Hoe voorkom je foutieve samentrekkingen?

Om te voorkomen dat je foutieve samentrekkingen gebruikt, moeten de weggelaten woorden:

  • dezelfde betekenis hebben;
  • dezelfde grammaticale functie hebben;
  • hetzelfde getal hebben (allebei enkelvoud of meervoud);
  • op de juiste plek in de zin staan;
  • in zinnen van gelijke rang staan.