Cronbach's Alpha in SPSS | Berekenen en interpreteren

Cronbach’s alpha (of: Cronbachs alfa in het Nederlands) wordt gebruikt om de mate van samenhang (interne consistentie) tussen meerdere enquêtevragen te meten.

Voorbeeld:
Je wilt klanttevredenheid meten met drie vragen: “Hoe schoon vind je de winkel?”, “Ben je tevreden met het assortiment?” en “Hoe waardeer je de behulpzaamheid van het personeel?”. Cronbach’s alpha vertelt je of deze vragen wel echt de klanttevredenheid meten.

Je test Cronbach’s alpha vaak met data uit een zogenaamde “pre-test” of “pilot”. Tijdens een pre-test laat je een relatief kleine groep respondenten de vragenlijst testen voordat je deze door veel respondenten laat invullen.

Cronbach’s alpha berekenen met SPSS

Om Cronbach’s alpha te berekenen met SPSS klik je in de menubalk op:

 1. Analyze
 2. Scale
 3. Reliability Analysis

Selecteer de vragen waarvan je de interne consistentie wilt meten (“assortiment“, “behulpzaamheid personeel” en “netheid winkel“).

Zorg er vervolgens voor dat “Alpha” geselecteerd is. Klik vervolgens op “Statistics” en vink “Scale if item deleted” aan. Alles staat nu goed, klik nu op “Continue” en “ok” om de analyse uit te voeren.

Gespiegelde vragen

Voordat je Cronbach’s alpha berekent, moet je eerst bekijken of je vragen allemaal op dezelfde manier worden gemeten.

In het voorbeeld over klanttevredenheid zou de vraag “Hoe vuil vind je de winkel?” een gespiegelde vraag zijn. Een lage score bij deze vraag is juist goed terwijl bij de andere twee vragen (assortimentsgrootte en behulpzaamheid personeel) een hoge score goed is.

De score bij de vraag “Hoe vuil vind je de winkel?” moet dus worden gespiegeld om Cronbach’s alpha correct te meten. Dat doe je door in de menubalk te klikken op:

 1. “Transform”
 2. “Compute Variable”

Bij “Target Variable” vul je de exacte naam (vuilheid_winkel) van de variabele in die je wilt spiegelen. Bij “Numeric Expression” vul je de formule in:

(aantal antwoordopties + 1) – de te spiegelen variabele

Het aantal antwoordopties is in dit geval 10 aangezien de vraag op een 10-puntsschaal wordt gemeten. Als de vraag op een 7-puntsschaal was gemeten dan hadden we 7 ingevuld.

Klik vervolgens op “ok”. De waardes van de variabele zijn nu gespiegeld.

Variabelen spiegelen SPSS

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Cronbach’s alpha interpreteren

Nadat je Cronbach’s alpha hebt berekend geeft SPSS het onderstaande resultaat terug. Dit resultaat bestaat uit de “reliability statistics” waaruit je Cronbach’s alpha kunt aflezen en de “item-total statistics”. De met rood omlijnde velden zijn het meest belangrijk.

Output Cronbach's alpha

Cronbach’s alpha interpreteren
Cronbach’s alpha Interne consistentie Wat moet je doen?
< .50 Onacceptabel Andere vragen bedenken om het construct te meten
.50 – .60 Slecht Andere vragen bedenken en/of vragen toevoegen die het construct meten
.60 – .70 Twijfelachtig Een vraag toevoegen die ook het construct meet
.70 – .80 Acceptabel Niets
.80 – .90 Goed Niets
.90 – 1.00 Uitstekend Niets

De data in kolom “Cronbach’s alpha if item deleted” geven aan wat er gebeurt met Cronbach’s alpha als de desbetreffende vraag wordt verwijderd uit de vragenlijst.

Wordt Cronbach’s alpha veel groter bij het verwijderen van een vraag? Dan past deze vraag niet goed bij het overkoepelende construct (klanttevredenheid). Als Cronbach’s alpha veel kleiner wordt, dan is de vraag juist belangrijk om dit construct te meten.

Cronbach’s alpha rapporteren

Cronbach’s alpha rapporteer je in het hoofdstuk methodologie om aan te tonen dat je gebruikte vragenlijst betrouwbaar is. Wanneer je de Cronbach’s alpha rapporteert, vermeld je het aantal items in je vragenlijst en de bijbehorende Cronbach’s alpha. Voorbeeldzinnen die je kunt gebruiken zijn:

 • De klanttevredenheidsschaal is betrouwbaar, Cronbach’s alpha voor de drie items is .850.
 • De schaal voor klanttevredenheid is betrouwbaar (drie items; = .850).

De APA-stijl heeft richtlijnen opgesteld voor het rapporteren van statistische resultaten. Zo wordt Cronbach’s alpha altijd met drie decimalen gerapporteerd en wordt het symbool voor alpha () cursief gedrukt. Hoewel het Nederlands komma’s gebruikt tussen het hele getal en de decimalen, wordt de punt gebruikt voor het rapporteren van statistische resultaten.

Formule Cronbach’s alpha

Hoewel SPSS Cronbach’s alpha voor je kan berekenen, kan het soms ook handig zijn om zelf de formule te kennen. Stel dat n (vragen) samen de score klanttevredenheid Y geven, dan is Cronbach’s alpha:

Formule Cronbach's Alpha

Hierbij staat s2(Xi) voor de steekproefvariantie van vraag i, en s2(Y) voor de steekproefvariantie van de totale score. Zie voor de formule voor de variantie het artikel over de standaarddeviatie.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Veelgestelde vragen

Hoe rapporteer je Cronbach’s alpha?

Je rapporteert Cronbach’s alpha meestal in de methodologie om aan te tonen dat je gebruikte vragenlijst betrouwbaar is. Je vermeldt het aantal items in je vragenlijst en de bijbehorende Cronbach’s alpha. Dit kun je op de volgende manier doen:

 • De klanttevredenheidsschaal is betrouwbaar, Cronbach’s alpha voor de drie items is .850.
 • De schaal voor klanttevredenheid is betrouwbaar (3 items; = .850).
Bekijk ook ons artikel over APA-stijl richtlijnen voor het rapporteren van statistische resultaten.
Hoe bereken je Cronbach’s alpha met een formule?

Hoewel SPSS Cronbach’s alpha voor je kan berekenen, kan het soms ook handig zijn om zelf de formule te kennen. Stel dat n (vragen) samen de score klanttevredenheid Y geven, dan is Cronbach’s alpha:

Formule Cronbach's Alpha

Hierbij staat s2(Xi) voor de steekproefvariantie van vraag i, en s2(Y) voor de steekproefvariantie van de totale score.

Hoe bereken je Cronbach’s alpha in SPSS?

Om Cronbach’s alpha te berekenen met SPSS klik je in de menubalk op:

 1. Analyze
 2. Scale
 3. Reliability Analysis

Vervolgens selecteer je de vragen waarvan je de interne consistentie wilt meten.

Zorg er daarna voor dat “Alpha” geselecteerd is. Klik vervolgens op “Statistics” en vink “Scale if item deleted” aan. Alles staat nu goed: klik nu op “Continue” en “ok” om de analyse uit te voeren.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

van Heijst, L. (2021, 27 oktober). Cronbach's Alpha in SPSS | Berekenen en interpreteren. Scribbr. Geraadpleegd op 15 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/statistiek/cronbachs-alpha/

Wat vind jij van dit artikel?
Lars van Heijst

Lars schrijft artikelen over statistiek. Hij heeft psychologie en economie gestudeerd en is dus goed op de hoogte van de vele statistiek die binnen deze disciplines wordt gebruikt.