Validiteit en betrouwbaarheid in een enquête

De validiteit wordt bepaald door de operationalisatie van de begrippen (betreft de inhoudsvaliditeit, begripsvaliditeit en ecologische validiteit) en de wijze waarop je de data-analyse (interne validiteit) uitvoert.

De betrouwbaarheid wordt bepaald door de samenhang tussen je items (interne consistentie te meten met Cronbach’s Alpha), de grootte en representativiteit van je steekproef en de omstandigheden waaronder je de enquête hebt afgenomen en of je in de data-analyse geen toevallige fouten maakt (inter- en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid en herhaalbaarheid).

Logboek bijhouden

Zorg dat je ten behoeve van de interne en externe validiteit maar ook de betrouwbaarheid een logboek bijhoudt waarin je beschrijft hoe je het onderzoek hebt uitgevoerd. Zo kun je altijd jezelf controleren of aan een ander vragen dat te doen.

Ontwerp van je vragenlijst

 1. Operationaliseer de begrippen vanuit de literatuur (inhoudsvaliditeit en begripsvaliditeit).
 2. Gebruik van een gevalideerde vragenlijst. Dit is een vragenlijst die al door een andere onderzoeker gebruikt is en waarvan je kunt uitgaan dat de kwaliteit hoog is.
 3. Bepaal de populatie (doelgroep) en kenmerken die bij de respondenten terug moeten komen (bv geslacht, leeftijd, bedrijfsgrootte, regio).
 4. Bepaal de grootte van de steekproef/respons op basis van de vereiste minimale betrouwbaarheid en foutmarge (via statistische berekening).
 5. Bepaal de mate van dekking van de items (bv door peers/ collega-onderzoekers) (inhoudsvaliditeit).
 6. Doe eerst een test onder de doelgroep zodat je met meer zekerheid weet dat de items en antwoordcategorieën duidelijk zijn.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Afname van de vragenlijst

 1. Bepaal de omstandigheden zoals moment van afname, wijze van afname, digitaal tool, ondervragers.
 2. Zorg bij meerdere ondervragers voor een instructie, checklist en training.
 3. Zorg dat de lengte van de vragenlijst beperkt is.
 4. Garandeer anonimiteit.

Data-analyse

 1. Stel de gerealiseerde respons vast.
 2. Analyseer de kenmerken van de respondenten in verband met representativiteit; representativiteit is de mate waarin de respons (soms ook de steekproef) overeenkomt met de populatie.
 3. Bereken de correlaties tussen items met behulp van statistische functies.
 4. Bepaal de samenhang tussen items met behulp van statistische functies zoals Cronbach’s Alpha.

Voorbeeld validiteit en betrouwbaarheid in een enquête

Deelvraag: Welke factoren maken dat een bezoeker van de webshop Coolblue niet online koopt maar in een traditionele winkel de aankoop doet?

Type onderzoek: Literatuuronderzoek en een schriftelijke enquête

Op welke wijze wordt onderzocht: Er wordt een vragenlijst ontwikkeld door de begrippen vanuit de literatuur te operationaliseren (inhouds- en begripsvaliditeit en interne consistentie).

De vragenlijst wordt uitgezet onder bezoekers van de traditionele winkels van Coolblue in heel Nederland en onder alle klanten die via de website een artikel hebben gekocht.

Ten behoeve van de validiteit en interne consistentie wordt de vragenlijst wordt getest onder vijf klanten van Coolblue verdeeld over vijf filialen waarbij getest wordt of de vragen begrijpelijk zijn en hoe lang de invultijd is.

Om de herhaalbaarheid te verhogen wordt:

 • data worden verzameld via een digitale vragenlijst en anoniem verwerkt;
 • maximaal vijf minuten invultijd;
 • uitnodiging via email nadat klanten een product hebben gekocht; bij het afrekenen wordt gevraagd of men bereid is een enquête in te vullen. De vragenlijst wordt via het hoofdkantoor verstuurd; de dag na de aankoop altijd aan het einde van de middag.

Om een betrouwbaarheid te garanderen van 95% moet het aantal respondenten 300 zijn. De steekproef is representatief voor de doelgroep als:

 • 10% van de respondenten een aankoop heeft gedaan via de onlinewinkel;
 • verdeling van respondenten een afspiegeling is van de leeftijdsverdeling van inwoners van Nederland en bevolkingsdichtheid per regio;
 • verdeling van respondenten met een niet-Nederlandse nationaliteit is overeenkomstig verdeling in Nederland

NB: Deze factoren komen uit de literatuurstudie; uit onderzoek is gebleken dat dat het koopgedrag daardoor sterk wordt beïnvloed. Op deze manier worden deze factoren ‘uitgeschakeld (begripsvaliditeit).

De verzamelde ruwe data worden gearchiveerd en de werkwijze wordt in een logboek beschreven ten behoeve van de interne en externe validiteit.

De mate van betrouwbaarheid van een kwantitatief onderzoek wordt meestal uitgedrukt in een percentage. Vaak wordt daarbij een betrouwbaarheidspercentage van 95% of 99% als uitgangspunt gehanteerd. Een betrouwbaarheid van 95% betekent dat in 5% van de gevallen de resultaten van de meting de werkelijkheid onvoldoende benaderen.

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 9.8

4 reacties

Carmen
13 oktober 2019 om 15:38

Hi,

In mijn scriptie heb ik informatie van deze pagina gehaald en toegepast in mijn onderzoek. Nu kreeg ik feedback van mijn begeleider en vraag ik me af of ik het niet begrijp of mijn begeleider niet.

Het gaat om de volgende zin:
Ten behoeve van de validiteit en interne consistentie is de vragenlijst vooraf ingevuld door 10 studenten van de Academie Mens en Arbeid en een stagiaire van de opdrachtgever en de onderzoeker zelf, waarbij onder andere getest werd of de vragen begrijpelijk waren en hoe lang de invultijd was.

Feedback van mijn docent:
is dit validiteit + interne consistentie?
Volgens mij niet.

Lees ergens wat de definities van deze begrippen zijn en vervolgens vraag je je af of dat wel het geval is geweest bij je onderzoek.

Ik ben een beetje confused nu. Heb ik het verkeerd begrepen?

Met vriendelijke groet,

Carmen

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
14 oktober 2019 om 13:00

Hoi Carmen,

Bedankt voor je vraag. Wat betreft interne consistentie, dit is een begrip dat meer gerelateerd is aan het statistisch testen van je vragen, vaak wordt dit gedaan met Cronbach's Alpha. Het vooraf laten invullen heeft hierop dus niet echt invloed. Voor de validiteit draagt het in mijn mening wel wat bij, maar ik zou eerder betrouwbaarheid benoemen. Je hebt namelijk getest of respondenten de vragenlijst begrijpen, waardoor je niet het risico loopt dat je onbetrouwbare resultaten krijgt omdat vragen verkeerd begrepen worden.
Als je verder wilt inspelen op validiteit zou je bijvoorbeeld de mening van een expert kunnen vragen, of de vragen onderbouwen met voorgaand onderzoek.

Hopelijk helpt dit je op weg!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Femke Hiel
13 mei 2018 om 17:05

Hi,

Ik heb verschillende soorten restulaten, door kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
1. verband tussen de gemiddelde prijs en tevredenheid (kwantitatief)
2. beschrijvende resultaten van verbanden tussen gezinsamenstelling en tevredenheid, herkomst en tevredenheid etc. (kwantitatief)
3. analyse van 77 open antwoorden op een vraag uit een enquete (kwalitatief)

Hoe bepaal ik nu de validiteit van mijn onderzoek?

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Lucy Vleeshouwers
Lucy Vleeshouwers (Scribbr-team)
17 mei 2018 om 18:20

Beste Femke,

Om de validiteit van je onderzoek te kunnen bepalen, moet je met een paar zaken rekening houden. Allereerst is het belangrijk om met je begeleider af te stemmen welke mate van validiteit vereist is. Er zijn namelijk verschillende vormen van validiteit. Je kunt de volledige lijst in dit artikel bekijken: https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/validiteit-van-scriptieonderzoek/
Ook goed om te weten is dat bij zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek de interne validiteit van belang is. Daar lees je hier meer over: https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/interne-validiteit/
Externe validiteit gaat over de mate waarin je onderzoeksresultaten gegeneraliseerd kunnen worden. Dat is dus vooral van toepassing op kwantitatief onderzoek.
Succes met je verdere onderzoek!

Groetjes,

Lucy

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.