Hoe schrijf je een essay?

In een betogend essay geef je je geïnformeerde en beargumenteerde mening over een verschijnsel, probleem of ontwikkeling op basis van je eigen veldonderzoek of literatuuronderzoek.

Het doel van een betogend essay is om je lezers van jouw stelling te overtuigen. Dit doe je door argumenten voor je standpunt te presenteren en tegenargumenten te weerleggen met bewijzen, zoals logische redenaties, statistieken of onderzoeksresultaten. Op basis van je argumenten schrijf je een conclusie.

Essay-sjabloon Scribbr

Om je te helpen makkelijk een essay te schrijven, hebben we een sjabloon voor je gemaakt. Hierin staan alle onderdelen in de juiste volgorde en wordt steeds uitgelegd wat je moet schrijven.

Google Docs Word

Met de handige vragen die hierin gesteld worden, wordt het een stuk makkelijker om een goed essay te schrijven!

Beginnen met je essay

Eerst moet je een goed onderwerp kiezen waarover je gepassioneerd bent en een (sterke) mening hebt. Dit onderwerp moet je ook afbakenen, zodat je essay niet te lang of te generiek wordt. Hierna bedenk je jouw stelling.

Voordat je begint met schrijven, creëer je een outline om de structuur van je essay uit te zetten. Je schrijft vervolgens eerst een kladversie en daarna pas de eindversie op basis van wat je al geschreven hebt, alleen let je nu ook op de juiste structuur, correct gebruik van paragrafen en alinea’s, eventueel paragraaftitels, schrijfstijl en correct taalgebruik.

Essay inleiding

De inleiding van je essay begin je met een pakkende beginzin om je lezer te prikkelen om verder te lezen. Hierna geef je de nodige achtergrondinformatie waardoor je lezer snapt waarover je het hebt en vervolgens je argumentatie kan volgen.

Je sluit de inleiding af met je stelling, oftewel het standpunt waarvan je je lezers in je essay wilt overtuigen dat de rode draad vormt van jouw essay.

Argumentatie

Met een argument verdedig je je standpunt tegen kritiek. De argumentatie is het belangrijkste deel van je essay. Met argumenten voor, weerleggingen van tegenargumenten overtuig je je lezer van jouw standpunt. Je doet dit door een argument naar voren te brengen en deze te bewijzen op basis van feiten, literatuuronderzoek, eigen onderzoek en/of waterdichte redeneringen.

Zet je argumenten in een logische volgorde, presenteer voldoende argumenten en schrijf per argument een kernzin.

Essay conclusie

In je conclusie toon je aan dat je stelling klopt. Je doet dit door aan te geven waarom alle argumenten leiden tot de enige conclusie, namelijk jouw standpunt. Je geeft hiermee antwoord op de vraag: ‘En dus?’

Je eindigt je conclusie met een krachtige slotzin die jouw lezer nog meer overtuigt van je stelling, aan het denken zet of aanspoort tot actie. Check daarna met onze checklist of alle onderdelen aanwezig zijn.

Titel essay en paragraaftitels

De titel van je essay moet niet alleen de lezer informeren over het onderwerp, maar deze ook aansporen om je essay te lezen. Paragraaftitels doen hetzelfde maar zijn ongebruikelijk in essays tenzij het essay langer is dan 5 pagina’s.

Schrijfstijl

De schrijfstijl in een essay is minder formeel dan andere wetenschappelijke genres zoals een scriptie, maar is nog steeds serieus. Wees origineel maar hang niet de lolbroek uit, vermijd vaag taalgebruik en de lijdende vorm en gebruik de juiste verbindingswoorden en werkwoordstijden.

Ben je onzeker over de taal in je essay? Laat dan je voor de zekerheid je essay redigeren door een editor van Scribbr.

Bronverwijzingen in je essay

De bronnenlijst mag variëren van wetenschappelijke literatuur tot populairwetenschappelijke teksten en van websites tot actuele berichten uit de media. Pas bij de bronvermelding altijd de juiste referentiestijl toe met behulp van de APA Generator of de MLA Generator.

Meestal plaats je een korte referentielijst direct onderaan je artikel. Hierdoor hoef je dan in je essay zelf niet zo uitgebreid naar je bronnen te verwijzen als in een scriptie. Het kan echter ook zijn dat je wel alle bronnen steeds moet aanduiden. Ga na wat jouw opleiding van je verlangt.

Checklist: Essay

0 / 15

Gefeliciteerd!

Je essay zit nu in ieder geval goed in elkaar. Zorg er met onze nakijkdienst voor dat je het document zonder taalfouten kunt inleveren.

Essay nakijken op taal Terug naar de essaychecklist

Wat vind jij van dit artikel?