Het gebruik van online/offline enquêtes in je scriptie | Uitleg & tips

Enquêtes zijn een vragenlijsten die je online of offline afneemt bij meerdere personen om data te verzamelen over je onderzoeksonderwerp. Deze onderzoeksmethode wordt meestal gebruikt voor kwantitatief onderzoek, maar het is ook mogelijk om enquêtes te gebruiken voor kwalitatief of mixed methods onderzoek.

Het is van belang dat je enquêtevragen valide zijn en dat de wijze waarop je de enquête afneemt betrouwbaar is. Als je de bevindingen van je enquête wilt generaliseren, is het daarnaast van belang dat je steekproef omvangrijk genoeg is, zodat je onderzoek extern valide is.

Je enquête maken

Een valide enquête bevat duidelijke vragen die betrekking hebben op het probleem dat je onderzoekt. Vaak zijn de eerste vragen bedoeld om persoonsgegevens te verzamelen om meer inzicht te krijgen in je doelgroep.

Voor een goede vragenlijst kun je onder andere:

 • gebruikmaken van bestaande, gevalideerde vragenlijsten;
 • de vragen baseren op wetenschappelijke literatuur;
 • gebruikmaken van een 5- of 7-punts-Likertschaal.

Als je vragenlijst klaar is, kun je deze het beste nog even testen bij een of meerdere personen, zodat je zeker weet dat je vragen duidelijk zijn geformuleerd. Met zo’n pilot voorkom je problemen bij het daadwerkelijke onderzoek.

Voorbeeld: Vragen in je enquête
Onderzoeksprobleem: Onduidelijkheid over de meningen van Hagenaren over het politieoptreden tijdens de rellen in de Schilderswijk.

Enquêtevragen die uitsluitend worden afgenomen bij Hagenaren:

 • Bent u bekend met de rellen van zaterdag 6 september tegen de politie in de Schilderswijk?
  • Ja/Nee
 • Wat vindt u van het optreden van de politie?
  • Zeer incorrect, incorrect, neutraal, correct, zeer correct
 • Waarom vindt u dat?

Betrouwbaarheid en validiteit in je enquête

Je enquête moet betrouwbaar en valide zijn om op basis van de resultaten conclusies te kunnen trekken.

 • Voor de betrouwbaarheid moet je de vragenlijst op consistente wijze afnemen en willekeurige fouten voorkomen bij de data-analyse.
 • Voor de validiteit is het van belang dat je begrippen correct zijn geoperationaliseerd, zodat je meet wat je daadwerkelijk beoogt te meten. Zorg er bovendien voor dat je steekproef representatief is voor je doelgroep.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Enquêtes online of offline afnemen

Of je jouw vragenlijst online of offline afneemt, is afhankelijk van je doelgroep, de aard van het onderzoek en de tijd die je hiervoor hebt. Als je bijvoorbeeld reacties wilt verzamelen over een ijsje dat je ze net hebt aangeboden, dan moet je de enquête wel offline afnemen.

Ook is het lastig om sommige doelgroepen, zoals personen boven de 80, online te bereiken, terwijl je jongeren vaak gemakkelijker online dan offline kunt bereiken.

Online en offline enquêtes gaan beide gepaard met voordelen en nadelen.

Voordelen Nadelen
Online
 • Weinig controle over de externe validiteit
 • Soms weet je niet zeker of je daadwerkelijk de juiste doelgroep bereikt
 • Mensen voelen zich minder genoodzaakt om binnen de deadline je enquête in te vullen
Offline
 • Je weet zeker dat je de juiste doelgroep onderzoekt
 • Je kunt direct controleren hoeveel enquêtes ingevuld worden
 • Kost veel tijd
 • Grotere kans op sociaal-wenselijke antwoorden
 • Je moet alle antwoorden invoeren om analyses te kunnen uitvoeren
 • Je moet alle enquêtes volgens richtlijnen van je onderwijsinstelling bewaren

Lengte van een enquête

Uit onderzoek is gebleken dat des te meer vragen gesteld worden, des te korter respondenten nadenken over een antwoord. Bovendien zullen mensen eerder afhaken als een enquête te lang is.

Probeer er daarom voor te zorgen dat je enquête niet langer duurt dan 8 minuten. Dit betekent dat je maximaal 20 tot 25 korte en bondige (open of gesloten) vragen kunt stellen. Voor beide manieren van afnemen geldt dat je je respondenten het beste vooraf kunt informeren over hoelang de vragenlijst zal duren.

Enquêteonderzoek beschrijven in je scriptie

Beschrijf de wijze waarop je jouw enquêtes hebt afgenomen in je methodologie. Mocht je tegen problemen aangelopen zijn met betrekking tot je enquêtes, dan kun je deze beschrijven in je beperkingen in je discussie.

Veelgestelde vragen

Wat is een enquête?

Enquêtes zijn een vragenlijsten die je online of offline afneemt bij meerdere personen om data te verzamelen over je onderzoeksonderwerp. Deze onderzoeksmethode wordt meestal gebruikt voor kwantitatief onderzoek, maar het is ook mogelijk om enquêtes te gebruiken voor kwalitatief of mixed methods onderzoek.

Hoe waarborg je de betrouwbaarheid en validiteit van een enquête?

Je enquête moet betrouwbaar en valide zijn om op basis van de resultaten conclusies te kunnen trekken.

 • Voor de betrouwbaarheid moet je de vragenlijst op consistente wijze afnemen en willekeurige fouten voorkomen bij de data-analyse.
 • Voor de validiteit is het van belang dat je begrippen correct zijn geoperationaliseerd, zodat je meet wat je daadwerkelijk beoogt te meten. Zorg er bovendien voor dat je steekproef representatief is voor je doelgroep.
Moet ik een online of offline enquête afnemen?

Of je jouw enquête online of offline afneemt, is afhankelijk van je doelgroep, de aard van het onderzoek en de tijd die je hiervoor hebt. Zo zijn oudere participanten vaak moeilijk online te bereiken, terwijl jongeren wellicht liever online deelnemen.

Voordelen Nadelen
Online
 • Weinig controle over de externe validiteit
 • Soms weet je niet zeker of je daadwerkelijk de juiste doelgroep bereikt
 • Mensen voelen zich minder genoodzaakt om binnen de deadline je enquête in te vullen
Offline
 • Je weet zeker dat je de juiste doelgroep onderzoekt
 • Je kunt direct controleren hoeveel enquêtes ingevuld worden
 • Kost veel tijd
 • Grotere kans op sociaal-wenselijke antwoorden
 • Je moet alle antwoorden invoeren om analyses te kunnen uitvoeren
 • Je moet alle enquêtes volgens richtlijnen van je onderwijsinstelling bewaren

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

8 reacties

Jasja
11 maart 2021 om 14:50

Hoi,

ik doe voor school onderzoek naar de impact van de lockdown op de mentale gezondheid van jongeren. Hiervoor wil ik graag een wetenschappelijk bewezen enquete gebruiken, zoals bv. de satisfaction of life scale. Echter weet ik niet goed hoe ik zo'n enquete zelf gebruik. Kopieër ik de vragen (met bronvermelding etc natuurlijk) en maak ik er zelf een enquete van? Kan ik de enquete ergens downloaden, maar hoe krijg ik dan de resultaten binnen? Ik weet het echt even niet, hoop dat jullie kunnen helpen.

Groetjes, Jasja

Beantwoorden

Julia Merkus
Julia Merkus (Scribbr Team)
11 maart 2021 om 14:58

Hoi Jasja,

Het is inderdaad een goed idee om een wetenschappelijk geteste, gestandaardiseerde vragenlijst te gebruiken, omdat deze de validiteit van je onderzoek verhoogt. Je kunt dit als volgt doen:

- Je maakt zelf een enquête met de bestaande enquêtevragen en verzamelt je data.
- Je verwijst in de lopende tekst (bijvoorbeeld in je methodesectie) naar de enquête en bron, bijvoorbeeld: "Voor dit onderzoek is de gevalideerde vragenlijst van Maartens en De Vries (2011) gebruikt."
- In de literatuurlijst voeg je een bronvermelding toe, bijvoorbeeld naar het wetenschappelijke artikel waarin je de enquête hebt gevonden. Voor goede bronvermeldingen kun je onze gratis APA Generator gebruiken.

Beantwoorden

Djamilla
24 november 2020 om 01:45

Kan je binnen een kwantitatief onderzoek ook een meerkeuze enquetevragen stellen ipv een ja/nee of cijfer.
Voorbeeld: Wat heb je nodig om kippensoep te maken

Kip
rund
varken

Of is het dan een kwalitatief onderzoek ?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
25 november 2020 om 10:35

Hoi Djamilla,

Dat is geen probleem. Alleen met een open vraag ga je iets richting een kwalitatief onderzoek, maar één open vraag in een enquête maakt je onderzoek ook niet meteen kwalitatief.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Bernd
7 september 2020 om 14:20

Beste medewerker van Scribbr,

Ik ben bezig met mijn scriptie waarbij ik een nieuwe woonvorm voor ouderen wil creëren. Daarvoor bedacht ik in eerste instantie, middels vooronderzoek na te gaan wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot op te leveren woonvormen door in gesprek te gaan met potentiële leveranciers. Nu bedenk ik mij dat het misschien beter is om die mogelijkheden te achterhalen wanneer ik de behoefte middels een enquête onder de doelgroep in kaart heb gebracht. Ik kan echter alleen wat vinden over het verwerken van vooronderzoek in een scriptie en niks over 'na-onderzoek' of iets dergelijks. Bestaat dit wel? Of valt door deze verschuiving mijn enquête onder de noemer 'vooronderzoek'?

Met vriendelijke groet,

Bernd

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
8 september 2020 om 18:52

Hoi Bernd,

Uit je tekst begrijp ik dat je je scriptie nog niet af hebt? Dan zou ik zowel je originele plan als de enquête onder het vooronderzoek zetten!
Iets als 'na-onderzoek' is er inderdaad niet. Eventueel zou je zoiets kunnen bespreken in je discussie, als suggestie voor vervolgonderzoek. Maar in dat geval heb je het dus niet uitgevoerd.

Succes!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Iris
20 mei 2020 om 21:26

Beste,

Ik doe mijn afstudeeronderzoek bij 3 verschillende gemeenten. Alle drie gemeenten hebben dezelfde enquête ontvangen (met zowel open als gesloten vragen). Omdat de respons erg laag was, moest ik aanvullend in elke gemeente nog een interview doen aan de hand van de reputatie methode. Nu ben ik bij de analyse aangekomen en loop ik vast. Hoe kan ik de data van de verschillende gemeenten op de verschillende vragen overzichtelijk met elkaar vergelijken?

Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Groetjes!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
22 mei 2020 om 17:48

Hoi Iris,

Wat vervelend dat de respons tegenviel!
Voor de interviews die je hebt gedaan en de open vragen in de enquête raad ik je aan om te coderen. Zo kun je verschillende patronen herkennen in de antwoorden.
Voor de gesloten vragen heb je misschien genoeg antwoorden om toch een statistische analyse te doen? Anders kun je overwegen deze antwoorden mee te nemen in de analyse op basis van het coderen.

Ik raad je aan om ook even goed te overleggen met je begeleider(s) over de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.