat je je scriptie nog niet af hebt? Dan zou ik zowel je originele plan als de enquête onder het vooronderzoek zetten!
Iets als 'na-onderzoek' is er inderdaad niet. Eventueel zou je zoiets kunnen bespreken in je discussie, als suggestie voor vervolgonderzoek. Maar in dat geval heb je het dus niet uitgevoerd.

Succes!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Iris
20 mei 2020 om 21:26

Beste,

Ik doe mijn afstudeeronderzoek bij 3 verschillende gemeenten. Alle drie gemeenten hebben dezelfde enquête ontvangen (met zowel open als gesloten vragen). Omdat de respons erg laag was, moest ik aanvullend in elke gemeente nog een interview doen aan de hand van de reputatie methode. Nu ben ik bij de analyse aangekomen en loop ik vast. Hoe kan ik de data van de verschillende gemeenten op de verschillende vragen overzichtelijk met elkaar vergelijken?

Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Groetjes!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
22 mei 2020 om 17:48

Hoi Iris,

Wat vervelend dat de respons tegenviel!
Voor de interviews die je hebt gedaan en de open vragen in de enquête raad ik je aan om te coderen. Zo kun je verschillende patronen herkennen in de antwoorden.
Voor de gesloten vragen heb je misschien genoeg antwoorden om toch een statistische analyse te doen? Anders kun je overwegen deze antwoorden mee te nemen in de analyse op basis van het coderen.

Ik raad je aan om ook even goed te overleggen met je begeleider(s) over de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.