All right vs alright | Verschil & Voorbeeldzinnen

All right en alright zijn twee manieren om het bijvoeglijk naamwoord, bijwoord of tussenwerpsel “okay” (oké) te schrijven.

 • All right (met spatie) is de meest gebruikelijke vorm die in het Engels meestal in formele of zakelijke teksten wordt gebruikt.
 • Alright is een erg gebruikelijke spelling in de dagelijkse spreektaal, maar deze vorm wordt in woordenboeken niet altijd erkend (hoewel de vorm is opgenomen in Merriam-Webster en de OED). Alright is een ongebruikelijke spelling in formele teksten.
Voorbeelden: All right of alright in een zin
Thankfully, Rhonda is doing all right after her cataracts surgery.

It’s the flu all right!

College is going alright so far.

Let op
Hoe je het ook spelt, all right/alright wordt als te informeel beschouwd om in een academische tekst te gebruiken. Je kunt beter een zakelijker woord, zoals “adequate” (adequaat), gebruiken.

Gebruik van allright en al right

Beide schrijfwijzen van allright/al right komen veel voor in de dagelijkse communicatie. De vormen kunnen functioneren als verschillende woordsoorten in een zin, met kleine variaties in betekenis.

Woordsoort Functie Voorbeeld
Bijvoeglijk naamwoord Wordt gebruikt om instemming, fysieke veiligheid en gezondheid, en (milde) algemene goedkeuring aan te geven. I’d like to go to the mall after school if that’s all right/alright with you.

Are you all right/alright?

His artwork is all right/alright, but it’s not my favorite.

Bijwoord Wordt gebruikt in de betekenis van “certainly” (zeker) of “adequately” (adequaat/voldoende). That’s a tick bite all right/alright! You’d better get it checked out at the doctor.

I wasn’t very confident going into the exam, but I think it went all right/alright.

Tussenwerpsel/
interjectie
Wordt gebruikt om instemming of berusting aan te geven, of om een discussie te hervatten waar deze gebleven was. Well, all right/alright, if you insist.

All right/alright, where were we?

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Andere interessante taalartikelen

Op zoek naar meer artikelen over definities, afkortingen, veelgemaakte fouten en stijlfiguren? Bekijk dan ook eens onderstaande artikelen met uitleg, voorbeelden en oefeningen!

Veelgestelde vragen over all right vs alright

Wat is “all right”/”alright” in het Nederlands?

All right of alright betekent in het Nederlands “oké”. De term kan enigszins verschillen in betekenis, afhankelijk van de manier waarop het in de zin wordt gebruikt.

Beide schrijfwijzen zijn correct, maar alleen all right wordt als algemeen correct beschouwd. De term kan in een academische tekst het beste helemaal worden vermeden, omdat het woord als te informeel wordt beschouwd.

Is “alright” een woord?

Ja, alright is een veelgebruikt woord in de spreektaal, maar de term wordt door sommige woordenboeken en referentiestijlen als fout beschouwd.

De meer algemeen aanvaarde vorm is all right, met spatie.

Wat is een synoniem voor “all right”/”alright”?

Enkele synoniemen en bijna-synoniemen voor de verschillende betekenissen van all right/alright zijn:

 • Acceptable
 • Adequate
 • Agreed
 • Certainly
 • Decent
 • Fine
 • Good
 • Okay (of OK)
 • Satisfactory

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Scharwächter, V. (2023, 29 maart). All right vs alright | Verschil & Voorbeeldzinnen. Scribbr. Geraadpleegd op 18 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/academisch-engels/all-right-vs-alright-verschil/

Wat vind jij van dit artikel?
Veronique Scharwächter

Veronique heeft twee bachelors: één in Taal- en Cultuurstudies en één in Philosophy, Politics and Economics. Daarnaast heeft zij een boek geschreven over hoe filosofie je kan helpen in je studentenleven. Ze hoopt haar brede, interdisciplinaire kennis in te kunnen zetten om zo veel mogelijk studenten te helpen met het schrijven van hun scriptie.