Wat is het ABCD-reflectiemodel?

Het ABCD-reflectiemodel wordt vooral door docentenopleidingen gebruikt om op situaties te reflecteren. De ABCD-methode staat voor:

  1.  Aanleiding: Wat is er gebeurd?
  2.  Belangrijk: Wat was belangrijk voor je?
  3.  Conclusie: Welke conclusie trok je over hoe te handelen?
  4.  Doen: Handelde je ook zo of deed je iets anders?
  5.  Effect: Wat was het effect van wat je deed?
  6.  F: Ben je tevreden over hoe je hebt gehandeld? Klopte je analyse? En wat had je anders kunnen doen?