When to use a or an | Verschil, Voorbeelden & Quiz

A en an zijn verschillende vormen van het onbepaald lidwoord in het Engels. Op deze lidwoorden volgt vaak een zelfstandig naamwoord.

 • A wordt gebruikt voor zelfstandig naamwoorden die qua uitspraak beginnen met een medeklinker (e.g., “s,” “t,” “v”).
 • An wordt gebruikt voor zelfstandig naamwoorden die qua uitspraak beginnen met een klinker (e.g., “a,” “o,” “i”).

Om te bepalen of je “a” of “an” moet gebruiken let je dus op de uitspraak en niet op de spelling van het woord.

Voorbeelden: A or an Examples: A or an
He had a dog when he was a child.

Oranges are a good source of Vitamin C.

She had an aneurysm when she was a child.

Many employees of the company owned an iPhone.

A usurper to the throne was imminent. Following an SOP is a good way to ensure everything goes smoothly.

A of an voor een “h”

Bij woorden die beginnen met een “h” is het belangrijk om naar de uitspraak van het woord te luisteren. Als de “h” niet wordt uitgesproken (silent h) begint het woord met een klinkerklank. In dat geval gebruik je “an” in plaats van “a”.

 • Voor woorden waarbij de “h” wordt uitgesproken, zoals “hat”, “hotel” en “hard”, gebruik je “a”.
 • Voor woorden waarbij de “h” niet wordt uitgesproken, zoals “honor”, “hour” en “honest”, gebruik je “an”.
Voorbeelden: A or an
She wore a hat to keep out the sudden chill in the air.

They bought a house in May of last year.

He was thought to be an honest person, so his lies came as a surprise.

The meeting took an hour.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

A of an voor een “u”

Ook bij woorden die met de “u” beginnen is het belangrijk om op de uitspraak te letten.

 • Als de “u” wordt uitgesproken als “you”, zoals bij “user”, “usual” en “utilized”, gebruik je “a”.
 • Als de “u” wordt uitgesproken als “uh”, zoals bij “unusual”, “utter” en “understanding”, gebruik je “an”.
Voorbeelden: A or an
The email was about an urgent matter.

They came to an understanding about the cost of the repair.

It would have been helpful to have a user manual.

The invention of scissors proved a useful one.

A of an voor acroniemen

Voor acroniemen in het Engels hanteer je dezelfde regel. Je spreekt het acroniem hardop uit om te bepalen of het begint met een klinker of medeklinker.

Sommige acroniemen (zoals NASA) worden uitgesproken als hele woorden, terwijl andere acroniemen letter voor letter worden uitgesproken (zoals tv of btw). Ook hierbij moet je goed opletten, want een medeklinker kan in de gesproken vorm starten met een klinker (zoals “em” voor de letter “M”).

 • Acroniemen die qua uitspraak met een medeklinker beginnen worden voorafgegaan door “a”.
 • Acroniemen die qua uitspraak met een klinker beginnen worden voorafgegaan door “an”.
Voorbeeld: A or an
A NATO [nay-toe] regiment landed amphibiously during the night.

The hospital acted swiftly to prevent a HIPAA [hip-uh] violation.

An MRI [em-arr-eye] machine uses magnets to take detailed scans of your organs.

It can be expensive to pay for an SAT [ess-ay-tee] prep course out of pocket.

Quiz: A or an

Test je kennis over het verschil tussen “a” en “an” met onze quiz. Vul “a” of “an” in voor iedere zin.

 1. The trail ended at __ hut.
 2. I was not __ witness to anything, I promise!
 3. He accidentally ate  __ poisonous mushroom.
 4. The waiter brought us __ apple pie.
 5. __ HIV-positive diagnosis is typically treated with antiretroviral therapy.
 6. She has been in there for __ hour already.
 1. The trail ended at a hut.
  • “Hut” wordt uitgesproken met een h-klank (medeklinker), dus je gebruikt “a”.
 1. I was not a witness to anything, I promise!
  • “Witness” wordt uitgesproken met een w-klank (medeklinker), dus je gebruikt “a”.
 1. He accidentally ate a poisonous mushroom.
  • “Poisonous” wordt uitgesproken met een p-klank (medeklinker), dus je gebruikt “a”.
 1. The waiter brought us an apple pie.
  • “Apple” begint met een a-klank (klinker), dus je gebruikt “an”.
 1. An HIV-positive diagnosis is typically treated with antiretroviral therapy.
  • “HIV” wordt letter voor letter uitgesproken. Hierbij wordt de “h” in het Engels uitgesproken als [aitch] (klinker), dus je gebruikt “an”.
 1. She has been in there for an hour already.
  • De “h” in “hour” wordt niet uitgesproken, dus het woord begint qua uitspraak met een klinker. Daarom gebruik je “an”.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Andere interessante taalartikelen

Op zoek naar meer artikelen over definities, afkortingen, veelgemaakte fouten en stijlfiguren? Bekijk dan ook eens onderstaande artikelen met uitleg, voorbeelden en oefeningen!

 

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Veelgestelde vragen over a or an

Is het “a unique” of “an unique”?

A en an zijn twee vormen van het Engelse onbepaald lidwoord. Woorden waarbij je de “u” uitspreekt als “you”, zoals “user”, “usual” of “utilized” worden voorafgegaan door “a” in plaats van “an”. Aangezien “unique” begint met de “you-klank” schrijf je “a unique” in plaats van “an unique”.

 • A unique hair color
 • A unique situation
Is het “a user” of “an user”?

A en an zijn twee vormen van het Engelse onbepaald lidwoord. Als de “u” wordt uitgesproken als “you”, zoals bij “unique” wordt het woord voorafgegaan door “a” in plaats van “an”. Aangezien de “u” in “user” wordt uitgesproken als “you”, is het “a user” in plaats van “an user”.

 • A user case
Is het “a European” of “an European”?

A en an zijn twee vormen van het Engelse onbepaald lidwoord. Je gebruikt “an” voor woorden die qua uitspraak beginnen met een klinker. Hoewel “European” gespeld wordt met een “e”, is de eerste klank een “j”. Daarom zeg je “a European” in plaats van “an European”.

Is het “an hour” of “a hour”?

A en an zijn verschillende vormen van het Engelse onbepaald lidwoord. Woorden waarbij de “h” niet wordt uitgesproken, zoals “honor” en “honest” worden voorafgegaan door “an” in plaats van “a”. Aangezien de “h” bij “hour” niet wordt uitgesproken is het “an hour” in plaats van “a hour”.

 • An hour ago
 • An hourly wage
Is het “a historic” of “an historic”?

A en an zijn twee vormen van het Engelse onbepaald lidwoord. Je gebruikt “a” voor woorden waar je de “h” uitspreekt, zoals “hotel”, “hat” en “hard”. Als je de “h” niet uitspreekt, gebruik je “an” (zoals bij “hour” dat wordt uitgesproken als “our”). Bij “historic” spreek je de “h” uit, dus je gebruikt “a historic” in plaats van “an historic”.

 • A historic battle
 • A historical fossil

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Merkus, J. (2023, 11 maart). When to use a or an | Verschil, Voorbeelden & Quiz. Scribbr. Geraadpleegd op 21 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/academisch-engels/an-or-a/

Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor, onderzoeker en docent schrijft ze nu artikelen over scripties, taalkunde, methodologie en statistiek om studenten te helpen.