Hoe schrijf je een essay?

In een betogend essay geef je je geïnformeerde en beargumenteerde mening over een verschijnsel, probleem of ontwikkeling op basis van je eigen veldonderzoek of literatuuronderzoek. Het doel van een betogend essay is om je lezers van jouw stelling te overtuigen.

Je presenteert de lezer argumenten voor je standpunt en je weerlegt tegenargumenten met bewijzen, zoals logische redenaties, statistieken of onderzoeksresultaten. Op basis van je argumenten schrijf je een conclusie.

Essay-template Scribbr

Om je te helpen met je essay, hebben we een template voor je gemaakt. Hierin staan alle onderdelen in de goede volgorde en wordt steeds uitgelegd wat je moet schrijven. De vragen in de template helpen je om de juiste informatie op te nemen in je essay.

Word Google Docs

Beginnen met je essay

Eerst moet je een goed onderwerp kiezen waarover een (sterke) mening hebt. Het helpt als je gepassioneerd bent over een onderwerp. Vervolgens baken je dit onderwerp af, zodat je essay niet te lang of te algemeen wordt. Hierna bedenk je jouw stelling waarvoor je argumenten gaat aandragen.

Voordat je begint met schrijven, creëer je een outline om de structuur van je essay vast te stellen. Je schrijft vervolgens eerst een kladversie en daarna pas de eindversie op basis van wat je al geschreven hebt. Bij de eindversie let je ook op de juiste structuur, correct gebruik van paragrafen en alinea’s, eventuele paragraaftitels, de schrijfstijl, en correct taalgebruik.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Inleiding van je essay

Je begint de inleiding van je essay met een pakkende beginzin om je lezer te prikkelen om verder te lezen. Hierna geef je de nodige achtergrondinformatie, waardoor je lezer snapt waarover je het hebt en je redeneringen kan volgen.

Je sluit de inleiding af met je stelling, oftewel het standpunt waarvan je je lezers in je essay wilt overtuigen. De stelling vormt de rode draad van jouw essay.

Argumentatie in je essay

Met een argument verdedig je je standpunt tegen kritiek. De argumentatie is het belangrijkste deel van je essay. Je overtuigt je lezers van jouw standpunt met argumenten die je stelling ondersteunen en weerleggingen van tegenargumenten. Je doet dit door argumenten naar voren te brengen en deze te bewijzen op basis van feiten, literatuuronderzoek, eigen onderzoek of waterdichte redeneringen.

Zet je argumenten in een logische volgorde, presenteer voldoende argumenten en schrijf per argument een kernzin.

Conclusie van je essay

In je conclusie toon je aan dat je stelling klopt. Je doet dit door aan te geven waarom alle argumenten leiden tot de enige conclusie, namelijk jouw standpunt.

Je eindigt je conclusie met een krachtige slotzin die jouw lezer nog meer overtuigt van je stelling, aan het denken zet of aanspoort tot actie. Controleer daarna met behulp van onze checklist of alle onderdelen aanwezig zijn.

Titel en paragraaftitels in je essay

De titel van je essay moet lezers niet alleen informeren over het onderwerp, maar ze ook aansporen om je essay te lezen. Paragraaftitels doen hetzelfde, maar deze zijn ongebruikelijk in essays (tenzij je essay langer is dan 5 pagina’s).

Schrijfstijl

De schrijfstijl in een essay is minder formeel dan andere wetenschappelijke genres, zoals een scriptie, maar is nog steeds serieus. Wees origineel, maar pas op met humor, vermijd vaag taalgebruik en de lijdende vorm, en gebruik de juiste verbindingswoorden en werkwoordstijden.

Ben je onzeker over de taal in je essay? Laat dan voor de zekerheid je essay redigeren door een editor van Scribbr.

Verwijzingen en bronvermeldingen in je essay

De bronnen in je bronnenlijst mogen variëren van wetenschappelijke literatuur en populairwetenschappelijke teksten tot teksten van websites en uit actuele mediaberichten. Pas bij de bronvermelding altijd de juiste referentiestijl toe, bijvoorbeeld met behulp van de gratis APA Generator of MLA Generator.

Meestal plaats je een korte referentielijst direct na je daadwerkelijke je artikel. Hierdoor hoef je in je essay niet zo uitgebreid naar je bronnen te verwijzen als in een scriptie. Het kan echter ook zijn dat je wel volledige bronvermeldingen moet opnemen voor alle bronnen. Ga daarom na wat jouw onderwijsinstelling of begeleider van je verlangt.

Checklist: Essay

0 / 15

Gefeliciteerd!

Je essay zit nu goed in elkaar. Twijfel je nog over de taal? Zorg er met onze nakijkdienst voor dat je het document zonder taalfouten kunt inleveren.

Essay laten nakijken op taal Terug naar de essaychecklist

Wat vind jij van dit artikel?