Its or It's | Voorbeelden, Definitie & Quiz

Hoewel ze hetzelfde worden uitgesproken, is er een groot verschil in betekenis tussen its en it’s.

 • Its (zonder apostrof) is de bezittelijke vorm van it. Deze term betekent dan ook “belonging to it” (“behorend tot it“). In het Nederlands wordt dit vertaald met “zijn” of “haar”.
 • It’s (met een apostrof s) is een samentrekking (verkorte vorm) van it is of it has. In het Nederlands wordt dit vertaald met “het is” of “het heeft”.
 • Its’ (apostrof na de s) is eigenlijk geen woord, hoewel sommige mensen het ten onrechte gebruiken in plaats van its.
Voorbeelden: Its in een zin Voorbeelden: It’s in een zin
The dog chased its tail. It’s almost two o’clock.
The article contradicted its own argument. It’s best to do some research before deciding on a topic.

Its: Bezittelijk voornaamwoord

Its is een bezittelijk voornaamwoord zoals “his” (zijn) of “her” (haar). De term wordt gevormd uit het onzijdige enkelvoudige voornaamwoord “it”. In het Engels wordt een bezittelijke vorm vaak aangegeven door ’s (apostrof s) toe te voegen aan het einde van het woord, maar bij bezittelijke voornaamwoorden wordt geen apostrof gebruikt: I/my, he/his, she/her, it/its.

Wees extra voorzichtig bij het gebruiken van de term “its.” Grammar checkers kunnen zich soms vergissen en een apostrof invoegen waar deze niet nodig is.

Voorbeelden: Bezittelijk voornaamwoord its
The house used to be nice, but it lost its charm when it was renovated.

Je kunt Scribbrs gratis Grammatica Check gebruiken als je je tekst wilt controleren op het juiste gebruik van its en it’s.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

It’s: Samentrekking

It’s kan een samentrekking zijn van it is of it has. De term wordt echter nooit gebruikt in plaats van it was.

Voorbeeld: It is of it has
It’s (it is) about quality, not quantity.

It’s (it has) been two months since I applied for the research grant.

Hoewel samentrekkingen voor een informele tekst prima zijn, is het beter om samentrekkingen in academische teksten te vermijden. In een academische tekst schrijf je dus nooit it’s.

Tip
Als je niet zeker weet of je de term it’s correct gebruikt, vervang het dan door it is of it has:

 • Als de zin nog steeds ergens op slaat met deze vervanging, dan is het (it’s) het juiste woord om te gebruiken.
 • Zo niet, dan bedoel je waarschijnlijk its.

Quiz: It’s vs. its

Wil je jouw kennis van het verschil tussen “it’s” en “its” testen? Doe onze quiz en vul “it’s” of “its” in op de open plekken in de zinnen.

 1. The guitar is useless without ______ strings.
 2. ______ important to cite your sources.
 3. ______ been more than two hundred years since the Boston Tea Party.
 4. She started to feel better as the medicine did ______ work.
 5. ______ not a stray dog. I can see ______ collar.
 1. The guitar is useless without its strings.
  • Its is de bezittelijke vorm van it. Als je “its” gebruikt, verwijs je naar iets dat behoort tot het derde persoon enkelvoudige en onzijdige “it” (in dit geval de gitaar).
 1. It’s important to cite your sources.
  • It’s kan een samentrekking zijn van it is of it has. In dit geval is it’s een samentrekking van it is.
 1. It’s been more than 200 years since the Boston Tea Party.
  • In dit geval is it’s een samentrekking van it has.
 1. She started to feel better as the medicine did its work.
  • Hier verwijst het bezittelijke voornaamwoord its terug naar het medicijn.
 1. It’s not a stray dog. I can see its collar.
  • Hier wordt zowel its als it’s gebruikt. It’s betekent hier it is. Het bezittelijk voornaamwoord its verwijst naar het eerdere zelfstandig naamwoord (hond).

Andere interessante taalartikelen

Op zoek naar meer artikelen over definities, afkortingen, veelgemaakte fouten en stijlfiguren? Bekijk dan ook eens onderstaande artikelen met uitleg, voorbeelden en oefeningen!

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Veelgestelde vragen over Its or It's

Wanneer gebruik je it’s vs. its?

Hoewel ze hetzelfde worden uitgesproken, is er een groot verschil in betekenis tussen it’s en its.

 • Its (zonder apostrof) is het bezittelijk voornaamwoord van it, dus het betekent “behorend tot it“.
  • The cat ate its food.
 • It’s (met apostrof s) is een samentrekking (verkorte vorm) van it is of it has.
  • It’s almost Christmas.
Is it’s of its bezittelijk?

Its en it’s worden vaak door elkaar gehaald, maar its (zonder apostrof) is het bezittelijk voornaamwoord van it (e.g., its tail, its argument, its wing). Je gebruikt its in plaats van his of her voor onzijdige zelfstandige naamwoorden.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Scharwächter, V. (2023, 25 april). Its or It's | Voorbeelden, Definitie & Quiz. Scribbr. Geraadpleegd op 14 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/academisch-engels/its-or-its-definitie/

Wat vind jij van dit artikel?
Veronique Scharwächter

Veronique heeft twee bachelors: één in Taal- en Cultuurstudies en één in Philosophy, Politics and Economics. Daarnaast heeft zij een boek geschreven over hoe filosofie je kan helpen in je studentenleven. Ze hoopt haar brede, interdisciplinaire kennis in te kunnen zetten om zo veel mogelijk studenten te helpen met het schrijven van hun scriptie.