Naar podcasts verwijzen in APA-stijl | Format & voorbeelden

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor Engelstalige bronvermeldingen vind je elders.

Om te verwijzen naar een podcastaflevering, vermeld je de host als auteur, gevolgd door het label “Host” tussen haakjes, de datum, de titel en het nummer van de aflevering, de beschrijving “Podcastaflevering” tussen blokhaken, de naam van de podcast, de productiemaatschappij, en de raadpleegdatum en URL indien beschikbaar.

Als je via een app hebt geluisterd en je de URL niet weet, laat je deze weg. Als de afleveringen niet genummerd zijn, kun je dat onderdeel ook weglaten. Bij de verwijzing in de tekst kun je een tijdstempel gebruiken om een specifiek moment uit te lichten voor een citaat.

Format Achternaam Host, Initialen. (Host). (jaar, dag maand). Titel aflevering (Nr. Nummer aflevering) [Podcastaflevering]. In Naam Podcast. Productiemaatschappij. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Frankenmolen, S. (Host). (2019, 20 maart). Waarom hebben mensen geheimen? (Nr. 283) [Podcastaflevering]. In De Universiteit van Nederland Podcast. ART19. Geraadpleegd op 19 maart 2021, van https://universiteitvannederland.nl/podcast/waarom-hebben-mensen-geheimen
Verwijzing in de tekst (Frankenmolen, 2019, 12:28)

Als je je scriptie in het Engels schrijft, is het format nagenoeg hetzelfde, maar je draait de dag en maand om en de maand wordt in het Engels met een hoofdletter geschreven.

Verwijzen naar een gehele podcastserie

Als je naar een gehele podcastserie verwijst in plaats van naar een aflevering, dan kun je beter een algemene bronvermelding opnemen in je literatuurlijst.

In dat geval vermeld je meestal de host als auteur, maar je kunt ook de uitvoerend producent (producer in het Engels) vermelden (indien afleveringen verschillende hosts hebben). In plaats van één datum geef je aan tussen welke jaren de serie liep.

Format Achternaam Host, Initialen. (Host). of Achternaam Producent, Initialen. (Producent). (JaarJaar). Naam Podcast [Podcast]. Productiemaatschappij. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Schilder, J., & Broekhuizen, D. (Producenten). (2017–heden). The Best Social [Podcast]. Dag en Nacht Media. Geraadpleegd op 11 maart 2021, van https://www.thebestsocial.media/nl/podcast/
Verwijzing in de tekst (Schilder & Broekhuizen, 2017–heden)

Wat is jouw plagiaatscore?

Check binnen 10 minuten hoeveel plagiaat je scriptie bevat.

  • Plagiaatpercentage + uitgebreid rapport
  • Lijst met alle gevonden bronnen
  • Jouw scriptie komt niet in de database

Doe de check

Verwijzen naar een video-podcast

Als je naar een podcast in de vorm van een video wilt verwijzen, gebruik je bijna hetzelfde APA-format als voor een audio-podcast. Het enige verschil is dat je “Video-podcast” tussen blokhaken schrijft in plaats van “Podcast”.

Format Achternaam Host, Initialen. (Host). of Achternaam Producent, Initialen. (Producent). (JaarJaar). Naam Podcast [Video-podcast]. Productiemaatschappij. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Rogan, J. (Host). (2009–heden). The Joe Rogan experience [Video podcast]. Spotify. Geraadpleegd op 11 maart 2021, van https://open.spotify.com/show/4rOoJ6Egrf8K2IrywzwOMk?si=M5mpB0p_Su6Kd2LQqFX08g
Verwijzing in de tekst (Rogan, 2009–heden)

Veelgestelde vragen

Wie noteer ik volgens APA als de auteur van een podcast?

Als je een podcastaflevering citeert in APA-stijl, noteer je de host van de podcast als auteur, inclusief een label om de rol te verduidelijken:

  • Gorgels, K. (Host)

Als je een hele podcastserie citeert en de afleveringen verschillende hosts hebben, noem je de uitvoerend producent. Ook hierbij voeg je een label toe om de rol aan te geven:

  • Geuze, M. (Producent)
Hoe citeer ik volgens APA uit een video- of audiobron?

Als je een specifiek moment in een video- of audiobron wilt uitlichten, raadt APA aan om een tijdstempel te gebruiken bij je verwijzing in de tekst. Voeg hiervoor de tijdstempel toe waarop het geciteerde deel begint. Bijvoorbeeld:

  • (TED, 2020, 1:59)

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Merkus, J. (2023, 13 maart). Naar podcasts verwijzen in APA-stijl | Format & voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 26 februari 2024, van https://www.scribbr.nl/apa-voorbeelden/podcast/

Bekijk alle APA-voorbeelden

(Geredigeerd) boek en e-book (Speel)film of documentaire
Brochure of pamflet Conferentiepapers of proceedings
Encyclopedie Enquête of survey (dataset)
Foto, afbeelding of illustratie Interview
Krantenartikel Overheidswebsite of -rapport
Patent (octrooi) Pdf-documenten
Persbericht Persoonlijke communicatie (interne bronnen)
Podcast Powerpoints of hand-outs
Rapport of jaarverslag Religieuze boeken (Bijbel, Koran, Thora)
Tabellen en figuren uit andere bronnen TED-talk
Thesis, dissertatie of scriptie Tijdschriftartikel
Toespraak of speech Tv-serie
Twitter (tweet) Webpagina zonder auteur, datum of titel
Website (internetbronnen) Wetenschappelijk tijdschrift (journal)
Wikipedia-artikel Woordenboek
YouTube-video
Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor, onderzoeker en docent schrijft ze nu artikelen over scripties, taalkunde, methodologie en statistiek om studenten te helpen.