Zo maak je een krachtig plan van aanpak (PvA) | Met voorbeelden

Structuur van een plan van aanpak

In je plan van aanpak (PvA) staat wat je wilt onderzoeken. Het doel is om voorafgaand
aan de scriptie duidelijk uit te werken welk soort onderzoek je wilt doen, waarom je dat gaat doen en hoe je het gaat uitvoeren. Ook kun je een eventuele opdrachtgever toelichten.

Een plan van aanpak heeft meestal de volgende structuur:

Let op
De volgorde hierboven is een richtlijn, maar geen vaste regel. De exacte structuur en lengte van een plan van aanpak kunnen verschillen per opleiding en instelling. Ga daarom goed na wat jouw opleiding van je verwacht.

Om je op weg te helpen, hebben we een template gecreëerd voor jouw plan van aanpak. Je kunt dit template hieronder downloaden in het door jou gewenste format:

Download Word template Download Google Docs template

Perfectioneer jouw Plan van Aanpak

Zorg voor een foutloos PvA met hulp van professionele Scribbr-editors. We kijken je Plan van Aanpak na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld Meer weten over nakijken

Voorbeelden plan van aanpak

Bekijk een plan van aanpak voor de opleiding*:

*De documenten zijn afkomstig van de openbare database van de hbo-kennisbank.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Titelpagina

Je begint je plan van aanpak net zoals een scriptie met een titelpagina. De titelpagina bevat de volgende onderdelen:

 • pakkende titel van het document (eventueel ook een subtitel);
 • opdrachtgever (naam van de organisatie waarvoor de opdracht wordt uitgevoerd en contactgegevens van de contactpersoon);
 • naam van de onderwijsinstelling;
 • contactgegevens van de begeleider(s) van de onderwijsinstelling;
 • datum en plaats (van schrijven);
 • auteur(s).

Inhoudsopgave

In de inhoudsopgave staan de onderdelen van je plan van aanpak opgesomd. Zo hebben je lezers meteen een overzicht van de hoofdstukken en paginanummers. Je inhoudsopgave volgt na je titelpagina.

Tip
Gebruik automatische koppen in Word (Kop 1, 2, 3 etc.) zodat je met een druk op de knop automatisch een inhoudsopgave kunt maken. Dit scheelt je een hoop werk en tijd!

Inleiding of aanleiding

Het eerste hoofdstuk wordt de inleiding of de aanleiding genoemd. Je kunt bij je opleiding nagaan of je dit hoofdstuk inleiding of aanleiding moet noemen. Hier introduceer je je onderzoeksonderwerp en omschrijf je je opdracht.

Onderzoeksonderwerp introduceren

Introduceer eerst je onderzoeksonderwerp op zo’n manier dat de lezer geboeid raakt.

Voorbeeld: Onderzoeksonderwerp introduceren
De fitnessindustrie is het afgelopen jaar sterk gegroeid. Zo zijn in Nederland in 2020 2.200 nieuwe vestigingen van fitnesscentra geopend (CBS, 2022). Echter, niet alle nieuwe fitnesscentra worden even goed bezocht. Dit heeft vooral te maken met de sterke concurrentie van budgetfitnesscentra als Basic-Fit en Fit For Free. Fitnesscentrum FitActive in Zwolle is een van de nieuwe centra en kampt al sinds de oprichting in maart 2020 met lage bezoekersaantallen.

Opdracht omschrijven

Nadat je het onderzoeksonderwerp geïntroduceerd hebt, beschrijf je de opdracht die de aanleiding vormt voor jouw plan van aanpak óf het vraagstuk dat de aanleiding hiervoor is en dat je wilt onderzoeken.

Je bespreekt hierbij ook waarom deze opdracht of het vraagstuk relevant is.

Voorbeeld: Opdracht omschrijven
Daarom heeft fitnesscentrum FitActive in Zwolle de opdracht gegeven onderzoek te doen naar mogelijkheden om meer bezoekers te trekken. Hierbij wordt de focus gelegd op de redenen van klanten om het fitnesscentrum te bezoeken en te blijven bezoeken. Ook dient te worden onderzocht welke marketingmiddelen eraan bijdragen dat een klant een fitnesscentrum voor het eerst bezoekt. Dit onderzoek heeft als doel het fitnesscentrum inzicht te bieden in de motivatie van bezoekers om een fitnesscentrum te bezoeken, zodat FitActive hier beter op kan inspelen.

Leeswijzer toevoegen

Je eindigt je inleiding met een korte leeswijzer waarin je aangeeft welke hoofdstukken in jouw plan van aanpak volgen. Zo weten je lezers wat ze kunnen verwachten.

Let op
Voeg je je organisatieomschrijving toe aan de inleiding, in plaats van een apart hoofdstuk? Dan volgt eerst nog je organisatieomschrijving en daarna pas je leeswijzer.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Organisatieomschrijving

Vervolgens geef je aan wie je opdrachtgever is, oftewel naar welke organisatie je onderzoek doet. Afhankelijk van jouw studierichtlijnen beschrijf je de organisatie in de inleiding of in een apart hoofdstuk. Als je organisatieomschrijving deel van je inleiding is, komt na dit onderdeel nog de leeswijzer.

In beide gevallen ga je in op de kenmerken van de organisatie die nodig zijn om de lezer een goed beeld te geven van de organisatie, en die relevant zijn voor jouw onderzoek. Je zou kunnen ingaan op:

 • het type organisatie (NGO, eenmanszaak, vennootschap, etc.)
 • de oprichting en de oprichter
 • de vestiging
 • de omvang van de organisatie (aantal vestigingen, transacties, winst, etc.)
 • het aantal medewerkers
 • de missie en visie
 • de kernactiviteiten
 • de uitvoeringswijze van deze kernactiviteiten
 • de interne en externe communicatie
 • de huidige situatie
 • actuele ontwikkelingen in de omgeving
 • actuele ontwikkelingen binnen de organisatie
Voorbeeld: Organisatieomschrijving
Thijs Weeters van fitnesscentrum FitActive heeft de opdracht opgesteld. Weeters is een van de oprichters van het centrum en is als klant- en marketingmanager verantwoordelijk voor alle marketinguitingen en de klanttevredenheid. FitActive is op 2 maart 2020 opgericht en behoort tot een groep van vier fitnesscentra die alle vier in 2020 geopend zijn in de provincie Overijssel. De organisatie wordt bestuurd door drie oprichters die ieder een eigen taak vervullen. Zo is Jan Paak operationeel en financieel manager en houdt Céline Ophuizen zich bezig met humanresourcesmanagement.

FitActive in Zwolle telt acht medewerkers, onder wie vier fitnessinstructeurs, twee personal trainers en twee administratief medewerkers. Het centrum heeft als missie om inwoners van Zwolle op een motiverende manier zo fit mogelijk te maken. FitActive heeft daarom ook de volgende visie geformuleerd: “Fitnesscentrum FitActive is hét trefpunt voor inwoners van Zwolle die samen fit willen worden en blijven.” De activiteiten van FitActive bestaan uit bezoekers begeleiden in de fitnesszaal, verschillende sportlessen van een uur aanbieden, fysiotherapie faciliteren, en laagdrempelige sportactiviteiten aanbieden op scholen in Zwolle.

Probleemstelling en hoofd- en deelvragen

In dit hoofdstuk ga je dieper in op jouw specifieke onderzoek en formuleer je je probleemstelling, hoofd- en deelvragen.

Probleemstelling presenteren

Eerst geef je aan wat het probleem is dat je in je scriptie (waarvoor je het PvA schrijft) wilt onderzoeken. Bespreek hierbij:

 • Wie de eigenaar van het probleem is, oftewel wie geholpen moet worden.
 • Welke eerdere oplossingen zijn uitgeprobeerd, maar niet hebben gefunctioneerd.
 • Wat de consequenties kunnen zijn als het probleem niet wordt opgelost.
  Voorbeeld: Probleemstelling
  Het probleem waar onderzoek naar gedaan moet worden is dat de huidige marketingactiviteiten van FitActive geen effect hebben op de bezoekersaantallen. Hierdoor blijven deze te laag voor het fitnesscentrum om in 2023 de beoogde winst te behalen en op de lange termijn te kunnen blijven bestaan.

  Eerdere oplossingen om de bezoekersaantallen te verhogen, waren een seizoensgebonden prijsverlaging van maart tot juni van 40 euro per maand naar 30 euro per maand, een Facebookcampagne gericht op bewoners van Zwolle die interesse toonden in sportartikelen en het uitdelen van gratis t-shirts aan bestaande leden met het logo van FitActive. Deze oplossingen hebben echter geen merkbaar effect gehad op het aantal bezoekers en leden van het centrum.

  Indien FitActive in de aankomende zes maanden niet meer bezocht wordt dan in de eerste zes maanden van 2022, heeft het centrum op korte termijn niet meer de financiële middelen om alle sportlessen aan te bieden. Mocht deze trend doorzetten dan is het centrum ook genoodzaakt om minstens drie personeelsleden te ontslaan. Op de lange termijn zal het centrum in Zwolle opgeheven moeten worden.

  Onderzoek afbakenen

  Hierbij is het belangrijk dat je je onderzoek goed afbakent. Beperk het onderzoeksonderwerp bijvoorbeeld tot:

  • Een afdeling
  • Een tijdsperiode
  • Een product
  • Een locatie
  • Een categorie
  • Een doelgroep
    Voorbeeld: Afgebakend onderzoek
    Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om fitnesscentrum FitActive in Zwolle populairder te maken bij fitnesscentrabezoekers uit Zwolle in de leeftijdscategorie van 20 tot en met 40 jaar. Hierbij wordt gefocust op de inzet van offline en online marketingcampagnes.

    Hoofdvraag en deelvragen formuleren

    Hierna geef je aan welke hoofdvraag je met je scriptie beoogt te beantwoorden om bij te dragen aan de oplossing voor het probleem.

    Deze onderzoeksvraag beantwoord je met behulp van deelvragen. Deze deelvragen presenteer je ook in dit hoofdstuk, tenzij in je studierichtlijnen staat dat je in je PvA alleen je probleemstelling of hoofdvraag hoeft te beschrijven.

      Voorbeeld: Hoofdvraag en deelvragen formuleren
      De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:

      Welke online en offline marketingactiviteiten kunnen fitnesscentrabezoekers uit Zwolle in de leeftijd van 20 tot en met 40 motiveren om fitnesscentrum FitActive in Zwolle te bezoeken?

      De hoofdvraag zal beantwoord worden met behulp van de volgende deelvragen:

      1. Welke online en offline marketingactiviteiten heeft FitActive al ingezet?
      2. Hoe tevreden zijn de huidige bezoekers over het fitnesscentrum?
      3. Wat denken potentiële bezoekers over FitActive?
      4. Wie zijn de concurrenten van het fitnesscentrum?
      5. Hoe kan fitnesscentrum FitActive zich met behulp van marketingactiviteiten gericht op nieuwe aanmeldingen onderscheiden van concurrenten in Zwolle?

      Doelstelling en eindproduct

      Doelstelling opschrijven

      Door je doelstelling(en) op te schrijven, zorg je ervoor dat je opdrachtgever en jij dezelfde verwachtingen hebben van jouw onderzoek. Je kunt je doelstelling opnemen in een apart hoofdstuk samen met de omschrijving van jouw eindproduct óf in een paragraaf in het hoofdstuk over de probleemstelling.

        Voorbeeld: Doelstelling opschrijven
        Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de online en offline marketingactiviteiten die fitnesscentrum FitActive kan inzetten om nieuwe aanmeldingen te ontvangen om zo de bezoekersaantallen te verhogen. 

        Eindproduct uitleggen

        Het kan zijn dat je op basis van jouw onderzoek voor je scriptie ook een advies, website, marketingplan of verdienmodel voor de opdrachtgever creëert. Als dit zo is, geef dan hier aan wat voor eindproduct je oplevert en wat de opdrachtgever hiermee kan.

          Voorbeeld: Eindproduct uitleggen
          Op basis van dit onderzoek wordt een marketingplan opgesteld voor fitnesscentrum FitActive voor het jaar 2023. Hierin worden alle online en offline marketingactiviteiten uitgewerkt die de meeste potentie hebben om nieuwe aanmeldingen te genereren en zo de bezoekersaantallen te verhogen. Dit marketingplan dient klant- en marketingmanager Thijs Weeters te helpen de juiste activiteiten op te zetten om potentiële bezoekers over te halen het fitnesscentrum te bezoeken.

          Theoretisch kader

          In het theoretisch kader van je plan van aanpak ga je in op de belangrijkste begrippen, theorieën en modellen die met je onderwerp te maken hebben. Je legt hierbij uit wat deze inhouden en gaat daarna vooral in op waarom deze voor jouw onderzoek relevant zijn (e.g., welke deelvraag je hiermee kunt beantwoorden).

          In je scriptie maak je vaak ook gebruik van een theoretisch kader. Het verschil met het theoretisch kader in je scriptie is dat je in je plan van aanpak niet diep ingaat op de inhoud van verschillende theorieën en modellen of overeenkomsten tussen jouw onderzoek en eerder verschenen studies. Je geeft in het theoretisch kader in je plan van aanpak ook nog geen antwoord op je beschrijvende deelvragen.

            Voorbeeld: Theoretisch kader
            Wanneer een organisatie in staat is de leden vast te houden, is de retentie hoog. Lucassen en Roest (2020, p. 189) omschrijven retentie als “de mate waarin een organisatie in staat is om haar klanten vast te houden.” Retentie duidt daarmee op het ledenbehoud van een organisatie. Het NRC (2019) heeft aangegeven dat fitnesscentra hier grote moeite mee hebben. Zo blijkt ook uit de cijfers van fitnesscentrum FitActive dat slechts 20% van de bezoekers die beginnen met sporten bij het centrum na 3 maanden nog terugkomen.

            De marketingmix bestaat uit verschillende instrumenten die samen de marketingstrategie van een bedrijf vormen. Eerst waren er 4 p’s, namelijk product, prijs, promotie en plaats. Booms en Bitner (1981) hebben er 7 p’s van gemaakt door ook personeel, proces en physical evidence toe te voegen aan de mix. Deze laatste 3 p’s zijn vooral interessant voor bedrijven die diensten aanbieden, zoals fitnesscentrum FitActive.

            Onderzoeksopzet: wijze van dataverzameling

            In je onderzoeksopzet ga je in op:

             Hierna bespreek je ook direct de onderzoeksvoorwaarden en de risicoanalyse. Je geeft aan wat nodig is om je onderzoek uit te voeren, welke risico’s je opdracht negatief zouden kunnen beïnvloeden en hoe je deze kunt ondervangen. Afhankelijk van de richtlijnen van je opleiding bespreek je de onderzoeksvoorwaarden en risicoanalyse in een apart hoofdstuk.

             Met je onderzoeksopzet overtuig je jouw lezer van de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek. Je onderzoek moet op basis hiervan herhaalbaar zijn.

               Voorbeeld: Onderzoeksopzet
               In dit onderzoek wordt zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek gedaan om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag. Voor het kwalitatief onderzoek wordt literatuur geraadpleegd met betrekking tot de belangrijkste begrippen en theorieën, zoals de marketingmix en de SWOT-analyse, die gebruikt worden om mogelijke online en offline marketingactiviteiten te analyseren. Daarnaast wordt het marketingplan van Thijs Weeters uit 2020 geraadpleegd om inzicht te krijgen in eerdere oplossingen voor het probleem.

               Op basis van deze literatuurstudie worden semigestructureerde interviews afgenomen en enquêtes verspreid onder de klanten van FitActive. Deze interviews worden getranscribeerd en vervolgens in SPSS kwantitatief gecodeerd aan de hand van vooraf opgestelde categorieën.

               Werkplanning

               Tot slot presenteer je jouw werkplanning zodat duidelijk is welke stappen je neemt om je onderzoek succesvol uit te voeren. Dit is een tijdschema waarin je concreet aangeeft wanneer je wat doet.

               Om je op weg te helpen hebben we een template van een werkplanning gecreëerd. Je kunt het template hieronder downloaden in het door jou gewenste format:

               Download Excel templateDownload Google Sheets template

               Voorbeeld werkplanning

               Voorbeeld werkplanning

               Voorlopige literatuurlijst

               Deze bronnenlijst is een concept-literatuurlijst waarin je de literatuur weergeeft die je tot nu toe gevonden hebt om je plan van aanpak te schrijven en de bronnen die je van plan bent te gebruiken. Je vermeldt de bronnen in alfabetische volgorde.

               De literatuurlijst in je scriptie zal hier waarschijnlijk van afwijken omdat je dan meer bronnen hebt gevonden, sommige bronnen niet relevant zullen blijken of omdat je tijdens het onderzoek nog extra bronnen nodig hebt.

               Tip
               Genereer gemakkelijk en automatisch foutloze bronvermeldingen in de door jou gewenste referentiestijl met behulp van onze gratis Bronnengenerator.

               Zeker weten dat je bronvermeldingen kloppen? Maak dan gebruik van onze Bronvermeldingservice en laat één van onze bronvermeldingexperts ernaar kijken!

               Werkwoordstijden in je plan van aanpak

               Je plan van aanpak schrijf je in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Als je verwijst naar onderzoek dat je al hebt gedaan (of andere afgeronde zaken), gebruik je de voltooid tegenwoordige tijd.

               Als je niet zeker weet welke tijd je moet gebruiken, houd dan dit schema aan:

               1. Om te beschrijven wat je gaat doen:
                1. Onvoltooid tegenwoordige tijd actief: ‘Ik onderzoek hiervoor…’
                2. Onvoltooid tegenwoordige tijd passief: ‘Hiervoor wordt gekeken naar…’
               2. Om te beschrijven wat al onderzocht is:
                1. Voltooid tegenwoordige tijd actief: ‘Tolmatchova en De Klein hebben geconcludeerd…’
                2. Voltooid tegenwoordige tijd passief: ‘Hiervoor werd onderzocht welke…’
               3. Om te beschrijven wat voor effect jouw onderzoek kan hebben:
                1. Onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd + hulpwerkwoord ‘kunnen’:
                 ‘Met behulp van deze scriptie zal bedrijf X een marketingplan kunnen opstellen, waarmee…’
                2. Onvoltooid tegenwoordige tijd + hulpwerkwoord ‘kunnen’:
                 ‘Met behulp van deze scriptie kan bedrijf X een marketingplan opstellen…’

               Plan van aanpak vs scriptie

               Een veelgestelde vraag is of je onderdelen uit je plan van aanpak direct mag overnemen in je scriptie.

               Het antwoord daarop is bijna altijd nee, omdat je in je scriptie in een andere werkwoordstijd schrijft, dieper in moet gaan op de stof of misschien wel een heel andere richting bent opgegaan dan vooraf aangegeven.

               Maar je mag wel informatie uit je plan van aanpak gebruiken. Het volgende schema geeft per onderdeel met kleuren aan welke informatie je kunt gebruiken of direct overnemen:

               • Groen = Informatie gebruiken en eventueel overnemen
               • Geel = Informatie gebruiken, maar niet overnemen
               • Rood = Informatie niet gebruiken en overnemen
               Let op
               Hierbij geldt wel steeds dat als je iets direct overneemt, het in de lopende tekst moet passen.
               Onderdeel in PvA Waar in je scriptie?
               Aanleiding Inleiding: Pas aan als onderdeel van je inleiding.
               Organisatieomschrijving Inleiding of apart hoofdstuk
               Probleemstelling Inleiding
               Hoofd- en deelvragen Inleiding
               Doelstelling Inleiding
               Theoretisch kader Theoretisch kader: Schrap niet gebruikte informatie, voeg eventueel nieuwe informatie toe en ga dieper in op je begrippen, theorieën en modellen.
               Onderzoeksopzet: wijze van dataverzameling Methodologie: Herschrijf je onderzoeksopzet in een uitgebreidere methodologie en gebruik hiervoor de voltooid tegenwoordige tijd of onvoltooid verleden tijd.
               Werkplanning Eventueel in je bijlagen: In het hoofddeel van je scriptie presenteer je niet de werkplanning voor je scriptie. Die heb je inmiddels al gevolgd en de scriptie heb je al geschreven. Het kan zijn dat je studiebegeleider wel van je vraagt de planning in je bijlagen op te nemen.
               Concept-literatuurlijst Literatuurlijst: De bronnen die hetzelfde zijn gebleven kun je direct overnemen in de literatuurlijst in je scriptie. Waarschijnlijk vul je deze literatuurlijst aan met nieuwe bronnen en laat je bronnen die je uiteindelijk niet hebt gebruikt weg.

               Plan van aanpak template

               Download hieronder ons template van een plan van aanpak in het door jou gewenste format:

               Download Word template Download Google Docs template

               Checklist: Plan van aanpak

               Checklist: Plan van aanpak

               0 / 16

               Goed bezig!

               Je Plan van Aanpak zit nu in ieder geval goed in elkaar. Zorg met onze nakijkdienst dat je het document zonder taalfouten kunt inleveren.

               Plan van Aanpak nakijken op taal Terug naar Plan van Aanpak checklist

               Veelgestelde vragen over het Plan van Aanpak

               Waarom moet ik een plan van aanpak (PvA) maken?

               Je maakt een plan van aanpak (PvA) om zelf precies te weten waarnaar je onderzoek gaat doen en hoe, en om dit aan te tonen aan je begeleiders. Op deze manier kun je zo efficiënt mogelijk een goed onderbouwd onderzoek doen.

               Hoe lang moet het plan van aanpak (PvA) zijn?

               Hoe lang jouw plan van aanpak (PvA) moet zijn is afhankelijk van de richtlijnen van jouw studie. Een doorsnee PvA is tussen de 7 en 15 pagina’s lang (exclusief bronnenlijst en bijlagen).

               Is het de of het PvA?

               Je schrijft het PvA, omdat het gaat om het plan van aanpak. Plan is een het-woord.

               Is het nu een inleiding of een aanleiding?

               Of je het eerste hoofdstuk inleiding of aanleiding noemt, is afhankelijk van de richtlijnen van jouw studie. Als deze richtlijnen onduidelijk zijn en je nog niet weet of je eerste hoofdstuk inleiding of aanleiding moet heten, kies dan voor inleiding. In deze inleiding (of aanleiding) omschrijf je altijd de aanleiding voor jouw plan van aanpak.

               Is het hoofdstuk ‘Aanpak’ hetzelfde als de onderzoeksopzet?

               Ja. In je aanpak geef je aan hoe je onderzoek gaat doen, net als in je onderzoeksopzet. Het hoofdstuk heeft dan alleen een andere naam.

               Citeer dit Scribbr-artikel

               Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

               Scharwächter, V. & Benders, L. (2023, 17 augustus). Zo maak je een krachtig plan van aanpak (PvA) | Met voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 18 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/starten-met-je-scriptie/plan-van-aanpak/

               Wat vind jij van dit artikel?
               Veronique Scharwächter

               Veronique heeft twee bachelors: één in Taal- en Cultuurstudies en één in Philosophy, Politics and Economics. Daarnaast heeft zij een boek geschreven over hoe filosofie je kan helpen in je studentenleven. Ze hoopt haar brede, interdisciplinaire kennis in te kunnen zetten om zo veel mogelijk studenten te helpen met het schrijven van hun scriptie.