Hoe introduceer ik afkortingen volgens de Juridische Leidraad?

Je introduceert de afkorting net als bij APA door de volledige term eerst uit te schrijven en de afkorting tussen haakjes te plaatsen. Daarna gebruik je alleen nog de afkorting.

Voorbeeld: Het introduceren van een afkorting
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Afkortingen die gebruikelijk zijn in het Nederlandse taal, zoals art. en e.d., hoef je niet te introduceren en neem je niet op in een afkortingenlijst. Afkortingen in voetnoten worden ook niet geïntroduceerd.