Wat is het verschil tussen een inductieve en deductieve thematische analyse?

Een thematische analyse (thematic analysis) kan inductief en deductief van aard zijn.

Een inductieve benadering houdt in dat je je thema’s laat bepalen door de data die je vindt. Daarentegen houdt een deductieve benadering in dat je tot de data komt op basis van een aantal vooraf bepaalde thema’s, waarvan je verwacht dat ze weerspiegeld worden in de data. Deze thema’s baseer je op een literatuuronderzoek naar bestaande kennis.