Uitzonderingen verwijzingen in de tekst volgens de APA-regels

Zodra je bezig bent met het gebruik van de APA-stijl zal je al snel merken dat je af en toe er niet helemaal uitkomt met de basisregels voor het verwijzen naar bronnen in de tekst.

Wat doe je bijvoorbeeld wanneer je geen publicatiedatum hebt of wanneer je meerdere publicaties hebt van dezelfde auteur?

Als het jaar van de publicatie onbekend is, dan wordt na de auteur de afkorting n.d. (no date) of z.d. (zonder datum) vermeld.

Voorbeeld: publicatie met een onbekend publicatiejaar

Nederlands: Het meest gebruikte betaalmiddel in Nederland is iDEAL (Swaen, z.d.).

Engels: The most used payment method in the Netherlands is iDEAL (Swaen, n.d.).

Als je meerdere publicaties van dezelfde auteur gebruikt, dan geef je dit normaal gesproken aan met een ‘a’ en ‘b’ achter het publicatiejaar. Als je er geen publicatiejaar bekend is, dan schijf je ‘z.d.-a’ en ‘z.d.-b’. Dit doe je ook in de literatuurlijst, zodat de bron eenvoudig in de lijst is terug te vinden.

Voorbeeld: meerdere publicaties van dezelfde auteur met een onbekend publicatiejaar

Nederlands: De meest gebruikte betaalmiddellen in Nederland zijn iDEAL (Swaen, z.d.-a) en digitale overboeking (Swaen, z.d.-b).

Engels: The most used payment methods in the Netherlands are iDEAL (Swaen, n.d.-a) and wire transfer (Swaen, n.d.-b).

Wanneer je verwijst naar een website als geheel vermeld je alleen het URL. De website wordt niet opgenomen in de literatuurlijst.

Voorbeeld: Verwijzing naar website

De Scribbr-website (http://www.scribbr.nl) heeft onlangs een update gehad.

Wat is jouw plagiaatscore?

Check binnen 10 minuten hoeveel plagiaat je scriptie bevat.

  • Plagiaatpercentage + uitgebreid rapport
  • Lijst met alle gevonden bronnen
  • Jouw scriptie komt niet in de database

Doe de check

Wanneer je binnen dezelfde alinea in de lopende tekst opnieuw van dezelfde publicatie gebruikmaakt dan hoef je het jaartal niet opnieuw te vermelden.

Voorbeeld: Auteur opnieuw noemen in alinea

Uit onderzoek van Swaen (2014) blijkt dat er veel behoefte is aan een APA Generator. Swaen merkte ook op dat deze tool wel gratis moest worden aangeboden… De conclusie wordt getrokken om de APA Generator te ontwikkelen (Swaen, 2014).

Je rangschikt de auteurs op alfabet gescheiden door een puntkomma en een spatie.

Voorbeeld: Meerdere publicaties van verschillende auteurs

Verschillende studies (Driessen & Anterveld, 2002; Swaen, 1997; Van Laak, 2011) tonen aan…

De oudste publicaties worden als eerste vermeld. Publicaties uit hetzelfde jaar krijgen een achtervoegsel.

Voorbeeld: Meerdere publicaties van dezelfde auteur in de tekst

Verschillende studies (Driessen, 1990, 2002, 2007; Swaen, 2016a, 2016b) tonen aan…

Voorbeeld: Meerdere publicaties van dezelfde auteur in de literatuurlijst

Swaen, B. R. M. (2016a). Voetbal is mijn passie. Zaandam, Nederland: Voetbal International.

Swaen, B. R. M. (2016b). Na voetbal is er een leegte ontstaan. Zaandam, Nederland: Voetbal International.

Voorbeeld: Meerdere publicaties van dezelfde auteur in de literatuurlijst – internetbron

Swaen, B. R. M. (2017a, februari). Waarom Scribbr er voor jou is. Geraadpleegd van https://www.scribbr.nl/nakijken/waarom/

Swaen, B. R. M. (2017b, 1 maart). Scribbr, de oplossing. Geraadpleegd van https://www.scribbr.nl/nakijken/oplossing/

Als de achternaam van de eerste auteur vaker voorkomt in verschillende bronnen, dan vermeld je ook de voorletters van deze auteurs. Ook als de publicatiedatum verschilt.

Voorbeeld: Auteurs met dezelfde achternaam

K. J. Driessen (2013) beschrijft net als B. Driessen (2007)

Verschillende studies (B. Driessen, 2007; K. J. Driessen, 2013) tonen aan…

Als van beide bronnen de eerste auteursnaam en het jaartal hetzelfde is, dan krijg je in de verkorte vorm met ‘et al.’ exact dezelfde schrijfwijze.

Voorbeeld bronnen met dezelfde schrijfwijze door toevoeging et al.

(Swaen, Driessen, Van Laak, & Corrieri, 2014) wordt bij de tweede verwijzing (Swaen et al., 2014)

(Swaen, Driessen, Van Laak, Mertens, & Corrieri, 2014) wordt bij de tweede verwijzing (Swaen et al., 2014)

Dit probleem los je op door de auteurs toe te voegen totdat je het verschil tussen beide bronnen kunt zien. Je voegt aan het eind ‘et al.’ toe voor auteurs die je niet hoeft op te sommen.

Voorbeeld bronnen met toevoegen van auteurs

(Swaen, Driessen, Van Laak & Corrieri, 2014) wordt bij de tweede verwijzing  (Swaen, Driessen, Van Laak, & Corrieri, 2014)

(Swaen, Driessen, Van Laak, Mertens, & Corrieri, 2014) wordt bij de tweede verwijzing (Swaen, Driessen, Van Laak, Mertens et al., 2014)

Soms komt het voor dat je alleen de voornaam van de auteur hebt en niet de achternaam. In dat geval gebruik je de voornaam als achternaam in de verwijzing in de tekst.

Voorbeeld: Auteur met alleen een voornaam

Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen hiervan op de hoogte is (Bas, 2013).

In de literatuurlijst geldt hiervoor hetzelfde. De voornaam gebruik je als achternaam in de referentie. Je hebt dan dus niet te maken met voorletters.

Als de auteur onbekend is dan wordt de verkorte titel vermeld. Alle hoofdwoorden krijgen hoofdletters.

  • Titels van artikelen, hoofdstukken uit boeken en webpagina’s krijgen dubbele aanhalingstekens.
  • Titels van tijdschriften, boeken en rapporten worden gecursiveerd.
Voorbeeld: Auteurs met onbekende of anonieme auteur

Internet wordt steeds populairder (“Internet is hot,” 2014).

Volgens het artikel in Plagiaat vaak Onbewust (2010) is plagiaat het gevolg van het gebrek aan kennis over refereren.

Je vermeldt alleen ‘Anonymous’ wanneer er in de bron uitdrukkelijk wordt verwezen naar deze benaming.

Voorbeeld: Verwijzing naar Anonymous

De docent kan er helemaal niks van (Anonymous, 2014).

Meer info over de literatuurlijst

Als dit voorkomt dan schrijf je een korte omschrijving op van het onderwerp tussen vierkante haken.

Voorbeeld: Auteur, jaar en titel onbekend

Heldere en duidelijke uitleg is het allerbelangrijkste ([Visie Scribbr], z.d.).

Meer info over missende gegevens in de literatuurlijst

Het komt soms voor dat je in een bron een interessante verwijzing vindt naar een andere bron. Wanneer je deze andere bron niet kunt vinden, dan mag je in dat geval indirect verwijzen. In de literatuurlijst zet je alleen de bron die je geraadpleegd hebt. In dit geval is dat Swaen.

Voorbeeld: Indirecte verwijzing bij citeren

Nederlands in de lopende tekst: Driessen (geciteerd in Swaen, 2014) beschrijft drie mogelijke oorzaken.

Nederlands op het eind van de tekst: Drie mogelijke oorzaken worden beschreven (Driessen, geciteerd in Swaen, 2014).

Engels in de lopende tekst: Driessen (as cited in Swaen, 2014) describes three possible causes.

Engels op het eind van de tekst: Three possible causes are described (Driessen, as cited in Swaen, 2014).

Meer over een bron in een bron

Als je gebruikmaakt van persoonlijke communicatie dan vermeld je deze bronnen niet in de literatuurlijst. Ze zijn immers niet toegankelijk voor derden. Te denken valt aan e-mail, privébrieven en telefoongesprekken.

In de tekst moet je hier wel naar verwijzen door ‘persoonlijke communicatie’ te vermelden. In het Engels schrijf je ‘personal communication’. Schrijf altijd de initialen van de voornaam van de auteur op en voeg een zo exact mogelijke datum toe.

Voorbeelden: Persoonlijke communicatie

Volgens B. Swaen (persoonlijke communicatie, 24 december 2012) zijn de resultaten snel beschikbaar.

Er is aangegeven dat de resultaten snel beschikbaar (B. Swaen, persoonlijke communicatie, 24 december 2012).

Meer over persoonlijke communicatie

Een bron die je van het intranet hebt gehaald is vaak niet publiekelijk toegankelijk. Bekijk het volgende artikel met uitleg over het gebruik van intranetbronnen:  Intranetbronnen volgens de APA-stijl.

Bij klassieke werken is de datum van publicatie vaak niet te achterhalen.  In plaats daarvan gebruik je het jaar van de vertaling of van de versie die je gebruikt.

Voor vertaling gebruik je de afkorting ‘vert.’ (trans.) en dan het jaartal. Voor de versie schrijf je eerst het jaartal op en dan ‘versie’ (version).

Let op! Belangrijke oude klassieke werken zoals de Bijbel en de Koran vermeld je niet in de literatuurlijst maar je vermeldt ze wel als bron in de tekst. Wanneer je citeert uit een klassiek werk vermeld je niet het paginanummer maar bijvoorbeeld het hoofdstuk of versnummer.

Voorbeeld: Klassieke werken als verwijzing in de tekst, vertaling en versie

De eerste eigenschap van stijl is helderheid (Aristoteles, vert. 1970).

Beter helder zijn dan hard praten (Aristotles, 3de versie).

Voorbeeld: Citeren naar belangrijke klassieke werken

(John 3:16 Nieuwe internationale versie)In Psalm 35:1 (Nieuwe Bijbel)

Soms wil je een citaat overnemen van een anderstalige bron. Een citaat in het Engels kun je vaak zonder problemen overnemen in je Nederlandse scriptie. Maar voor andere talen wordt dit wat lastiger. Er is namelijk een grote kans dat de lezer van je scriptie deze taal niet beheerst. Je kunt dan ervoor kiezen om het citaat te vertalen.

De APA-stijl geeft aan dat je bij een vertaling niet langer meer van een citaat spreekt maar van een parafrase. Je behandelt de bron als een normale parafrase en plaatst dus geen aanhalingstekens.

In de literatuurlijst schrijf je eerst de originele titel op en hierna plaats je tussen blokhaken ‘[]’ de vertaalde titel.

Voorbeeld: Vertaling van citaat

In de tekst: Dit is nog nooit gebeurd. Markus Kuhn heeft als eerste Duitser een touchdown geschoord in de NFL (Springer, 2014).

Literatuurlijst: Springer, A. (2014, 8 december). Kuhn schafft als erster Deutscher einen Touchdown [Kuhn scoort als eerste Duitser een touchdown]. Geraadpleegd van http://www.welt.de/sport/article135129811/Kuhn-schafft-als-erster-Deutscher-einen-Touchdown.html

Afkortingen in citaten

Als je een afkorting wilt gebruiken wanneer je verwijst naar een organisatie (bijvoorbeeld de American Psychological Association), zijn er twee manieren om dit te doen. In ieder geval schrijf je eerst de volledige naam en voeg je daarna de afkorting tussen haakjes toe.

Voorbeeld: bronvermelding met een afkorting van een organisatie

Bronvermelding in de lopende tekst: Volgens de American Psychological Association (APA, 2019), is plagiaat een gevolg van een gebrek aan kennis over bronvermelding.

Bronvermelding op het eind van de tekst: Plagiaat is een gevolg van een gebrek aan kennis over bronvermelding (American Psychological Association [APA], 2019)

In daaropvolgende citaten kun je vervolgens de afkorting gebruiken: APA (2019); (APA, 2019)

Let op: gebruik geen afkortingen in je literatuurlijst.

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

111 reacties

Anke
17 juni 2020 om 17:18

Hallo

Voor mijn eindwerk haal ik redelijk veel info uit dezelfde internetbron in verschilende allinea's. De website blijft wel hetzelfde (met dezelfde auteur en datum), maar door telkens op een andere link te klikken veranderd de URL (bv. http://www.bvda.com/nl/latente-vingerafdrukken en http://www.bvda.com/nl/opnemen-van-vingersporen).

Moet ik als bronvermdeling dan telkens verder gaan zoals hieronder is weergegeven? Of maak ik een algemene bron van de hoofdwebsite?

BVDA (n.d.-a). Bluestar Forensic. Geraadpleegd op 12 juni 2020 via http://www.bvda.com/nl/bluestar-forensic
BVDA (n.d.-b). Hemastix. Geraadpleegd op 12 juni 2020 via http://www.bvda.com/nl/hemastix
BVDA (n.d.-c). Luminol. Geraadpleegd op 11 juni 2020 via http://www.bvda.com/nl/luminol
BVDA (n.d.-d). Peroxtesmo. Geraadpleegd op 12 juni 2020 via http://www.bvda.com/nl/peroxtesmo

Ik dacht zelf om zp verder te gaan met nummeren omdat ik niet weet of dit moet bij het testen op plagiaat, maar als de 'hoofd url' voldoende is, lijkt dit mij wel makkelijker.

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
18 juni 2020 om 15:02

Hoi Anke,

Goede vraag. Dit is inderdaad een lastige situatie. Omdat je (neem ik aan) voor bepaalde stukken tekst heel specifiek die verschillende pagina's op de website gebruikt raad ik je aan om op deze manier door te gaan.
Het is wat omslachtig en oogt rommelig, maar het is wel de meest correcte vorm!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Alexis
11 mei 2020 om 18:05

Beste Scribbr,

Voor mijn thesis maak ik gebruik van verschillende bronnen, waarbij veel auteurs dezelfde naam hebben. Dat is helemaal geen probleem in de literatuurlijst, maar voor de verwijzingen in de tekst zit ik even vast.

Ik weet dat je bij meerdere auteurs met dezelfde naam de initialen van de voornaam moet vermelden, maar ik zag nergens een voorbeeld waarbij in één vermelding 3 auteurs dezelfde naam hebben...

Concreet heb ik volgende 2 bronnen (ik laat de titels even weg voor duidelijkheid):

- Zhang, H., Zhang, J., Lu, S., Cheng, S., & Zhang, J. (2011).
- Zhang, Z., Ye, Q., & Law, R. (2011).

Momenteel verwijs ik er op de volgende manier naar:

- H. Zhang, Zhang, Lu, Cheng, & Zhang (2011)
- Z. Zhang, Ye, & Law (2011)

Mijn vraag is nu of ik voor de andere auteurs "Zhang" ook initialen moet toevoegen? Of juist helemaal geen initialen, of...

Vriendelijke groet,
Alexis

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
19 mei 2020 om 19:16

Hoi Alexis,

Dit zijn inderdaad wel erg veel Zhangs!
Je hebt het in je voorbeeld op de juiste manier gedaan. Als je nog een tweede (of meer) keer naar de bron verwijst wordt het H. Zhang, et al. (2011) en Z. Zhang, et al. (2011).
Omdat in je literatuurlijst in eerste instantie naar de eerste auteur wordt gekeken zijn ze met de voorletter te onderscheiden.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Emma
17 april 2020 om 16:09

Beste Scribbr,

In mijn scriptie wil ik gebruik maken van artikelen die veel dezelfde auteurs bevatten namelijk:

- Andriessen, I. (2017). Discriminatie herkennen, benoemen en melden.

- Andriessen, I., & Nievers, E. J. (Eds.). (2012). Op achterstand: discriminatie van niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt. Sociaal en Cultureel Planbureau.

- Andriessen, I., Fernee, H., & Wittebrood, K. (2014). Ervaren discriminatie in Nederland. Sociaal en Cultureel Planbureau.

- Andriessen, I., Nievers, E., Faulk, L., & Dagevos, J. (2010). Liever Mark dan Mohammed?. Sociaal en Cultureel Planbureau.

- Andriessen, I., Van der Ent, B., Van der Linden, M., & Dekker, G. (2020). Ervaren discriminatie in Nederland II. Sociaal en Cultureel Planbureau.

- Andriessen, I., Van der Ent, B., Van der Linden, M., & Dekker, G. (2015). Op afkomst afgewezen.

Nou heb ik gelezen dat je de bron zo ver moet uitschrijven tot het verschil duidelijk is, geldt deze regel ook wanneer de bronnen verschillende publicatiedata hebben?
Het staat namelijk niet zo mooi in de tekst als ik alles zo ver moet uitschrijven!

Vriendelijke groet,

Emma

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
17 april 2020 om 16:21

Hoi Emma,

Goede vraag!
Dat hoeft niet. Het jaartal staat altijd bij je verwijzing in de tekst, dus op die manier kan de lezer achterhalen bij welke bronvermelding in je literatuurlijst 'ie hoort.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Caroline
30 oktober 2019 om 14:59

Beste Scribbr,

Voor mijn scriptie heb ik ook een aantal resultaten verkregen via mijn managementadviseur. In de methode staat deze niet beschreven, maar ik heb bijvoorbeeld wel de vlootschouw (ontwikkelpotentieel en prestaties van de medewerkers) van haar gekregen die ik in de resultaten wil beschrijven.

Hoe kan ik dit het beste beschrijven? Mijn scriptiebegeleider zei dat ik dit kan schrijven als informatie van derden. Bedoelt hij hiermee persoonlijke communicatie?

Alvast bedankt!

Groetjes,
Caroline

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
1 november 2019 om 14:42

Hoi Caroline,

Goede vraag! Ik neem inderdaad aan dat hij dit ziet als persoonlijke communicatie.
Dat is in ieder geval hoe ik het zou aangeven. Deze bron is namelijk niet (zomaar) toegankelijk voor de lezers van jouw scriptie.

Als je verder nog vragen hebt, neem dan vooral even contact op. :)

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Emily
20 september 2019 om 18:06

Hallo Scribbr team,

Ik zit met het volgende. Voor mijn scriptie heb ik een literatuuronderzoek gedaan en de resultaten hiervan moet ik onderbouwen met bronnen.
Nu heb ik voor 1 van de resultaten een hele hoop bronnen gebruikt. Ik heb er 18.
Van de ene bron heb ik dezelfde auteur en jaar van uitgave a t/m g. En van de andere bron heb ik ook dezelfde auteur en jaar van uitgave a t/m k.
Moet ik achter mijn resultaat al deze bronnen voluit schrijven? Of mag daar een soort van tussenweg (/afkorting) bij gebruikt worden?

Hartelijk bedankt voor de moeite!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
23 september 2019 om 15:54

Hoi Emily,
Wat een goede vraag, dat zijn wel een heel veel bronnen!
Helaas moet je in dit geval alle bronnen benoemen, dat wordt dus best veel tekst. Omdat de bronnen van dezelfde auteur zijn hoef je wel alleen de jaartallen (met letter) er bij te zetten, niet elke keer opnieuw de naam.
We zullen het artikel binnenkort even aanvullen om jouw vraag te beantwoorden, maar voor nu kun je het voorbeeld op de website van APA zelf gebruiken om zeker te weten dat je het goed gedaan hebt.
Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Nina
28 februari 2019 om 14:15

Hallo,

Ik wil een bekende quote gebruiken van een oude Chinese filosoof, genaamd: Confucius. geboren 551 v. chr.

"Vertel het me en ik zal het vergeten.
laat het me zien en ik zal het onthouden.
laat het me ervaren en ik zal het eigen maken"

Hoe kan ik het best dit goed verwijzen in de tekst?

Beantwoorden

Maud Meewis
9 februari 2019 om 13:43

Hallo Scribbr team,

Op welke manier wordt de secundaire verwijzing in de tekst weergegeven wanneer er meerdere auteurs zijn van verschillende bronnen. Het concrete voorbeeld:

Er is een stuk tekst met opsomming waarachter staat (Hoek, 2013; Lang & Van der Molen, 2003).
Het artikel waar dit stuk in staat is Bartelink et al., 2015 (gezien ik de andere auteurs van deze bron eerder al voluit heb genoemd).

Wanneer ik dit stuk tekst wil gebruiken (niet geciteerd), op welke manier moet ik de verwijzing dan vermelden, gezien er twee auteurs bij dit stuk staan.

Is het dan: (Hoek; Lang & Van der Molen, in Bartelink et al., 2015):

Vanuit de opleiding dienen wij de APA handleiding Tilburg aan te houden. Wat hierin verwarrend is is dat ze hierin schrijven dat wanneer je een secundaire verwijzing gebruikt dat je dan schrijft (Jantje, geciteerd in Pietje, 2015). Terwijl ik dacht dat dit alleen het geval was bij een citaat en dat het anders gewoon is: (Jantje, in Pietje, 2015).

Ik hoop dat ik het duidelijk heb beschreven. Alvast bedankt!

Groetjes, Maud.

Beantwoorden

Jimi
Jimi (Scribbr-team)
11 februari 2019 om 15:56

Hoi Maud! Dat is een goede vraag :). Allereerst, weet je zeker dat je die twee andere bronnen niet online kunt vinden? In dat geval zou ik namelijk aanraden om de bronnen zelf te citeren. In het geval je ze nergens kan vinden dan moet je ze inderdaad als secundaire bronnen citeren. Hier heb je ook weer twee opties, direct citeren of parafraseren:

Direct citeren: Ik zou dit aanraden, aangezien je dan de opsomming kan overnemen. Je citeert het dan als volgt: "Opsomming (Hoek, 2013; Lang & Van der Molen, 2003)" (Bartelink et al., 2015).
Parafrase: Ik heb hier online niet echt een eenduidig antwoord over kunnen vinden, maar ik zou het als volgt doen: (Hoek; Lang & Van der Molen, geciteerd in Bartelink et al., 2015).

Aangezien ik geen explicite regels kon vinden, denk ik dat je hier sowieso goed mee zit (op deze manier is in ieder geval duidelijk welke bron je hebt gebruikt).
Terugkomend op de vraag over "geciteerd in", als dat de richtlijnen van jouw universiteit zijn, kan ik je aanraden om die gewoon aan te houden :).

Beantwoorden

Henrike
8 februari 2019 om 17:49

Hoe moet je een bron noteren als je het zelf hebt verzonnen/jij de auteur bent? En onder welk kopje moet je het dan scharen (van de Word citaatverwijzing)

Beantwoorden

Raimo Streefkerk
Raimo Streefkerk (Scribbr-team)
11 februari 2019 om 14:27

Hi Henrike,

Het is niet erg gebruikelijk om jezelf als bron te gebruiken. Ik raad je dan ook aan een bron te zoeken die jouw werk kan bevestigen.
Je moet jezelf in ieder geval op dezelfde manier citeren zoals je dat bij elke andere bron zou doen.

Ik hoop dat dit je verder helpt.

Cheers,
Raimo

Beantwoorden

Verena
5 februari 2019 om 22:25

Hallo,

Ik heb een vraag over het gebruik van meerdere bronnen.
Ik heb een stuk geschreven over artsen zonder grenzen. Een zin hiervan heb ik uitgelegd met behulp van een andere website.
Kan ik beide bronnen aan het eind van het stuk benoemen of moet dit anders? En hoe komt dit er dan uit te zien?

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Raimo Streefkerk
Raimo Streefkerk (Scribbr-team)
7 februari 2019 om 15:24

Hi Verena,

Als je een stuk tekst hebt geschreven waarvoor je meerdere bronnen hebt gebruikt dan kun je de verwijzingen in de tekst samenvoegen.
In dit artikel vind je daar een voorbeeld van.

Cheers,
Raimo

Beantwoorden

Daniëlle van Spelde
2 maart 2018 om 11:21

Beste,

Ik ben mijn scriptie aan het schrijven en deze gaat over social media.
Nu had ik de vraag hoe ik de statistieken pagina van Facebook en Instagram moet verwijzen in de tekst, maar ook in de literatuurlijst.

Als je op Facebook naar de statistieken pagina gaat heb je wel een link. Deze heb ik als normale internetbron beschouwd met daarbij een voetnoot dat deze niet publiekelijk toegankelijk is. Klopt dit?

Voor Instagram is het een ander verhaal. Je kan bij Instagram alleen via de mobiele app naar de statistieken kijken en daar heb je dus ook geen URL bij. Hoe moet ik zoiets APA verwerken?

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
2 maart 2018 om 15:36

Hoi Daniëlle,

Dat is een goede vraag!
Aan de hand van je uitleg vermoed ik dat het gaat om de statistieken van een pagina die je zelf beheert (of in ieder geval toegang tot hebt).
Op basis daarvan is het misschien goed om gebruik te maken van een "intern document": https://www.scribbr.nl/apa-stijl/apa-voorbeelden/voorbeeld-apa-stijl-interne-documenten-intranet/
Wat betreft het refereren van de Instagram-app, zou ik er voor kiezen om in plaats van de URL gewoon "Statistieken [naam pagina] Instagram-app" toe te voegen.

Ik hoop dat je hier mee verder kunt!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Darren
23 augustus 2017 om 10:51

Beste Scribbr,
Ik vroeg mij af er regels zijn voor het vertalen van citaten en gebruik op social media (voor memes)? Als ik een quote van Engels naar Nederlands vertaal, moet ik dan de bron en het originele citaat vermelden?

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
23 augustus 2017 om 19:31

Beste Darren,
Meer informatie hierover kun je hier vinden. Het lijkt mij dat dezelfde regels toepasbaar zijn voor socialmedia-bronnen.
Succes!
Groetjes,
Wouter

Beantwoorden

Maaike
11 augustus 2017 om 12:50

Beste Scribbr-team,

ik tracht een apa-verwijzing te maken naar een gedeelde communicatie van de oost-afrikaanse gemeenschap. Dit is de link van de pagina waar ik ze gevonden heb: http://www.eac.int/news-and-media/statements/20170520/jointcommunique-18th-ordinary-summit-heads-state-east-african-community
Enig idee hoe ik hiernaar kan verwijzen?

MVG,
Maaike.

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
11 augustus 2017 om 18:38

Hoi Maaike,
Goeie vraag! Het lijkt met het handigste om dit te behandelen als persbericht.
Succes!
Wouter

Beantwoorden

Marije
6 juli 2017 om 13:08

Hoi Scribbr-team,

Zouden jullie mij kunnen vertellen hoe ik citaat (review van een anonieme bezoeker op TripAdvisor) in mijn scriptie kan vermelden in de lopende tekst en als bron?

Bedankt!

Marije

Beantwoorden

Jimi
Jimi (Scribbr-team)
14 juli 2017 om 17:41

Hoi Marije! Goede vraag! Dat is afhankelijk van een aantal factoren. Wanneer je een link hebt naar de review zelf kan je de bron als een internetbron citeren, omdat er bij deze reviews nadrukkelijk "Anoniem" staat, kan je de auteur als Anoniem aanduiden. De bron ziet er dan zo uit in jouw lijst:
-Anoniem. (2012, 01 januari). Review TripAdvisor [Review]. Geraadpleegd van https://www.voerhierdelinkin.nl
In de tekst citeer je de bron als volgt:
- Uit een recente review (Anoniem, 2012) blijkt dat ...
- Anoniem (2012) concludeert in een recente review dat ...
Hopelijk helpt dit je verder! Succes!

Beantwoorden

Sharon
5 juli 2017 om 23:52

Beste Scribbr-team,

Mijn thesis schrijf ik in het Engels. Nu heb ik redelijk een aantal bronnen van Nederlandse organisaties die ik gebruik. Hoe kan ik het beste refereren aan deze bronnen?
Ik gebruik bijvoorbeeld bronnen van KWF Kankerbestrijding en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zet ik dan tussen haakjes: Dutch Cancer Society, 2010; Dutch Ministry of Health, Welfare and Sports, 2014. Of gewoon de Nederlandse namen?

Alvast bedankt,

Sharon

Beantwoorden

Jimi
Jimi (Scribbr-team)
14 juli 2017 om 17:46

Hoi Sharon! Bedankt voor je vraag, dat is inderdaad een lastige kwestie! Ik denk dat het handig is om wel gewoon de organisaties te citeren zoals ze heten. Ik zou in dat geval wel de eerste keer een voetnoot maken bij elke organisatie en in die voetnoot kort uitleggen wat deze organisaties zijn. Hopelijk helpt dit je verder! Succes!

Beantwoorden

Willeke Buijs
19 april 2017 om 13:17

Beste Scribbr-team,
Als er een onderzoek een uitgave is van het CPB en uitgevoerd is door 3 personen (in dienst bij het CPB), wie moet er dan als auteur in de verwijzing?
Alvast bedankt.
Willeke

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
19 april 2017 om 19:22

Beste Willeke,
Je kunt gewoon alle drie de auteurs opschrijven. Succes!
Groetjes,
Wouter

Beantwoorden

Pleun
3 april 2017 om 13:53

Beste SCRIBBR- team,

Ik heb voor mijn scriptie een aantal interviews gehouden waarbij de inhoud wel zichtbaar is (op te vragen, niet in de bijlagen), maar waarbij de namen zijn geanonimiseerd. Hoe kan ik deze bron in de tekst en in de bronnenlijst plaatsen?

Bedankt alvast, groeten,
Pleun

Beantwoorden

Anna Hoogterp
Anna Hoogterp (Scribbr-team)
4 april 2017 om 12:06

Hallo Pleun,

In de situatie dat je de interviews niet in de bijlage toevoegt, kun je verwijzen volgens de regels van persoonlijke communicatie. Meer informatie vind je op deze pagina over verwijzen naar een interview.

Groetjes, Anna

Beantwoorden

Charlotte
22 maart 2017 om 14:32

Hoi!

Hoe moet je verwijzen wanneer auteurs samen met verschillende organisaties hebben samengewerkt aan een onderzoek?
Heb het nu zo, maar ziet er gek uit:
- Akerboom, M., Wörmann, H., Ministerie van Veiligheid en Justitie, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Strategie en Uitvoeringsadvies (SUA), Onderzoek & Analyse (O&A) (Februari 2016). Arbeidsmarktintegratie van personen die internationale of humanitaire bescherming genieten in Nederland: beleid en goede werkwijzen. Rijswijk: EMN. Gedownload op 14-12-2016, van http://www.hetbegintmettaal.nl/wp-content/uploads/2016/05/EMN_AMPSH_final1.pdf

Groeten en alvast bedankt!
Charlotte

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
22 maart 2017 om 19:02

Hoi Charlotte, de organisaties voeg je inderdaad gewoon toe als auteur. Ziet er gek uit maar zo moet het wel! Overigens moet je wel nog de keuze maken tussen afkortingen of voluit schrijven. Nu heb je ze allebei opgeschreven.

Beantwoorden

Charlotte
23 maart 2017 om 11:56

Dankjewel! :)

Beantwoorden

Bert
29 januari 2017 om 23:40

Hoe kan je de jaartal van een site achterhalen? Zie dat hier ook niet op deze site.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
31 januari 2017 om 10:26

Hoi Bert, als het jaartal niet bij het artikel staat dan ga je uit van geen jaartal. Bij al onze artikelen staat een jaartal, bij onze algemene pagina's niet. Succes

Beantwoorden

Sabine
27 januari 2017 om 16:45

Beste,

Ik heb 3 APA vragen:

1. Ik heb deskresearch gedaan vanuit een home linkedinpagina van een bedrijf. Laten we zeggen de bedrijfspagina van bedrijf x Hoe zet ik dit juist in APA?

2. Ik heb in deze deskresearch aangegeven dat bedrijf x bepaalde social media gebruikt in de vorm van een opsomming zoals:
- Instagram (www.instagram.com/bedrijfx)
- Facebook (www.facebook.com/bedrijfx)
- Youtube (www.youtube.com/bedrijx)
Puur om aan te geven dat ze hier gebruik van maken en wat de juiste link is naar het platform. Is dit correct?

3. Ik heb 3 aparte word bestanden gebruikt met dezelfde auteur en hetzelfde jaartal. Dus bijvoorbeeld (Jansen, 2016). Hoe geef ik juist aan welke tekst uit welke bronvermelding komt. Bijvoorbeeld (Jansen, 2016)* en (Jansen, 2016)**??

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
31 januari 2017 om 10:29

Hoi Sabine,

1. Dit is een normale internetbron. Als soort bron kies je voor LinkedIn. Zoals dit voorbeeld van Facebook. Facebook verplaats je door LinkedIn.
2. Ja, dat is prima.
3. Je moet dan letters gaan toevoegen.

Beantwoorden

Hendrika
23 januari 2017 om 22:54

Hallo,

als je een heel stappenplan overneemt hoe zet je dat weg in de tekst . En als je in een bijlage extra uitleg hebt gekopieerd en geplakt van internetbron moet dat ook helemaal volgens APA of maakt een bijlage niet uit?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
24 januari 2017 om 16:11

Hoi Hendrika, dat hangt van het type bron is. Is het van het internet? Dan behandel je het als internetbron met de regels van een citaat. Het maakt niet uit of je iets in de bijlagen stopt. Je moet altijd een bronvermelding toevoegen. Succes!

Beantwoorden

Hendrika
24 januari 2017 om 23:19

Ja het is een internetbron de stappen met uitleg heb ik letterlijk van internet maar wel bij elke stap een eigen tekst.

Beantwoorden

Arjan van Laak
Arjan van Laak (Scribbr-team)
26 januari 2017 om 19:13

Hoi Hendrika. Wanneer je het in eigen woorden hebt gezet, is er sprake van parafraseren en is er net als bij citaties ook een bronvermelding vereist. Meer hierover kun je hier lezen.

Beantwoorden

Sarissa
13 januari 2017 om 11:54

Ik had een vraagje. Je moet dus je bronnen a,b,c geven indien het van dezelfde auteur is en jaartal. In mijn lijst heb ik dezelfde auteur met jaartal meer dan de letters in de het alphabet er zijn gebruikt. Ik kom acht letter te kort. Hoe moet ik het verder verwerken na de 2015z? Dit komt doordat ik het toeristisch aanbod van een bepaalde provincie moest opzoeken. Wandelen, fietsen, zwembaden hadden weer allemaal een aparte link, Het is wel van dezelfde organisatie en dezelfde site.

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
13 januari 2017 om 17:12

Hoi Sarissa, je kunt dan doornummeren met "aa" en "ab" etc. Dat is denk ik de enige oplossing voor nu.

Beantwoorden

Devon van Dam
16 december 2016 om 13:19

Geachte Bas, Ik heb een vraag omtrent het gebruik van meerdere artikelen van eenzelfde bron. Op de website van een branchevereniging zijn meerdere nieuwsartikelen te vinden. Hier staat echter geen specifieke auteur bij vermeld. Wij hebben nu dus bij meerdere artikelen uit 2016 het volgende staan: (KNMT, 2016). KNMT is de naam van de organisatie achter de website. Maar in één alinea staat bijvoorbeeld twee keer (KNMT, 2016), terwijl dit twee compleet verschillende artikelen zijn. Hoe moeten we dit dan vermelden? Dat wordt me niet echt duidelijk in de uitleg hierboven.

Graag hoor ik van u!

Met vriendelijke groet,
Devon van Dam

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
16 december 2016 om 18:35

Hoi Devon, je maakt dan gebruik van a en b.

Beantwoorden

Frederique
6 april 2018 om 18:07

Hoi Bas,

Ik heb dezelfde vraag als Devon. Jouw reactie snap ik, maar in je tekst staat nog steeds 2x dezelfde verwijzing (KNMT,2016 in Devon zijn geval). Hoe kan je ervoor zorgen dat de titel van het artikel dat je hebt gebruikt ook in de bronverwijzing staat in de tekst zelf ipv de bronnenlijst?

Beantwoorden

Arjan van Laak
Arjan van Laak (Scribbr-team)
7 april 2018 om 23:00

Beste Frederique,
In de tekst vermeld je volgens de APA regels de titel niet. Je vermeldt dus alleen de auteur en het jaartal.
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je deze ook via de chat stellen :)

Beantwoorden

Martijn van der Zanden
8 november 2016 om 23:16

Hallo,
Ik heb een vraag met betrekking tot citeren/verwijzen naar een uitspraak van de Hoge Raad / het Hof. Ik heb namelijk een citaat van meer dan 40 woorden letterlijk overgenomen uit de uitspraak. Deze weet ik goed op te nemen in mijn jurisprudentielijst. Echter moet er in de tekst na mijn citaat ook een verwijzing plaats vinden. Ik begreep dat dit kan via een internetbron. Het is me echter niet duidelijk hoe ik dit verwerk in mijn scriptie. Kan ik dit bijvoorbeeld doen door:
Uit het arrest van ... http://rechtspraak.nl is gebleken dat..
Of moet ik dit anders doen tussen haakjes achter de geciteerde tekst? En hoe werkt het dan?

Graag hoor ik van u!
Vriendelijke groet, Martijn

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
9 november 2016 om 13:47

Beste Martijn, volgens de APA-stijl maak je geen gebruik van een jurisprudentielijst. Ik vermoed dat je gebruik moet maken van de Leidraad voor juridische auteurs. Wanneer je toch van de APA-stijl gebruik wilt maken kun je inderdaad gewoon voor internetbron gaan.

Beantwoorden

Caroline
25 oktober 2016 om 14:45

Hallo, over meerdere publicaties van dezelfde auteur met een onbekend publicatiejaar heb ik een vraag. Ik heb heel veel publicaties van dezelfde auteur met onbekend jaartal, dus zet ik overal z.j.-a, z.j.-b enzovoort. Wat moet ik doen na de letter Z ? Wordt het dan a1, b1, c1 of aa, ab, ac? Ik hoor het graag. Met vriendelijke groet, Caroline

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
25 oktober 2016 om 19:59

Hoi Caroline, je mag zelf kiezen hoe je het verder oppakt. APA heeft hier zelf niets over geschreven. Je moet je wel afvragen of de bronnen die je gebruikt wel van goede kwaliteit zijn. Een bron die niet is gedateerd is nooit goed. Als je dan ook nog meer dan 26 bronnen hebt die niet gedateerd zijn dan zegt dat wel iets over de auteur zelf.

Beantwoorden

Lisa
13 juni 2016 om 21:36

Goedenavond,
Ik had een vraagje; als ik een citaat (meer dan 40 woorden) van een internetbron gebruik, maar de paginanummers ontbreken, wat kan ik dan aan het einde van het citaat zetten - op de plek van het paginanummer? Alvast bedankt voor het meedenken!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
16 juni 2016 om 12:47

Hoi Lisa, dat lees je hier.

Beantwoorden

marjan
14 mei 2016 om 22:37

Hallo,

hoe kan ik mijn mening schrijven ,terwijl er kranten als bronnen aangewezen is. Ik mag geen bronnen vermelden , maar ik gebruik wel mening van kranten. hoe moet ik schrijven dat niet plagiaat wordt? Ik zit echt vast hoe ik een tekst zonder bronnen vermelden te schrijven.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
15 mei 2016 om 19:43

Hoi Marjan, ik weet niet hoe je dit kunt oplossen. Dat je geen gebruik mag maken van bronvermelding vind ik erg vreemd. Ik zou hierover contact opnemen met je docent. Succes

Beantwoorden

Mathilde
15 april 2016 om 17:18

Hallo, 

heel fijn dat APA zo duidelijk wordt uitgelegd.
Nu heb ik alleen een vraag ik heb een document van 2 pagina's allemaal  uit dezelfde bron.  Moet ik dan achter elke alinea mijn bron zetten of het voldoende om dit in het inleidende stuk te vermelden. 

groetjes, 

Mathilde 

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
15 april 2016 om 20:51

Hoi Mathilde, je kunt het duidelijk in de inleiding vermelden. Het moet altijd duidelijk zijn dat je van de bron gebruik hebt gemaakt. Hier hebben we ook nog een artikel over geschreven: waar zet je de bronvermelding?

Beantwoorden

Joost Schellingerhout
12 april 2016 om 21:23

Hoi,

Ik heb een opiniestuk van een website, waarvan de schrijver bekend is. In dit stuk schrijft de schrijver een stukje over wat een hoogleraar heeft gezegd over een bepaald onderwerp. De naam van die hoogleraar staat erbij vermeld.
Die desbetreffende uitspraak heb ik nodig voor een onderzoek. Hoe vermeld ik deze bron?

De naam van de hoogleraar of de naam van de schrijver van het opiniestuk?
Alvast dank!

Mvg,

Joost

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
13 april 2016 om 11:37

Hoi Joost, je hebt het in dit geval over een bron in een bron. In het artikel leggen we uit hoe je hiermee omgaat. Succes!

Beantwoorden

Iris
23 maart 2016 om 13:54

Hoi Bas,
Een vraagje n.a.v. het schrijven van mijn scriptie:
Ik heb bepaalde documenten via de email als bijlage opgestuurd gekregen van mijn opdrachtgever. Deze zijn niet online beschikbaar, dus mensen hebben geen toegang tot deze bronnen. Moet ik dan als verwijzing 'persoonlijke communicatie' gebruiken? Het is dus niet via Intranet verkregen. (Oh, en alleen naar het jaar verwijzen is niet voldoende? Dus: (xxxx,persoonlijke communicatie, 2016)

Groetjes, Iris

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
23 maart 2016 om 15:14

Hoi Iris, Ja dat zal je in dit geval wel moeten doen. Je vermeldt ook altijd de auteur bij persoonlijke communicatie. Succes!

Beantwoorden

Ruben
12 maart 2016 om 18:07

Beste Bas,

Ik heb een auteur die meerdere artikelen heeft staan op een technologische website al deze artikelen komen uit 2015. Deze verschillende artikelen worden in verschillende alinea's binnen mijn scriptie los van elkaar gebruikt.  Dienen zij ten alle tijden zowel als bij de verwijzing in de tekst als de uiteindelijke literatuurlijkst te worden voorzien van een letter bij het jaartal (Korolov, 2015a) voor de oudste (Korolov, 2015b) voor de een naar oudste enz?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
12 maart 2016 om 18:11

Hoi Ruben, ja dat klopt :-).

Beantwoorden

Monica
14 januari 2016 om 11:05

Dag Bas,

Ik heb twee verschillende bronnen die op hetzelfde stuk tekst slaan. Worden deze net zo verwerkt als meerdere bronnen met verschillende auteurs (dus naam, jaar; naam, jaar) of krijg je gewoon (naam, jaar)(naam, jaar)?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
14 januari 2016 om 11:54

Hoi Monica, ja dat klopt, precies zoals bij meerdere bronnen.

Beantwoorden

Kim
13 december 2015 om 13:59

Hallo,
Ik heb even een vraag over apa van een organisatie. De auteur is niet bekend, dus dan moet ik de organisatie invoeren (in dit geval Kentalis). Nu heb ik meerdere documenten gebruikt van de website, zoals visie/missie, organogram, financiering, diverse soorten onderwijs ect. Het is allemaal 1 januari 2015 op de website geplaats, moet ik dan dit als apa invoeren (Kentalis, 2015), want als ik het word zelf laat doen krijg ik bijvoorbeeld dit (Kentalis, Wonen bij Kentalis, 2015). Dit krijg ik dan bij elk apart kopje. Ik hoor het graag.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
13 december 2015 om 14:25

Hoi Kim, Word zit hier fout, je schrijft altijd enkel de auteur en het jaartal op. In jouw geval de organisatie. Wel voeg je 'a' 'b' toe: https://www.scribbr.nl/apa-stijl/uitzonderingen-verwijzingen-de-tekst-volgens-de-apa-regels/#link-meerderePublicatiesZelfdeAuteurs. Succes!

Beantwoorden

Denice
23 februari 2016 om 19:35

Beste,

Wat moet ik doen indien er geen jaartal wordt vermeld door de organisatie. Als ik algemene informatie over een bedrijf wil overnemen. Is het dan bv. (Value Retail, z.j.a)?
Daarbij wil ik graag weten of ik de titel van een tekst niet in het cursief mag vermelden, indien het over een digitale verwijzing gaat?

Ik hoor het graag.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
24 februari 2016 om 10:16

Hoi Denice, je schrijft z.j. en bij een verwijzing naar het internet zet je de titel niet cursief. Ik raad je aan om van onze APA Generator gebruik te maken want daar worden al je vragen beantwoord.

Beantwoorden

Shiron
8 december 2015 om 14:25

Hoi Bas,

Ik schrijf mijn thesis in het Engels, maar heb enkele interviews in het Nederlands gehouden. Als ik quotes uit deze interviews wil gebruiken, moet ik deze dan in het Nederlands overnemen of vertalen naar het Engels?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
9 december 2015 om 11:03

Hoi Shiron, voor de leesbaarheid zou ik de quotes vertalen. Je kunt opschrijven dat de interviews in het Nederlands zijn gehouden maar dat je de quotes hebt vertaald.

Beantwoorden

Marieke
5 november 2015 om 22:08

Hallo,

In een tekst wil ik een samenvatting van een tijdschrift artikel zetten. Ik vroeg me af of het nummer van de uitgave bij de bronvermelding moet staan. Klopt dit?
( Kiddo1,2015) of is (Kiddo,2015) goed?
Bedankt alvast

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
6 november 2015 om 10:06

Hoi Marieke, het maakt niet uit of het een samenvatting is. Je plaatst altijd de auteur en het jaartal. Bij een citaat voeg je ook het paginanummer toe.

Beantwoorden

Marieke
6 november 2015 om 11:46

Hallo
Bedankt voor de snelle reactie, maar het was niet helemaal een antwoord op mijn vraag. Ik vroeg me af of ik het uitgavenummer van het tijdschrift erbij moet vermelden.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
6 november 2015 om 11:52

Hoi Marieke, Nee dat moet niet. Je vermeldt altijd de auteur en het jaartal. Als het om een citaat gaat voeg je ook het paginanummer toe.

Beantwoorden

Sander
20 oktober 2015 om 22:08

Hoe zit het eigenlijk als je onderzoek moet doen naar bijvoorbeeld Social Media pagina's? Als je de Facebookpagina van een bedrijf hebt gebruikt voor jouw onderzoek, hoe noteer je dit via de APA normen?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
21 oktober 2015 om 11:59

Hoi Sander, Zie hier een voorbeeld van Facebook. In de kantlijn aan de linkerkant staan nog meer voorbeelden. Succes!

Beantwoorden

Tommy
16 oktober 2015 om 15:59

Hallo,

Hoe moet ik in een hoofdstuk verwijzen naar dezelfde auteur, met beide z.j. ? Moet hier onderscheid in worden gemaakt? En doe ik dit dan met een volledige titel van hun artikel, want deze is vrij lang...
Alvast bedankt voor je hulp!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
16 oktober 2015 om 16:51

Hoi Tommy, dit is letterljk het tweede voorbeeld in dit artikel :-).

Beantwoorden

Tommy
16 oktober 2015 om 18:07

Hoi Bas, ik zag het ook na plaatsing van mijn vraag! Sorry, ik kon mijn opmerking ook niet meer verwijderen. Ik heb dan nog wel een andere vraag. Zet ik die a en b ook in de literatuurlijst? Of is alfabetische volgorde op basis van de titel van de bron dan voldoende?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
16 oktober 2015 om 18:15

Hoi Tommy, de 'a' en 'b' zet je ook in de literatuurlijst erbij. Succes!

Beantwoorden

Karen
1 oktober 2015 om 15:17

Hoi Bas,

In het interne jaarplan van de organisatie wordt aangegeven dat eea veranderd is in een bepaalde wet. In het jaarplan wordt niet letterlijk de aanpassing van de wet geciteerd, maar geparafraseerd. Hoe maak ik nu de juiste vermelding in mijn tekst én in de literatuurlijst conform APA? Dank vast!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
1 oktober 2015 om 17:00

Hoi Karen, je moet in dit geval het interne jaarplan als bron vermelden. Als de bron niet publiekelijk toegankelijk is kun je voor onze intranet-oplossing gaan.

Beantwoorden

Tamara
30 september 2015 om 18:31

Hallo,

Ik heb een vraag m.b.t. het refereren naar een website. Daarbij is de datum niet bekend. Het gaat hier dan puur om een aantal gegevens en niet om een geschreven artikel op de webpagina. Ook staat er geen updatedatum van de webpagina vermeld.
In de APA Generator moet je immers zowel de datum van de gegevens op de webpagina vermelden als de geraadpleegde datum. Dat eerste kan ik dus niet achterhalen.

Alvast bedankt voor de reactie!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
30 september 2015 om 19:18

Hoi Tamara, de invulvelden zijn niet verplicht. Jet kunt ze dus ook leeg laten. Als je de invulvelden niet invult wordt er z.j. ingevuld. Succes!

Beantwoorden

Thom
29 september 2015 om 18:21

Hallo,

Als ik een Engelstalige bron wil gebruiken, mag ik die dan zelf naar het Nederlands vertalen en zo parafraseren (dus eigenlijk een vertaalde samenvatting geven)? Want in de bronvermelding zet ik dan wel dat het uit een Engelstalig boek komt.
Of moet ik eerst uit het Engels citeren en dan daaronder een toelichting bij geven?

Bij voorbaat dank

Beantwoorden

Michelle Mertens
Michelle Mertens (Scribbr-team)
29 september 2015 om 20:05

Beste Thom,

Je kan twee dingen doen. Je kan of het zien als een citaat en gewoon de Engelse tekst opnemen in je scriptie. Omdat Engels meestal door iedereen te begrijpen is is dit geen probleem. Als je geen Engelstalige stukjes in je scriptie wil hebben kun je je stuk ook vertalen en het als een parafrase zien. In je literatuurlijst geeft je dan eerst de titel in de juiste taal en daarna tussen haken jouw eigen vertaling.

Beantwoorden

Niek
17 september 2015 om 16:04

Hallo SCRiBBR-team,

Als ik in de literatuurlijst wil verwijzen naar een bron zonder auteur, titel of datum, hoe moet dat dan? De verwijzing in de tekst heb ik inmiddels kunnen doen door jullie uitleg. Ik zit alleen nog met de verwijzing in de literatuurlijst van deze bron.

Beantwoorden

Michelle Mertens
Michelle Mertens (Scribbr-team)
17 september 2015 om 18:25

Hoi Niek,

Als je zo'n soort bron hebt kun je de bron via de APA Generator genereren. Je vult dan in het veld van de Auteur en in het veld van de Titel hetzelfde in en alle verdere informatie die je hebt. Zo kun je de bron genereren en krijg je te zien hoe je dit kunt toevoegen aan je literatuurlijst. De vraag blijft wel of dit een goede bron is om te gebruiken in jouw onderzoek. Kun je de informatie van deze bron op geen andere manier vinden?

Beantwoorden

Rik
7 september 2015 om 15:57

Beste SCRIBBR-team,

Mijn examinator gaf aan wanneer een hele alinea is gebaseerd op één auteur/onderzoeker, of wanneer dezelfde auteur meerdere keren op een rij (om de regel) benoemd wordt, dat ik het als ''idem, jaartal'' moet gaan verwijzen i.p.v. steeds de naam noemen. Klopt dit?

Ik hoor het graag van u!

Alvast bedankt,

Rik

Beantwoorden

Michelle Mertens
Michelle Mertens (Scribbr-team)
7 september 2015 om 20:07

Hoi Rik,

Volgens APA gebruik je gewoon telkens de naam van de auteur. Je zou nog even bij je examinator kunnen checken of hij/zij de APA-regels volgt of een andere manier van refereren. Je kan natuurlijk wel op meerdere manieren refereren naar de bron. Als je de bron via de APA Generator genereert krijg je verschillende voorbeelden hoe je kunt refereren in de tekst naar de bron.

Beantwoorden

Sophie van Laarhoven
18 augustus 2015 om 18:37

Hallo SCRiBBR,

Een interview met de opdrachtgever heb ik uitgeschreven en als bijlage bij mijn scriptie gedaan. in mijn scriptie wil ik verwijzen naar die bron. Hoe doe ik dat?
Moet ik het uitgeschreven interview in de bijlage opnemen in de bronnenlijst? Zo ja, hoe?
Groet, Sophie

Beantwoorden

Michelle Mertens
Michelle Mertens (Scribbr-team)
18 augustus 2015 om 19:41

Hoi Sophie,

Als je een interview (of figuur/tabel/et cetera) in je bijlagen hebt staan kun je in je scriptie zelf verwijzen naar de desbetreffende bijlage. Dus als je bijvoorbeeld verwijst naar een interview geef je dat zo aan (zie Bijlage 3: Interview met ...). De naam van geïnterviewde kun je erbij vermelden, hoeft niet. Ligt natuurlijk aan de afspraken die jij hebt gemaakt met de geïnterviewde.

Het uitgeschreven interview hoef je, omdat je deze in de bijlagen hebt staan, niet op te nemen in de bronnenlijst.

Hopelijk lukt het zo, succes!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
16 augustus 2015 om 14:03

Hoi Marjolein, je moet dan in de verwijzing 'a' en 'b' toevoegen achter het jaartal. Overigens klopt de verwijzing die je nu gebruikt niet. Waarom maak je gebruik van 'geen auteurs'? Je moet altijd (Auteur, jaartal) pakken, en als je geen auteur hebt dan pak je de organisatie. Succes!

Beantwoorden

Marjolein
16 augustus 2015 om 14:34

Beste Bas,

Dank je wel voor je antwoord.

Hetgeen ik in mijn vorige bericht tussen haakjes plaatste was geen verwijzing. Ik wilde je alleen de informatie geven die ik over de bron had, dus dat ze allebei van dezelfde stichting zijn, dat ze allebei van mei 2012 zijn en dat er geen auteurs vermeld worden. Excuses voor de verwarring.

Het is duidelijk dat ik dan de organisatie moet pakken en 'a' en 'b' moet toevoegen.

Bedankt!

Beantwoorden

Lauren
13 augustus 2015 om 15:29

Hallo!

Ik heb al veel aan deze website gehad, heel fijn! Maar op mijn volgende vraag heb ik het antwoord nog niet kunnen vinden:

Ik heb te maken met twee artikelen (waar ik overigens niet tegelijkertijd naar hoef te verwijzen.)
Beide artikelen hebben 8 auteurs (allemaal dezelfde) en zijn van hetzelfde jaartal en gepubliceerd in hetzelfde journal.
Het enige wat de artikelen onderscheidt zijn de ondertitels en paginanummers.

Hoe ga ik hiermee om met verwijzen in mijn tekst?

Alvast bedankt voor de hulp!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
16 augustus 2015 om 14:06

Hoi Lauren, deze uitzondering staat toch in dit artikel :-). Het is de uitzondering over meerdere publicaties van verschillende auteurs.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
28 juli 2015 om 11:24

Hoi Hannah, alles over het niet hebben van een auteur of titel kun je in dit artikel terugvinden. Een organisatie kan ook een auteur zijn. Je kunt ook nog even de APA Generator bekijken, daar heb je altijd de keuze tussen een 'achternaam' en een organisatie.

Beantwoorden

Wouter
25 juli 2015 om 19:56

Hey,

ik had enkele vragen:

Ik had ergens gelezen dat je wanneer je verwijst naar een auteur met een achternaam als “Van Den Bosch” je dan gewoon mag verwijzen als (Bosch)? Klopt dit?
Hoe moet je verwijzen of citeren naar een citaat of inbreng die iemand gegeven heeft op een conferentie? En waarvan de bron als het ware een verslag is ?
Als je een citaat uit een interview in een tijdschrift van iemand neemt, maar de auteur van het gehele artikel is niet bekend. Hoe verwijs je of citeer je daar dan naar?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
28 juli 2015 om 11:23

Hoi Wouter,

1) Met betrekking tot het voorvoegsel hangt het ervan af of je in het Engels of Nederlands schrijft.
2) Dit valt onder de categorie conferentie. Op onze APA Generator kun je daarvan eenvoudig de bron genereren.
3) Een citaat uit een interview is een indirecte verwijzing, omdat je de auteur niet weet van het originele artikel volg je dan ook de regel van geen auteur.

Succes!

Beantwoorden

Roydw
17 juni 2015 om 11:31

Beste SCRiBBR,

Thanks voor al jullie hulpzame informatie!
Ik heb alleen een vraagje;

Moet je van alle bronnen in je bronnenlijst verwijzingen naar die bronnen hebben in de tekst?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
17 juni 2015 om 11:38

Hoi Roy, ja dat moet :-). Anders heeft het ook geen zin om de bron in de literatuurlijst op te nemen.

Beantwoorden

Minou
10 juni 2015 om 17:33

Hoi,

Ik heb de volgende bron gebruikt: (Peeters, M. (2015, april). Hoe worden leerlingen nieuwsgierig? JSW, 99(88), 33.). In dezelfde alinea verwijs ik via een citaat hier nog een keer naar maar dan van bladzijde 32. Jullie zeggen dat het jaartal dan niet meer hoeft worden genoemd. Klopt het dan dat de bron dan zo vermeld wordt: (Peeters, M. Hoe worden leerlingen nieuwsgierig? JSW, 99(88), 32.)

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
14 juni 2015 om 16:08

Hoi Minou, de bronvermelding ziet er niet uit zoals die eruit hoort te zien. Je werkt namelijk altijd met de achternaam van de auteur en het jaartal van publicatie. Niets extra's. Je kunt de basisregels van het refereren er nog even bijpakken.

Beantwoorden

Dama
8 juni 2015 om 08:36

Hallo,

Ik heb een vraag over de APA-normen in de tekst en literateurlijst wanneer alleen de voornaam van de auteur bekend is. Moet ik het bijv. K. of gewoon Koen opschrijven?

Alvast bedankt!
Dama

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
8 juni 2015 om 11:50

Hoi Dama, je kunt dan de voornaam als achternaam gebruiken in de verwijzing. Het wordt dan dus (Koen, jaartal). Succes!

Beantwoorden

Ilse
5 juni 2015 om 17:14

Hallo,
Ik heb een vraag over het verwijzen naar een geredigeerd boek. Normaal gesproken noem je eerst de auteurs van het artikel/hoofdstuk, dan de titel en dan de editors. Maar wat als de auteurs van het hoofdstuk dat je nodig hebt (de inleiding) ook de editors van het boek zijn?
Alvast bedankt!
Groeten, Ilse

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
5 juni 2015 om 17:23

Hoi Ilse, dat maakt eigenlijk niet uit. Op beide plekken vermeld je dan de auteurs. Succes!

Beantwoorden

Hester
25 mei 2015 om 08:54

Hallo!

Voor mijn scriptie heb ik via een contactpersoon van een organisatie interne documentatie verkregen. Dit zijn documenten waarvan ik niet zeker weet of ze op het intranet van deze organisatie te verkrijgen zijn (een link heb ik daarom niet). Ook beschouw ik het niet als 'persoonlijke communicatie' omdat het een aantal rapporten betreft.

Hoe zou ik deze nu moeten opnemen? Ik heb er nu voor gekozen ze in mijn literatuurlijst op te nemen als ware het openbare rapporten, maar erbij gezet dat ik de bron via in heb kunnen zien via een contactpersoon van de organisatie.

Vriendelijke groet,
Hester Torn

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
25 mei 2015 om 11:56

Hoi Hester, de APA-stijl schrijft voor dat je alleen bronnen opneemt in je literatuurlijst die ook voor derden toegankelijk is. Heb je de oplossing al gelezen die wij aandragen? Die staat in het artikel intranet. Succes!

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.