Uitzonderingen verwijzingen in de tekst volgens de APA-regels

Zodra je bezig bent met het gebruik van de APA-stijl zal je al snel merken dat je af en toe er niet helemaal uitkomt met de basisregels voor het verwijzen naar bronnen in de tekst.

Wat doe je bijvoorbeeld wanneer je geen publicatiedatum hebt of wanneer je meerdere publicaties hebt van dezelfde auteur?

Als het jaar van de publicatie onbekend is, dan wordt na de auteur de afkorting n.d. (no date) of z.d. (zonder datum) vermeld.

Voorbeeld: publicatie met een onbekend publicatiejaar

Nederlands: Het meest gebruikte betaalmiddel in Nederland is iDEAL (Swaen, z.d.).

Engels: The most used payment method in the Netherlands is iDEAL (Swaen, n.d.).

Als je meerdere publicaties van dezelfde auteur gebruikt, dan geef je dit normaal gesproken aan met een ‘a’ en ‘b’ achter het publicatiejaar. Als je er geen publicatiejaar bekend is, dan schijf je ‘z.d.-a’ en ‘z.d.-b’. Dit doe je ook in de literatuurlijst, zodat de bron eenvoudig in de lijst is terug te vinden.

Voorbeeld: meerdere publicaties van dezelfde auteur met een onbekend publicatiejaar

Nederlands: De meest gebruikte betaalmiddellen in Nederland zijn iDEAL (Swaen, z.d.-a) en digitale overboeking (Swaen, z.d.-b).

Engels: The most used payment methods in the Netherlands are iDEAL (Swaen, n.d.-a) and wire transfer (Swaen, n.d.-b).

Wanneer je verwijst naar een website als geheel vermeld je alleen het URL. De website wordt niet opgenomen in de literatuurlijst.

Voorbeeld: Verwijzing naar website

De Scribbr-website (http://www.scribbr.nl) heeft onlangs een update gehad.

Wat is jouw plagiaatscore?

Check binnen 10 minuten hoeveel plagiaat je scriptie bevat.

  • Plagiaatpercentage + uitgebreid rapport
  • Lijst met alle gevonden bronnen
  • Jouw scriptie komt niet in de database

Doe de check

Wanneer je binnen dezelfde alinea in de lopende tekst opnieuw van dezelfde publicatie gebruikmaakt dan hoef je het jaartal niet opnieuw te vermelden.

Voorbeeld: Auteur opnieuw noemen in alinea

Uit onderzoek van Swaen (2014) blijkt dat er veel behoefte is aan een APA Generator. Swaen merkte ook op dat deze tool wel gratis moest worden aangeboden… De conclusie wordt getrokken om de APA Generator te ontwikkelen (Swaen, 2014).

Je rangschikt de auteurs op alfabet gescheiden door een puntkomma en een spatie.

Voorbeeld: Meerdere publicaties van verschillende auteurs

Verschillende studies (Driessen & Anterveld, 2002; Swaen, 1997; Van Laak, 2011) tonen aan…

De oudste publicaties worden als eerste vermeld. Publicaties uit hetzelfde jaar krijgen een achtervoegsel.

Voorbeeld: Meerdere publicaties van dezelfde auteur in de tekst

Verschillende studies (Driessen, 1990, 2002, 2007; Swaen, 2016a, 2016b) tonen aan…

Voorbeeld: Meerdere publicaties van dezelfde auteur in de literatuurlijst

Swaen, B. R. M. (2016a). Voetbal is mijn passie. Zaandam, Nederland: Voetbal International.

Swaen, B. R. M. (2016b). Na voetbal is er een leegte ontstaan. Zaandam, Nederland: Voetbal International.

Voorbeeld: Meerdere publicaties van dezelfde auteur in de literatuurlijst – internetbron

Swaen, B. R. M. (2017a, februari). Waarom Scribbr er voor jou is. Geraadpleegd van https://www.scribbr.nl/nakijken/waarom/

Swaen, B. R. M. (2017b, 1 maart). Scribbr, de oplossing. Geraadpleegd van https://www.scribbr.nl/nakijken/oplossing/

Als de achternaam van de eerste auteur vaker voorkomt in verschillende bronnen, dan vermeld je ook de voorletters van deze auteurs. Ook als de publicatiedatum verschilt.

Voorbeeld: Auteurs met dezelfde achternaam

K. J. Driessen (2013) beschrijft net als B. Driessen (2007)

Verschillende studies (B. Driessen, 2007; K. J. Driessen, 2013) tonen aan…

Als van beide bronnen de eerste auteursnaam en het jaartal hetzelfde is, dan krijg je in de verkorte vorm met ‘et al.’ exact dezelfde schrijfwijze.

Voorbeeld bronnen met dezelfde schrijfwijze door toevoeging et al.

(Swaen, Driessen, Van Laak, & Corrieri, 2014) wordt bij de tweede verwijzing (Swaen et al., 2014)

(Swaen, Driessen, Van Laak, Mertens, & Corrieri, 2014) wordt bij de tweede verwijzing (Swaen et al., 2014)

Dit probleem los je op door de auteurs toe te voegen totdat je het verschil tussen beide bronnen kunt zien. Je voegt aan het eind ‘et al.’ toe voor auteurs die je niet hoeft op te sommen.

Voorbeeld bronnen met toevoegen van auteurs

(Swaen, Driessen, Van Laak & Corrieri, 2014) wordt bij de tweede verwijzing  (Swaen, Driessen, Van Laak, & Corrieri, 2014)

(Swaen, Driessen, Van Laak, Mertens, & Corrieri, 2014) wordt bij de tweede verwijzing (Swaen, Driessen, Van Laak, Mertens et al., 2014)

Soms komt het voor dat je alleen de voornaam van de auteur hebt en niet de achternaam. In dat geval gebruik je de voornaam als achternaam in de verwijzing in de tekst.

Voorbeeld: Auteur met alleen een voornaam

Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen hiervan op de hoogte is (Bas, 2013).

In de literatuurlijst geldt hiervoor hetzelfde. De voornaam gebruik je als achternaam in de referentie. Je hebt dan dus niet te maken met voorletters.

Als de auteur onbekend is dan wordt de verkorte titel vermeld. Alle hoofdwoorden krijgen hoofdletters.

  • Titels van artikelen, hoofdstukken uit boeken en webpagina’s krijgen dubbele aanhalingstekens.
  • Titels van tijdschriften, boeken en rapporten worden gecursiveerd.
Voorbeeld: Auteurs met onbekende of anonieme auteur

Internet wordt steeds populairder (“Internet is hot,” 2014).

Volgens het artikel in Plagiaat vaak Onbewust (2010) is plagiaat het gevolg van het gebrek aan kennis over refereren.

Je vermeldt alleen ‘Anonymous’ wanneer er in de bron uitdrukkelijk wordt verwezen naar deze benaming.

Voorbeeld: Verwijzing naar Anonymous

De docent kan er helemaal niks van (Anonymous, 2014).

Meer info over de literatuurlijst

Als dit voorkomt dan schrijf je een korte omschrijving op van het onderwerp tussen vierkante haken.

Voorbeeld: Auteur, jaar en titel onbekend

Heldere en duidelijke uitleg is het allerbelangrijkste ([Visie Scribbr], z.d.).

Meer info over missende gegevens in de literatuurlijst

Het komt soms voor dat je in een bron een interessante verwijzing vindt naar een andere bron. Wanneer je deze andere bron niet kunt vinden, dan mag je in dat geval indirect verwijzen. In de literatuurlijst zet je alleen de bron die je geraadpleegd hebt. In dit geval is dat Swaen.

Voorbeeld: Indirecte verwijzing bij citeren

Nederlands in de lopende tekst: Driessen (geciteerd in Swaen, 2014) beschrijft drie mogelijke oorzaken.

Nederlands op het eind van de tekst: Drie mogelijke oorzaken worden beschreven (Driessen, geciteerd in Swaen, 2014).

Engels in de lopende tekst: Driessen (as cited in Swaen, 2014) describes three possible causes.

Engels op het eind van de tekst: Three possible causes are described (Driessen, as cited in Swaen, 2014).

Meer over een bron in een bron

Als je gebruikmaakt van persoonlijke communicatie dan vermeld je deze bronnen niet in de literatuurlijst. Ze zijn immers niet toegankelijk voor derden. Te denken valt aan e-mail, privébrieven en telefoongesprekken.

In de tekst moet je hier wel naar verwijzen door ‘persoonlijke communicatie’ te vermelden. In het Engels schrijf je ‘personal communication’. Schrijf altijd de initialen van de voornaam van de auteur op en voeg een zo exact mogelijke datum toe.

Voorbeelden: Persoonlijke communicatie

Volgens B. Swaen (persoonlijke communicatie, 24 december 2012) zijn de resultaten snel beschikbaar.

Er is aangegeven dat de resultaten snel beschikbaar (B. Swaen, persoonlijke communicatie, 24 december 2012).

Meer over persoonlijke communicatie

Een bron die je van het intranet hebt gehaald is vaak niet publiekelijk toegankelijk. Bekijk het volgende artikel met uitleg over het gebruik van intranetbronnen:  Intranetbronnen volgens de APA-stijl.

Bij klassieke werken is de datum van publicatie vaak niet te achterhalen.  In plaats daarvan gebruik je het jaar van de vertaling of van de versie die je gebruikt.

Voor vertaling gebruik je de afkorting ‘vert.’ (trans.) en dan het jaartal. Voor de versie schrijf je eerst het jaartal op en dan ‘versie’ (version).

Let op! Belangrijke oude klassieke werken zoals de Bijbel en de Koran vermeld je niet in de literatuurlijst maar je vermeldt ze wel als bron in de tekst. Wanneer je citeert uit een klassiek werk vermeld je niet het paginanummer maar bijvoorbeeld het hoofdstuk of versnummer.

Voorbeeld: Klassieke werken als verwijzing in de tekst, vertaling en versie

De eerste eigenschap van stijl is helderheid (Aristoteles, vert. 1970).

Beter helder zijn dan hard praten (Aristotles, 3de versie).

Voorbeeld: Citeren naar belangrijke klassieke werken

(John 3:16 Nieuwe internationale versie)In Psalm 35:1 (Nieuwe Bijbel)

Soms wil je een citaat overnemen van een anderstalige bron. Een citaat in het Engels kun je vaak zonder problemen overnemen in je Nederlandse scriptie. Maar voor andere talen wordt dit wat lastiger. Er is namelijk een grote kans dat de lezer van je scriptie deze taal niet beheerst. Je kunt dan ervoor kiezen om het citaat te vertalen.

De APA-stijl geeft aan dat je bij een vertaling niet langer meer van een citaat spreekt maar van een parafrase. Je behandelt de bron als een normale parafrase en plaatst dus geen aanhalingstekens.

In de literatuurlijst schrijf je eerst de originele titel op en hierna plaats je tussen blokhaken ‘[]’ de vertaalde titel.

Voorbeeld: Vertaling van citaat

In de tekst: Dit is nog nooit gebeurd. Markus Kuhn heeft als eerste Duitser een touchdown geschoord in de NFL (Springer, 2014).

Literatuurlijst: Springer, A. (2014, 8 december). Kuhn schafft als erster Deutscher einen Touchdown [Kuhn scoort als eerste Duitser een touchdown]. Geraadpleegd van http://www.welt.de/sport/article135129811/Kuhn-schafft-als-erster-Deutscher-einen-Touchdown.html

Afkortingen in citaten

Als je een afkorting wilt gebruiken wanneer je verwijst naar een organisatie (bijvoorbeeld de American Psychological Association), zijn er twee manieren om dit te doen. In ieder geval schrijf je eerst de volledige naam en voeg je daarna de afkorting tussen haakjes toe.

Voorbeeld: bronvermelding met een afkorting van een organisatie

Bronvermelding in de lopende tekst: Volgens de American Psychological Association (APA, 2019), is plagiaat een gevolg van een gebrek aan kennis over bronvermelding.

Bronvermelding op het eind van de tekst: Plagiaat is een gevolg van een gebrek aan kennis over bronvermelding (American Psychological Association [APA], 2019)

In daaropvolgende citaten kun je vervolgens de afkorting gebruiken: APA (2019); (APA, 2019)

Let op: gebruik geen afkortingen in je literatuurlijst.

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

8 reacties

eva
23 november 2020 om 19:34

Hallo,

Ik heb een vraag m.b.t. tot dezelfde achternaam van auteurs. Anders dan in het voorbeeld, is het in mijn geval zo dat de achternaam van 2 auteurs in dezelfde publicatie hetzelfde is. Moet ik dan ook de voorletter van beide auteurs in de tekst vernoemen?

Groet,

eva

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
25 november 2020 om 10:31

Hoi Eva,

Nee, als de auteurs aan dezelfde publicatie hebben gewerkt is het geen probleem. Je kunt dan gewoon 2x dezelfde achternaam opschrijven.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Anke
17 juni 2020 om 17:18

Hallo

Voor mijn eindwerk haal ik redelijk veel info uit dezelfde internetbron in verschilende allinea's. De website blijft wel hetzelfde (met dezelfde auteur en datum), maar door telkens op een andere link te klikken veranderd de URL (bv. http://www.bvda.com/nl/latente-vingerafdrukken en http://www.bvda.com/nl/opnemen-van-vingersporen).

Moet ik als bronvermdeling dan telkens verder gaan zoals hieronder is weergegeven? Of maak ik een algemene bron van de hoofdwebsite?

BVDA (n.d.-a). Bluestar Forensic. Geraadpleegd op 12 juni 2020 via http://www.bvda.com/nl/bluestar-forensic
BVDA (n.d.-b). Hemastix. Geraadpleegd op 12 juni 2020 via http://www.bvda.com/nl/hemastix
BVDA (n.d.-c). Luminol. Geraadpleegd op 11 juni 2020 via http://www.bvda.com/nl/luminol
BVDA (n.d.-d). Peroxtesmo. Geraadpleegd op 12 juni 2020 via http://www.bvda.com/nl/peroxtesmo

Ik dacht zelf om zp verder te gaan met nummeren omdat ik niet weet of dit moet bij het testen op plagiaat, maar als de 'hoofd url' voldoende is, lijkt dit mij wel makkelijker.

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
18 juni 2020 om 15:02

Hoi Anke,

Goede vraag. Dit is inderdaad een lastige situatie. Omdat je (neem ik aan) voor bepaalde stukken tekst heel specifiek die verschillende pagina's op de website gebruikt raad ik je aan om op deze manier door te gaan.
Het is wat omslachtig en oogt rommelig, maar het is wel de meest correcte vorm!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Alexis
11 mei 2020 om 18:05

Beste Scribbr,

Voor mijn thesis maak ik gebruik van verschillende bronnen, waarbij veel auteurs dezelfde naam hebben. Dat is helemaal geen probleem in de literatuurlijst, maar voor de verwijzingen in de tekst zit ik even vast.

Ik weet dat je bij meerdere auteurs met dezelfde naam de initialen van de voornaam moet vermelden, maar ik zag nergens een voorbeeld waarbij in één vermelding 3 auteurs dezelfde naam hebben...

Concreet heb ik volgende 2 bronnen (ik laat de titels even weg voor duidelijkheid):

- Zhang, H., Zhang, J., Lu, S., Cheng, S., & Zhang, J. (2011).
- Zhang, Z., Ye, Q., & Law, R. (2011).

Momenteel verwijs ik er op de volgende manier naar:

- H. Zhang, Zhang, Lu, Cheng, & Zhang (2011)
- Z. Zhang, Ye, & Law (2011)

Mijn vraag is nu of ik voor de andere auteurs "Zhang" ook initialen moet toevoegen? Of juist helemaal geen initialen, of...

Vriendelijke groet,
Alexis

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
19 mei 2020 om 19:16

Hoi Alexis,

Dit zijn inderdaad wel erg veel Zhangs!
Je hebt het in je voorbeeld op de juiste manier gedaan. Als je nog een tweede (of meer) keer naar de bron verwijst wordt het H. Zhang, et al. (2011) en Z. Zhang, et al. (2011).
Omdat in je literatuurlijst in eerste instantie naar de eerste auteur wordt gekeken zijn ze met de voorletter te onderscheiden.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Emma
17 april 2020 om 16:09

Beste Scribbr,

In mijn scriptie wil ik gebruik maken van artikelen die veel dezelfde auteurs bevatten namelijk:

- Andriessen, I. (2017). Discriminatie herkennen, benoemen en melden.

- Andriessen, I., & Nievers, E. J. (Eds.). (2012). Op achterstand: discriminatie van niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt. Sociaal en Cultureel Planbureau.

- Andriessen, I., Fernee, H., & Wittebrood, K. (2014). Ervaren discriminatie in Nederland. Sociaal en Cultureel Planbureau.

- Andriessen, I., Nievers, E., Faulk, L., & Dagevos, J. (2010). Liever Mark dan Mohammed?. Sociaal en Cultureel Planbureau.

- Andriessen, I., Van der Ent, B., Van der Linden, M., & Dekker, G. (2020). Ervaren discriminatie in Nederland II. Sociaal en Cultureel Planbureau.

- Andriessen, I., Van der Ent, B., Van der Linden, M., & Dekker, G. (2015). Op afkomst afgewezen.

Nou heb ik gelezen dat je de bron zo ver moet uitschrijven tot het verschil duidelijk is, geldt deze regel ook wanneer de bronnen verschillende publicatiedata hebben?
Het staat namelijk niet zo mooi in de tekst als ik alles zo ver moet uitschrijven!

Vriendelijke groet,

Emma

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
17 april 2020 om 16:21

Hoi Emma,

Goede vraag!
Dat hoeft niet. Het jaartal staat altijd bij je verwijzing in de tekst, dus op die manier kan de lezer achterhalen bij welke bronvermelding in je literatuurlijst 'ie hoort.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.