Wat is een dysfemisme?

Een dysfemisme is het tegenovergestelde van een eufemisme. Hierbij beschrijf je iets op een grovere of aanstootgeverende manier dan nodig is, terwijl je bij een eufemisme verzachtende termen gebruikt.

Voorbeeld: Dysfemisme vs eufemisme
  • Neutrale term: dik
  • Eufemisme: gezet, vol
  • Dysfemisme: vet