Overzicht bronvermeldingstijlen | APA, Vancouver, MLA en meer

Een bronvermeldingstijl is een verzameling van regels die voorschrijven op welke manier je naar bronnen moet verwijzen in je scriptie. Een bronvermeldingstijl wordt vaak gepubliceerd in een officieel handboek met daarin uitleg, voorbeelden en adviezen.

Overzicht meest bekende bronvermeldingstijlen

Bronvermeldingstijlen in Nederland

Er zijn veel verschillende bronvermeldingstijlen. Voorheen koos ieder vakgebied zijn eigen referentiestijl, maar tegenwoordig kiezen bijna alle hogescholen en universiteiten voor dezelfde referentiestijl.

De populairste bronvermeldingstijl in Nederland is de APA-stijl. Wij hebben hiervoor een gratis te downloaden, Nederlandstalige handleiding met uitleg, formats en voorbeelden gemaakt.

Een uitzondering hierop wordt gevormd door de juridische opleidingen. Juridische opleidingen in Nederland maken gebruik van de Leidraad voor juridische auteurs.

Zijn jouw APA-bronvermeldingen foutloos?

De AI-gedreven APA Checker toont je iedere fout in je bronvermelding en legt je uit hoe je het oplost. Nooit meer een lager cijfer door bronvermelding!

Aan de slag

Verschillen tussen de bronvermeldingstijlen

De verschillen tussen de bronvermeldingstijlen hebben betrekking op twee aspecten. Het eerste aspect gaat over hoe je de bron noteert in de literatuurlijst of bibliografie. Schrijf je de titel schuingedrukt? Sluit je de bron af met een punt?

Het tweede aspect is het verwijssysteem voor bronnen in de lopende tekst. Er zijn drie verschillende verwijssystemen om naar de bron te verwijzen:

 • Auteur-datumsysteem: In dit systeem vermeld je de auteur en het jaartal van publicatie direct in de tekst op de plek waar je de bron gebruikt. Een uitzondering hierop is de MLA-stijl. De MLA-stijl hanteert een auteur-paginasysteem.
Voorlezen is belangrijk voor de woordenschatontwikkeling van kinderen (Feliz,, 2021).
 • Numeriek systeem: In dit systeem nummer je de bronnen in de literatuurlijst en verwijs je in de tekst naar de bron met behulp van deze nummers.
Voorlezen is belangrijk voor de woordenschatontwikkeling van kinderen.[1]
 • Notensysteem: Met behulp van een voetnoot of eindnoot schrijf je de bron (verkort) op. In de lopende tekst verwijs je met de nootnummers naar de juiste voetnoot
Voorlezen is belangrijk voor de woordenschatontwikkeling van kinderen.1

Auteur-datumsysteem

AAA

AAA is ontworpen door de American Anthropological Association. Deze referentiestijl is gebaseerd op de Chicago-stijl en wordt voornamelijk gebruikt bij sociale studies. Voor bronnen die niet beschreven staan in de AAA-stijl wordt dan ook verwezen naar de Chicago-stijl. De AAA-stijl maakt tegenwoordig gebruik van het auteur-datumsysteem.

Voorbeeld: Bronvermelding boek volgens de AAA-stijl
 • Verwijzing in de tekst: De speeluurtjes met kinderen hadden een positief effect op de fysieke gesteldheid van de ouderen (Maaskamp 2020).
 • Bronvermelding: Maaskamp, Heleen. 2020. Kinderen en ouderen in gecombineerde opvang. Amsterdam: Prometheus.

APA

APA is de meest gebruikte referentiestijl in Nederland. De APA-stijl is ontworpen door de American Psychological Association en wordt van origine veel gebruikt in de psychologie en sociale wetenschappen. Tegenwoordig maken bijna alle vakgebieden gebruik van de APA-stijl om naar bronnen te verwijzen. De APA-stijl werkt met een auteur-datumsysteem waarbij je in de tekst verkort naar de bron verwijst en in de literatuurlijst een volledige bronvermelding opneemt. Je kunt je APA-stijl bronnen genereren met onze gratis APA Generator.

Voorbeeld: Bronvermelding van een boek volgens de APA-stijl
 • Verwijzing in de tekst: Hoofdpijn wordt vaak veroorzaakt door stress (Ahmed, 2021).
 • Literatuurlijst: Ahmed, A. A. (2021). Oorzaken van hoofdpijn (2de ed.). ThiemeMeulenhoff.

APA Generator

APSA

APSA is ontworpen door American Political Science Review. Deze referentiestijl wordt voornamelijk gebruikt in de politieke wetenschap, met specifieke regels voor documenten van de overheid van de Verenigde Staten. APSA maakt gebruikt van een auteur-datumsysteem.

Voorbeeld: Bronvermelding boek volgens de APSA-stijl
 • Verwijzing in de tekst: De president heeft een zeer divers takenpakket (Abril en Mook 2021).
 • Bronvermelding: Abril, Isaiah, en Thomas Mook. 2021. Presidentieel takenpakket voor dummies. Amsterdam: Prometheus.

Chicago B

De Chicago-stijl wordt uitgegeven door The Chicago Manual of Style en wordt gebruikt in de geesteswetenschappen. De Chicago-stijl heeft twee varianten.

Voor Chicago B schrijf je de bron verkort op in de tekst via het auteur-datumsysteem en neem je de bron volledig op in de literatuurlijst.

Voorbeeld: Bronvermelding boek volgens de Chicago-stijl (B)
 • Verwijzing in de tekst: Decartes was een in Frankrijk geboren filosoof (Edwards 2020, 22).
 • Voetnoot of eindnoot: Rupert Edwards, Toonaangevende filosofen (Amsterdam: Prometheus, 2020).
 • Bronvermelding: Edwards, Rupert. Toonaangevende filosofen. Amsterdam: Prometheus, 2020.

Harvard

De Harvard-stijl wordt veel gebruikt bij economische opleidingen. Er is geen officiële stijlgids en daardoor zijn er verschillende varianten. Enkele organisaties die een gids hebben gepubliceerd zijn:

De Harvard-stijl is net als de APA-stijl gebaseerd op een auteur-datumsysteem en lijkt in veel opzichten sterk op de APA-stijl.

Voorbeeld: Bronvermelding boek volgens de Harvard-stijl
 • Verwijzing in de tekst: De therapie had sterke angstreductie tot gevolg (Jones, 2021).
 • Bronvermelding: Jones, K 2021, EMDR bij angststoornissen, ThiemeMeulenhoff, Amersfoort.

Turabian (auteur-datumsysteem)

Turabian is een referentiestijl die erg veel lijkt op de Chicago-stijl. De stijl is speciaal bedoeld voor studenten die een research paper schrijven. Net als de Chicago-stijl kent de Turabian-stijl een notensysteem en een auteur-datumsysteem. Het auteur-datumsysteem wordt vooral gebruikt in de sociale wetenschappen.

Voorbeeld: Bronvermelding boek volgens de Turabian-stijl (auteur-datum)
 • Verwijzing in de tekst: De slag bij Waterloo vond plaats in 1815 (Milanovic 2020, 120).
 • Bronvermelding: Milanovic, Damir. Slag bij Waterloo. Rotterdam: Prometheus, 2020.

Notensysteem

Chicago A

De Chicago-stijl wordt uitgegeven door The Chicago Manual of Style en wordt gebruikt in de geesteswetenschappen. De Chicago-stijl heeft twee varianten.

Voor Chicago A vermeld je de volledige bron in een voet- of eindnoot en in een literatuurlijst.

Voorbeeld: Bronvermelding boek volgens de Chicago-stijl (A)
 • Verwijzing in de tekst: Decartes was een in Frankrijk geboren filosoof.1
 • Voetnoot of eindnoot: Rupert Edwards, Toonaangevende filosofen (Amsterdam: Prometheus, 2020).
 • Bronvermelding: Edwards, Rupert. Toonaangevende filosofen. Amsterdam: Prometheus, 2020.

Leidraad voor juridische auteurs

De Leidraad voor juridische auteurs is ontwikkeld door uitgeverij Kluwer en wordt gebruikt bij juridische opleidingen. In de 2019 editie wordt gekozen voor een verwijssysteem waarbij je de bron verkort opschrijft in de voetnoot en de volledige gegevens in de literatuurlijst plaatst (notensysteem). Kenmerkend voor deze referentiestijl is dat de Leidraad specifiek rekening houdt met veelgebruikte juridische bronnen, zoals wetten, verdragen en jurisprudentie. We hebben speciaal voor het gebruik van de Leidraad in scripties en referaten een handige samenvatting met voorbeelden gemaakt.

Voorbeeld: Bronvermelding boek volgens de Leidraad voor juridische auteurs
 • Verwijzing in de tekst: Een eenpersoonshuishouden kan geen gebruik maken van deze regeling.¹
 • Voetnoot: Tran 2020, p. 22.
 • Bronvermelding: T.R. Tran 2020, ‘Belastingvoordelen voor eenpersoonshuishoudens’, in: Voordelen kun je leren.

OSCOLA

OSCOLA wordt net zoals de Leidraad voor juridische auteurs door juridische opleidingen gebruikt. Waar de Juridische Leidraad voor Nederlandse juridische teksten erg populair is, gebruik je OSCOLA voor Engelstalige juridische teksten. OSCOLA werkt ook met een notensysteem. Bij de Leidraad schrijf je de bron verkort op in de voetnoot, maar bij de OSCOLA-stijl moet je de bron volledig opschrijven.

Voorbeeld: Bronvermelding boek volgens de OSCOLA-stijl
 • Verwijzing in de tekst: Deze wet geldt niet voor jongeren onder de 23 jaar oud.1
 • Voetnoot: Maria Endice, Wetgeving voor jongeren. Uitzonderingen daargelaten (2de ed., ThiemeMeulenhoff 2020).
 • Bronvermelding: Endice M, Wetgeving voor jongeren. Uitzonderingen daargelaten (2de ed., ThiemeMeulenhoff 2020)

Turabian (notensysteem)

Turabian is een referentiestijl die erg veel lijkt op de Chicago-stijl. De stijl is speciaal bedoeld voor studenten die een research paper schrijven. Net als de Chicago-stijl kent de Turabian-stijl een notensysteem en een auteur-datumsysteem. Het notensysteem wordt voornamelijk gebruikt in de geesteswetenschappen (literatuur, geschiedenis en kunst).

Voorbeeld: Bronvermelding boek volgens de Turabian-stijl (noten)
 • Verwijzing in de tekst: De slag bij Waterloo vond plaats in 1815.1
 • Voetnoot/eindnoot: Damir Milanovic, Slag bij Waterloo (Rotterdam: Lemniscaat, 2020), 120.
 • Bronvermelding: Milanovic, Damir. Slag bij Waterloo. Rotterdam: Prometheus, 2020.

Wat is jouw plagiaatscore?

Check binnen 10 minuten hoeveel plagiaat je scriptie bevat.

 • Plagiaatpercentage + uitgebreid rapport
 • Lijst met alle gevonden bronnen
 • Jouw scriptie komt niet in de database

Doe de check

Numeriek systeem

AMA

De AMA-stijl wordt veel in de medische wetenschap gebruikt en gaat uit van een numeriek systeem. De nummering in de tekst plaats je in superscript en je kunt ook het paginanummer tussen haakjes toevoegen (optioneel).

Voorbeeld: Bronvermelding boek volgens de AMA-stijl
 • Verwijzing in de tekst: Voor de campagne wordt de leus “mond, spraak, arm: beroerte-alarm” gebruikt.1
 • Bronvermelding: Kuebel R. Bewustwording symptomen bij beroertes. 2de ed. Prometheus; 2020.

IEEE

IEEE is ontwikkeld door Institute of Electrical and Electronics Engineers. Het is een referentiestijl die veel voorkomt bij technische studies, zoals IT en elektrotechniek. De IEEE-stijl biedt richtlijnen en voorbeelden voor veel verschillende type bronnen. Voor bronnen die niet worden behandeld in de IEEE-stijl wordt verwezen naar de Chicago-stijl. De IEEE-stijl maakt gebruik van een numeriek systeem.

Voorbeeld: Bronvermelding boek volgens de IEEE-stijl
 • Verwijzing in de tekst: Alle soorten elektromagnetische straling planten zich in vacuüm voort met de lichtsnelheid [1].
 • Bronvermelding: R. Ayuk, Elektromagnetische straling voor dummies. Rotterdam: Lemniscaat, 2021.

Vancouver

De Vancouver-stijl is ontwikkeld door de International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) en wordt vooral gebuikt in de medische wereld. In plaats van het auteur-datumsysteem werkt de Vancouver-stijl met een numeriek systeem. In de tekst wordt de bron met een cijfer aangeduid en de bron wordt volledig vermeld in de literatuurlijst.

Voorbeeld: Bronvermelding boek volgens de Vancouver-stijl
 • Verwijzing in de tekst: Botbreuken herstellen bij kinderen relatief snel (1).
 • Bronvermelding: Davies BM. Botbreuken bij kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud. 4de ed. Amsterdam: Prometheus; 2021. 213 p.

Overig

ACS

ACS is opgesteld door de American Chemical Society. Dit is een referentiestijl die vooral wordt gebruikt bij research papers in de scheikunde. De ACS-stijl heeft drie verschillende varianten voor de bronvermeldingen in de tekst. Het hangt af van het wetenschappelijk tijdschrift welke variant gebruikt wordt.

Voorbeeld: Bronvermelding boek volgens de ACS-stijl
 • Verwijzing in de tekst:
  • Voetnoot: Producten met fluoride zorgen voor remineralisatie.1
  • Numeriek: Producten met fluoride zorgen voor remineralisatie (1).
  • Auteur-datum: Producten met fluoride zorgen voor remineralisatie (Scheepers, 2021)
 • Bronvermelding: Scheepers, K. De invloed van fluoridetandpasta op remineralisatie, 3de ed.; Van Pommeren, 2021.

MLA

De MLA-stijl is ontwikkeld door de Modern Language Association en wordt vooral gebruikt bij taalopleidingen. MLA werkt met een auteur-paginasysteem. Zorg ervoor dat jouw MLA-bronvermelding foutloos is met behulp van onze gratis MLA Generator.

Voorbeeld: Bronvermelding boek volgens de MLA-stijl
 • Verwijzing in de tekst: Ook peuters met een taalontwikkelingsstoornis hebben baat bij therapie (Ortiz 54).
 • Bronvermelding: Ortiz, Fabiola. Taalontwikkelingsstoornissen bij peuters. 2de ed., Rotterdam, Lemniscaat, 2021.

MLA Generator

NLM

NLM is opgesteld door de National Library of Medicine. Dit is een referentiestijl die voornamelijk in de medische wereld wordt gebruikt. NLM werkt met een numeriek systeem of met een auteur-datumsysteem.

Voorbeeld: Bronvermelding boek volgens de NLM-stijl
 • Verwijzing in de tekst:
  • Numeriek: Vitamine D is goed voor botten en tanden1.
  • Auteur-datum: Vitamine D is goed voor botten en tanden (Duarte 2021).
 • Bronvermelding: Duarte MC. Voordelen van vitaminen en supplementen. 2de ed. Amsterdam: Prometheus; 2021. 59 p,

Andere interessante artikelen over bronvermelding

Ben je op zoek naar informatie over bronvermelding in je scriptie? Kijk dan ook eens naar onderstaande artikelen met een uitgebreide uitleg, afbeeldingen en voorbeelden!

Veelgestelde vragen over bronvermeldingstijlen

Wat is een referentiestijl?

Een referentiestijl is een verzameling van regels die voorschrijven op welke manier je naar bronnen moet verwijzen in je scriptie. Een referentiestijl wordt vaak gepubliceerd in een officieel handboek met daarin uitleg, voorbeelden en adviezen.

Wat is de meest gebruikte referentiestijl?

De populairste referentiestijl in Nederland is de APA-stijl. Wij hebben hiervoor een gratis te downloaden, Nederlandstalige handleiding met uitleg, formats en voorbeelden gemaakt.

Een uitzondering hierop wordt gevormd door de juridische opleidingen. Juridische opleidingen in Nederland maken gebruik van de Leidraad voor juridische auteurs.

Hoe weet ik welke referentiestijl ik moet gebruiken?

Over het algemeen gebruiken de meeste onderwijsinstellingen in Nederland de APA-stijl, met uitzondering van juridische opleidingen en medische opleidingen.

De onderwijsinstelling of begeleider zou duidelijk moeten aangeven welke referentiestijl je dient te gebruiken. Als je de informatie nergens kunt vinden, is het belangrijk om eerst na te vragen welke stijl je moet gebruiken, omdat ze erg van elkaar verschillen.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Merkus, J. (2024, 09 april). Overzicht bronvermeldingstijlen | APA, Vancouver, MLA en meer. Scribbr. Geraadpleegd op 26 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/bronvermelding/overzicht-bronvermeldingstijlen/

Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor, onderzoeker en docent schrijft ze nu artikelen over scripties, taalkunde, methodologie en statistiek om studenten te helpen.