Wat is een essay?

“Schrijf een essay”, krijg je als opdracht van je docent. Paniek, want hoe schrijf je eigenlijk een essay? Het woord essay wordt op veel verschillende tekstsoorten geplakt, en dat maakt ‘essay’ een vaag begrip.

Wat de een essay noemt, noemt de ander paper of referaat. Voor je begint met het schrijven is het daarom verstandig te achterhalen wat jouw docent precies bedoelt.

Wat is een essay?

Met de term essay wordt meestal de Engelse betekenis van het woord bedoeld: een argumenterend, informerend en prikkelend betoog. De schrijver durft een uitgesproken en goed beargumenteerde opinie te geven over een maatschappelijke of economische kwestie. Een essay kan echter ook beschouwend of verhalend van aard zijn.

Het moeilijke aan een essay is om het spannend te houden. Een essay bestaat vaak uit niet meer dan acht pagina’s, dus er is geen ruimte voor lange beschrijvingen of literatuurbesprekingen. Het essay wordt in tegenstelling tot veel andere verslagen niet opgedeeld in hoofdstukken. Vraag je docent naar de eisen voor jouw essay.

Betogend essay

Bij een betogend essay probeert de schrijver de lezer te overtuigen van een standpunt op een bepaald onderwerp. De opinie van de schrijver wordt onderbouwd door verschillende feitelijke bewijzen, zoals statistieken en meningen van experts. De schrijver geeft dus niet alleen een mening, maar beargumenteert deze mening. Om een betogend essay te kunnen schrijven moet je dus (literatuur)onderzoek doen.

Op academische opleidingen wordt meestal gevraagd om een betogend essay.

Beschouwend essay

Een beschouwend essay geeft verschillende visies op een bepaald onderwerp: het informeert, beschrijft en legt uit. De schrijver geeft voor- en tegenargumenten bij een standpunt of onderwerp en geeft ook zijn eigen mening. Het is echter niet het doel de lezer te overtuigen van dezelfde mening (zoals bij een betogend essay). Het is de bedoeling dat de lezer aan de hand van de informatie zijn eigen mening vormt. Het slot van een beschouwend essay heeft dan ook vaak de vorm van een samenvatting.

Verhalend essay

In een verhalend essay wordt een verhaal verteld vanuit een bepaald oogpunt. Verhalende essays bevatten karakters, een setting, een climax en het meest belangrijke: een plot. Het plot is de focus van het verhaal en wordt meestal chronologisch verteld, maar er kunnen ook flash backs of flash forwards plaatsvinden. Waar moet je op letten bij het schrijven van een verhalend essay?

  • Voeg emotionele en zintuiglijke details toe, zodat de lezer het verhaal ervaart in plaats van slechts leest.
  • Zorg dat je verhaal het punt dat je wilt maken ondersteunt. Refereer aan dat punt in de eerste zin.
  • Schrijf in de eerste of derde persoon.

Structuur van een essay

Je bent over het algemeen heel vrij in de structuur van je essay, maar we begrijpen dat het handig kan zijn om enige richtlijnen te hebben. Vaak kiest men voor de volgende (eenvoudige) structuur: inleiding, centraal deel, conclusie.

Essay laten nakijken

Wil je er zeker van zijn dat er geen taalfouten meer in je essay staan en dat je de juiste structuur gebruikt? Je kunt je essay laten nakijken door de specialisten van Scribbr.

Wat vind jij van dit artikel?

Een goedlopend verhaal en geen taalfouten in je essay?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 9.8