Hoe schrijf je een ijzersterk essay? | Essay-template & checklist

In een betogend essay geef je je geïnformeerde en beargumenteerde mening over een verschijnsel, probleem of ontwikkeling op basis van je eigen veldonderzoek of literatuuronderzoek. Het doel van een betogend essay is om je lezers van jouw stelling te overtuigen.

Je presenteert de lezer argumenten voor je standpunt en je weerlegt tegenargumenten met bewijzen, zoals logische redenaties, statistieken of onderzoeksresultaten. Op basis van je argumenten schrijf je een conclusie.

Essay-template Scribbr

Om je te helpen met je essay, hebben we een template voor je gemaakt. Hierin staan alle onderdelen in de goede volgorde en wordt steeds uitgelegd wat je moet schrijven. De vragen in de template helpen je om de juiste informatie op te nemen in je essay.

Word Google Docs

Perfectioneer je essay

Zorg voor een foutloos essay met hulp van professionele Scribbr-editors. We kijken je essay na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Essay nakijken Meer weten over nakijken

Beginnen met je essay

Eerst moet je een goed onderwerp kiezen waarover een (sterke) mening hebt. Het helpt als je gepassioneerd bent over een onderwerp. Vervolgens baken je dit onderwerp af, zodat je essay niet te lang of te algemeen wordt. Hierna bedenk je jouw stelling waarvoor je argumenten gaat aandragen.

Voordat je begint met schrijven, creëer je een outline om de structuur van je essay vast te stellen. Je schrijft vervolgens eerst een kladversie en daarna pas de eindversie op basis van wat je al geschreven hebt. Bij de eindversie let je ook op de juiste structuur, correct gebruik van paragrafen en alinea’s, eventuele paragraaftitels, de schrijfstijl, en correct taalgebruik.

Inleiding van je essay

Je begint de inleiding van je essay met een pakkende beginzin om je lezer te prikkelen om verder te lezen. Hierna geef je de nodige achtergrondinformatie, waardoor je lezer snapt waarover je het hebt en je redeneringen kan volgen.

Je sluit de inleiding af met je stelling, oftewel het standpunt waarvan je je lezers in je essay wilt overtuigen. De stelling vormt de rode draad van jouw essay.

Argumentatie in je essay

Met een argument verdedig je je standpunt tegen kritiek. De argumentatie is het belangrijkste deel van je essay. Je overtuigt je lezers van jouw standpunt met argumenten die je stelling ondersteunen en weerleggingen van tegenargumenten. Je doet dit door argumenten naar voren te brengen en deze te bewijzen op basis van feiten, literatuuronderzoek, eigen onderzoek of waterdichte redeneringen.

Zet je argumenten in een logische volgorde, presenteer voldoende argumenten en schrijf per argument een kernzin.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Conclusie van je essay

In je conclusie toon je aan dat je stelling klopt. Je doet dit door aan te geven waarom alle argumenten leiden tot de enige conclusie, namelijk jouw standpunt.

Je eindigt je conclusie met een krachtige slotzin die jouw lezer nog meer overtuigt van je stelling, aan het denken zet of aanspoort tot actie. Controleer daarna met behulp van onze checklist of alle onderdelen aanwezig zijn.

Titel en paragraaftitels in je essay

De titel van je essay moet lezers niet alleen informeren over het onderwerp, maar ze ook aansporen om je essay te lezen. Paragraaftitels doen hetzelfde, maar deze zijn ongebruikelijk in essays (tenzij je essay langer is dan 5 pagina’s).

Schrijfstijl

De schrijfstijl in een essay is minder formeel dan andere wetenschappelijke genres, zoals een scriptie, maar is nog steeds serieus. Wees origineel, maar pas op met humor, vermijd vaag taalgebruik en de lijdende vorm, en gebruik de juiste verbindingswoorden en werkwoordstijden.

Ben je onzeker over de taal in je essay? Laat dan voor de zekerheid je essay redigeren door een editor van Scribbr.

Verwijzingen en bronvermeldingen in je essay

De bronnen in je bronnenlijst mogen variëren van wetenschappelijke literatuur en populairwetenschappelijke teksten tot teksten van websites en uit actuele mediaberichten. Pas bij de bronvermelding altijd de juiste referentiestijl toe, bijvoorbeeld met behulp van de gratis Bronnengenerator. Het is belangrijk dat je je bronnen in de tekst op de juiste manier citeert en parafraseert om plagiaat te voorkomen.

Meestal plaats je een korte referentielijst direct na je daadwerkelijke je artikel. Hierdoor hoef je in je essay niet zo uitgebreid naar je bronnen te verwijzen als in een scriptie. Het kan echter ook zijn dat je wel volledige bronvermeldingen moet opnemen voor alle bronnen. Ga daarom na wat jouw onderwijsinstelling of begeleider van je verlangt.

Checklist: Essay

0 / 15

Gefeliciteerd!

Je essay zit nu goed in elkaar. Twijfel je nog over de taal? Zorg er met onze nakijkdienst voor dat je het document zonder taalfouten kunt inleveren.

Essay laten nakijken op taal Terug naar de essaychecklist

Veelgestelde vragen

In welke volgorde moet ik mijn argumenten bespreken?

Behandel je argumenten voor je essay in een logische volgorde. Je kunt je argumenten (voor en tegen) op verschillende manieren in een logische volgorde presenteren:

 • Thematisch: bespreek voor- en tegenargumenten per deelthema.
 • Chronologisch: bespreek voor- en tegenargumenten in chronologische volgorde.
 • Argumentatief: bespreek eerst de argumenten voor het standpunt en daarna de argumenten tegen het standpunt.
Wat is een slotzin?

De conclusie van je essay eindig je met een krachtige slotzin om je lezer nog meer te overtuigen, aan het denken te zetten of aan te sporen tot actie. Je slotzin kan zijn:

 • Oneliner
 • Vraag
 • Blik op de toekomst
 • Samenvattend statement
 • Aansporing tot actie
Hoe lang moet mijn essay zijn?

Een essay dat je schrijft voor de universiteit is meestal tussen de 3 en 9 pagina’s lang. Ga na bij jouw begeleider en opleiding hoe lang jouw essay moet worden.

Kan ik meerdere stellingen in een essay behandelen?

Liever niet. Het risico is dan te groot dat je te zeer uitwijdt over nevenzaken en dat het essay te lang en onduidelijk wordt. Je kunt dit wel doen als bijvoorbeeld twee standpunten leiden tot je uiteindelijke stelling.

Zo kun je aangeven dat je stelen verkeerd vindt, maar dat je ook vindt dat extreme armoede niet de schuld is van de mensen die in extreme armoede zijn geboren. Op basis van deze standpunten kun je vervolgens als stelling aangeven dat je vindt dat stelen in het geval van extreme armoede niet moet worden bestraft.

Waarom moet ik een essay schrijven?

Met een goed opgebouwd en onderbouwd essay toon je aan dat je kritisch kunt nadenken en over de juiste kennis bezit om je stelling te verdedigen. Je kunt je begeleider laten zien dat je voldoende hebt geleerd over een bepaald onderwerp en de verschillende aspecten goed begrijpt.

Je schrijft hierbij in een academische stijl. Let op: Als je een betoog schrijft, is dit meer dan slechts een samenvatting van wat je gelezen hebt.

Moet mijn stelling in mijn essay origineel zijn?

Nee, je stelling hoeft niet per se origineel te zijn, maar moet ook niet zo voor zich spreken dat je eigenlijk geen onderbouwing nodig hebt. Een standpunt als: ‘Stelen is verkeerd’ spreekt bijvoorbeeld zo voor zich dat je geen persoon hoeft over te halen met argumenten om iemand van deze stelling te overtuigen.

Een standpunt als: ‘Stelen moet in het geval van extreme armoede niet worden bestraft’ daarentegen is een stelling waarover meningen kunnen verschillen. Deze stelling kun je daarom onderbouwen met argumenten om twijfelaars te overtuigen en bij medestanders aan te geven waarom de stelling klopt.

Wat vind jij van dit artikel?