Validiteit en betrouwbaarheid in een enquête

Een valide en betrouwbare enquête is een enquête die op consistente wijze heeft gemeten wat gemeten moest worden. Zo kunnen op basis hiervan ware conclusies worden getrokken en zullen bij een herhaling van het onderzoek dezelfde resultaten naar voren komen.

Zorg er daarom voor dat je vragenlijst en wijze van data-analyse valide zijn door begrippen correct te operationaliseren en deze juist te analyseren met SPSS, Excel of een andere analysetool. Garandeer de betrouwbaarheid door de vragenlijst op consistente wijze af te nemen en let op dat je bij de data-analyse geen fouten maakt.

Validiteit in je enquête

De validiteit wordt bepaald door de operationalisatie van de begrippen. Door dit op een correcte manier te doen, kun je de inhoudsvaliditeit en begripsvaliditeit waarborgen. De ecologische validiteit kun je garanderen door je enquête zo af te nemen dat de uitkomsten representatief zijn voor de dagelijkse werkelijkheid van de respondenten.

De interne validiteit van de enquête waarborg je door op de juiste manier de data-analyse uit te voeren. Dit doe je door hiervoor een geschikte en bewezen methode te gebruiken waardoor je precies meet wat je wilde meten.

Als je de externe validiteit wilt waarborgen, is het van belang dat je steekproefomvang groot genoeg is.

Voorbeeld validiteit in je enquête waarborgen

Je doet onderzoek naar de klantvriendelijkheid van restaurant Green Garden. Eerst bepaal je wat klantvriendelijkheid in de horeca inhoudt door middel van een literatuurstudie en welke factoren hiervoor bepalend zijn: communicatie, service, kwaliteit van producten, sfeer, etc.

De vragen die je stelt hebben hierop direct betrekking. Je vraagt de respondenten een score te geven aan iedere factor en uiteindelijk aan klantvriendelijkheid met behulp van een 5-punts-Likertschaal. Je gebruikt hiervoor een online enquêtetool en neemt de enquête af direct nadat respondenten hebben afgerekend, zodat ze nog goed weten hoe ze het restaurant hebben ervaren.

Om de resultaten te analyseren, voer je de resultaten in SPSS in om de gemiddelde scores te kunnen berekenen. De omvang van je steekproef was groot genoeg om de resultaten te kunnen generaliseren.

Betrouwbaarheid in je enquête

Je enquête is betrouwbaar als de items met elkaar samenhangen om de interne consistentie te waarborgen. Dit kun je meten met de Cronbach’s alpha. Daarnaast is het van belang dat je de enquête steeds in soortgelijke omstandigheden afneemt en dat je in je data-analyse geen fouten maakt om de inter- en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid te waarborgen.

Logboek bijhouden

Om te zorgen dat je enquête herhaalbaar is, kun je een logboek bijhouden, zodat je alle stappen die je hebt genomen kunt aantonen.

Mate van betrouwbaarheid

De mate van betrouwbaarheid van de steekproef voor een enquête wordt meestal uitgedrukt in een percentage. Vaak wordt daarbij een betrouwbaarheidspercentage van 95% of 99% als uitgangspunt gehanteerd. Een betrouwbaarheid van 95% betekent dat in 5% van de gevallen de resultaten van de meting de werkelijkheid onvoldoende benaderen.

Voorbeeld betrouwbaarheid in je enquête waarborgen

Alle vragen die je stelt over klantvriendelijkheid hangen duidelijk met elkaar samen, zoals je ook hebt berekend met de Cronbach’s alpha. Om de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid te garanderen, heb je daarnaast steeds dezelfde enquête afgenomen nadat klanten hebben afgerekend en heb je steeds evenveel tijd genomen voor iedere enquête. De respondenten zijn steeds op dezelfde manier benaderd en de vragen zijn steeds in dezelfde volgorde gesteld. Hoe je dit hebt gedaan, heb je bijgehouden in je logboek.

Uiteindelijk heb je bij 300 respondenten de vragenlijst afgenomen om een betrouwbaarheidspercentage van 95% te garanderen.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Checklist voor een valide en betrouwbare vragenlijst

Het ontwerp van een valide en betrouwbare enquête

Als je deze checklist volgt, weet je zeker dat je vragenlijst valide en betrouwbaar is.

 1. Operationaliseer de begrippen uit de literatuur (inhoudsvaliditeit en begripsvaliditeit).
 2. Gebruik een bestaande gevalideerde vragenlijst van hoge kwaliteit die al door een andere onderzoeker gebruikt is óf baseer je vragenlijst op valide en betrouwbaar onderzoek en test of je hiermee wel meet wat je wilt meten.
 3. Bepaal de populatie (doelgroep) en kenmerken van de respondenten (bijvoorbeeld op basis van geslacht, leeftijd, bedrijfsgrootte of regio).
 4. Bepaal de grootte van de steekproef/respons op basis van de vereiste minimale betrouwbaarheid en foutmarge met een steekproefcalculator.
 5. Bepaal in hoeverre je vragen ingaan op je onderwerp en geschikt zijn om je onderzoeksdoel te behalen en je onderzoeksvraag te beantwoorden door raad te vragen bij studiegenoten of je begeleiders (inhoudsvaliditeit).
 6. Doe eerst een test onder enkele leden van de doelgroep zodat je zeker weet dat de vragen en antwoordcategorieën duidelijk zijn, oftewel dat je operationalisatie gelukt is.

Neem de vragenlijst op een valide en betrouwbare wijze af

Zodra je vragenlijst af is, moet je bepalen hoe je de vragenlijst wil afnemen. Loop deze checklist af om jezelf ervan te verzekeren dat je dit op de juiste wijze doet.

 1. Bepaal de omstandigheden, zoals het moment van afname, wijze van afname, de digitale tools die je gebruikt en welke mogelijke respondenten je ondervraagt.
 2. Neem de vragenlijst steeds op dezelfde wijze af en registreer bijzonderheden en afwijkingen tijdens de afname van de enquête.
 3. Als je met meerdere onderzoekers de enquête afneemt, zorg dan dat iedere onderzoeker op dezelfde wijze de vragenlijst afneemt door middel van een instructie, checklist en training.
 4. Zorg ervoor dat de lengte van de vragenlijst adequaat is. Het is beter wanneer een vragenlijst wat korter is dan te lang.
 5. Indien dit van belang is, garandeer de anonimiteit van je respondenten.

Een valide en betrouwbare data-analyse

Zodra je voldoende vragenlijsten hebt afgenomen, moet je de antwoorden analyseren om valide en betrouwbare conclusies te trekken.

 1. Registreer de gerealiseerde respons door middel van een enquêtetool of door dit handmatig vast te leggen.
 2. Analyseer de kenmerken van de respondenten in verband met de representativiteit; dit is de mate waarin de respons (soms ook de steekproef) overeenkomt met de populatie.
 3. Bereken de correlaties tussen antwoorden met behulp van statistische functies.
 4. Bepaal de samenhang tussen antwoorden met behulp van statistische functies zoals Cronbach’s alpha.
Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 4.9

8 reacties

Willard van Buren
13 oktober 2020 om 15:45

Hallo,

Ik had voor mijn scriptie een enquête afgenomen bij jongens van elf en twaalf jaar, maar twee daarvan hebben het op een later moment thuis ingevuld en niet op de dag dat dus iedereen de enquête had ingevuld. Zegt dit dan wat alleen over de betrouwbaarheid of zegt dit ook wat over de validiteit?

Met vriendelijke groet,
Willard

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
20 oktober 2020 om 13:38

Hoi Willard,

Dit heeft invloed op de betrouwbaarheid, omdat deze twee jongens de enquête onder andere omstandigheden hebben ingevuld.
Wel is het de vraag of deze andere omstandigheden invloed zouden hebben op het invullen van je vragen.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Mandy
4 oktober 2020 om 15:01

Hallo ik heb een vraag ,
Ze vragen op mijn stage om hun gebruikte vragenlijst (die chipsoft aanbiedt) na te gaan als deze valide is tov de wetenschap. Ze willen weten als wij de juist vragen stellen in het kader van Pijn tov de wetenschap. Ik weet niet hoe ik hieraan moet beginnen. Naar welk literatuur moet ik op zoek gaan en wat voor gegevens moet ik op zoek gaan ?

Alvast bedankt

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
20 oktober 2020 om 16:24

Hoi Mandy,

Je kunt dan op zoek gaan naar kwantitatief onderzoek over pijn. Bijvoorbeeld via Google Scholar.
Daarnaast raad ik je aan om even te overleggen met je begeleider.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Carmen
13 oktober 2019 om 15:38

Hi,

In mijn scriptie heb ik informatie van deze pagina gehaald en toegepast in mijn onderzoek. Nu kreeg ik feedback van mijn begeleider en vraag ik me af of ik het niet begrijp of mijn begeleider niet.

Het gaat om de volgende zin:
Ten behoeve van de validiteit en interne consistentie is de vragenlijst vooraf ingevuld door 10 studenten van de Academie Mens en Arbeid en een stagiaire van de opdrachtgever en de onderzoeker zelf, waarbij onder andere getest werd of de vragen begrijpelijk waren en hoe lang de invultijd was.

Feedback van mijn docent:
is dit validiteit + interne consistentie?
Volgens mij niet.

Lees ergens wat de definities van deze begrippen zijn en vervolgens vraag je je af of dat wel het geval is geweest bij je onderzoek.

Ik ben een beetje confused nu. Heb ik het verkeerd begrepen?

Met vriendelijke groet,

Carmen

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
14 oktober 2019 om 13:00

Hoi Carmen,

Bedankt voor je vraag. Wat betreft interne consistentie, dit is een begrip dat meer gerelateerd is aan het statistisch testen van je vragen, vaak wordt dit gedaan met Cronbach's Alpha. Het vooraf laten invullen heeft hierop dus niet echt invloed. Voor de validiteit draagt het in mijn mening wel wat bij, maar ik zou eerder betrouwbaarheid benoemen. Je hebt namelijk getest of respondenten de vragenlijst begrijpen, waardoor je niet het risico loopt dat je onbetrouwbare resultaten krijgt omdat vragen verkeerd begrepen worden.
Als je verder wilt inspelen op validiteit zou je bijvoorbeeld de mening van een expert kunnen vragen, of de vragen onderbouwen met voorgaand onderzoek.

Hopelijk helpt dit je op weg!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Femke Hiel
13 mei 2018 om 17:05

Hi,

Ik heb verschillende soorten restulaten, door kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
1. verband tussen de gemiddelde prijs en tevredenheid (kwantitatief)
2. beschrijvende resultaten van verbanden tussen gezinsamenstelling en tevredenheid, herkomst en tevredenheid etc. (kwantitatief)
3. analyse van 77 open antwoorden op een vraag uit een enquete (kwalitatief)

Hoe bepaal ik nu de validiteit van mijn onderzoek?

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Lucy Vleeshouwers
Lucy Vleeshouwers (Scribbr-team)
17 mei 2018 om 18:20

Beste Femke,

Om de validiteit van je onderzoek te kunnen bepalen, moet je met een paar zaken rekening houden. Allereerst is het belangrijk om met je begeleider af te stemmen welke mate van validiteit vereist is. Er zijn namelijk verschillende vormen van validiteit. Je kunt de volledige lijst in dit artikel bekijken: https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/validiteit-van-scriptieonderzoek/
Ook goed om te weten is dat bij zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek de interne validiteit van belang is. Daar lees je hier meer over: https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/interne-validiteit/
Externe validiteit gaat over de mate waarin je onderzoeksresultaten gegeneraliseerd kunnen worden. Dat is dus vooral van toepassing op kwantitatief onderzoek.
Succes met je verdere onderzoek!

Groetjes,

Lucy

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.