Stappenplan: Interview afnemen en verwerken in je scriptie

Het interview is een veelgebruikte methode om gegevens te verzamelen voor je scriptie. Maar hoe ga je dan precies te werk?

Kies een onderzoeksmethode (kwalitatief of kwantitatief), een daarbij passende interviewvorm en neem je interview op de juiste manier af. Daarnaast bepaal je het aantal mensen dat je wilt interviewen en bedenk je de juiste vragen.

Stap 1. Kwantitatief of kwalitatief onderzoek?

Bepaal eerst of je een kwalitatief of kwantitatief onderzoek doet. Kwalitatief onderzoek richt zich op de verzameling en analyse van woorden en betekenissen, zodat je concepten, gedachten en ervaringen leert begrijpen. Kwantitatief onderzoek betreft de verzameling en analyse van numerieke data en je gebruikt dit type onderzoek als je hypothesen of theorieën wilt toetsen.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Stap 2. Welk soort interview?

Als je kwantitatief onderzoek doet, kun je het beste gebruikmaken van een gestructureerd interview. Hierbij houd je je als onderzoeker aan een strak interviewschema, waardoor alle interviews op dezelfde manier plaatsvinden. Daardoor kunnen de antwoorden van verschillende geïnterviewde personen makkelijker worden gecodeerd en op een kwantitatieve manier worden vergeleken.

Als je kwalitatief onderzoek doet, heb je de keuze uit verschillende soorten interviews, zoals:

Stap 3. Face to face, via de telefoon of via e-mail?

Het face to face interview wordt het meest gebruikt in zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek, maar alle manieren van interviewen hebben hun eigen voor- en nadelen.

Face-to-face Telefonisch E-mail
Voordelen Voordelen Voordelen
Kan heel uitgebreid afgenomen worden: de respondent heeft tijd vrijgemaakt voor de interviewafspraak en zal daardoor openstaan voor een langer gesprek. Een snelle en goedkope manier om te interviewen. Een snelle en goedkope manier om te interviewen.
De respondenten kunnen worden geobserveerd, waardoor de onderzoeker kan ingaan op gezichtsuitdrukkingen, zoals verwarring of ongemak. De invloed van de onderzoeker op de antwoorden van de respondent is beperkt, omdat de respondent niet fysiek aanwezig is. De respondenten kunnen dit in hun eigen tijd doen, waardoor geen afspraak hoeft te worden gemaakt.
De onderzoeker kan makkelijk doorvragen als bepaalde antwoorden niet duidelijk zijn of als de respondent iets interessants zegt. De onderzoeker kan makkelijk doorvragen als bepaalde antwoorden niet duidelijk zijn of als de respondent iets interessants zegt. De aanwezigheid van de onderzoeker beïnvloedt de antwoorden van de respondenten niet.
De persoonlijke sfeer kan ervoor zorgen dat de respondenten zich sneller openstellen en meer vertellen. Kan vaak makkelijk op de korte termijn worden gepland. Kan vaak makkelijk op de korte termijn worden gepland.
Nadelen Nadelen Nadelen
Kost veel tijd en moeite, omdat op een bepaalde plek moet worden afgesproken. Mensen die lastig te bereiken zijn of een geheim nummer hebben worden automatisch uitgesloten van participatie. Er is geen persoonlijk contact tussen de respondent en de onderzoeker, waardoor geen controle mogelijk is.
De fysieke aanwezigheid van de onderzoeker bij het interview kan de antwoorden van de respondenten beïnvloeden. De interviews hebben meestal een beperkte duur van ongeveer 20 tot 25 minuten, omdat respondenten vaak niet langer willen bellen. Je kunt maar een beperkt aantal vragen stellen, omdat een respondent anders verveeld raakt en de vragen niet (serieus) invult.
De onderzoeker kan niet doorvragen, waardoor deze mogelijkheid alleen een optie is voor gestructureerde interviews.

Gevoelige onderwerpen

Er bestaan verschillende meningen over het gebruik van een telefonisch interview, interview via de mail of face to face interview om gevoelige onderwerpen te bespreken. Interviews via de telefoon of mail kunnen dan handiger zijn, omdat de interviewer niet fysiek aanwezig is, waardoor de respondenten sneller bereid zijn om een (eerlijker) antwoord te geven.

Aan de andere kant kunnen deze interviews juist onpersoonlijker overkomen, waardoor het bespreken van gevoelige onderwerpen lastiger wordt. Dan zou juist een face to face interview de voorkeur hebben. Bovendien liggen de antwoorden bij een interview via de mail vast en dit kan de geïnterviewde een onprettig idee vinden.

Stap 4. Hoeveel mensen ga je interviewen?

De volgende stap is het bepalen van het aantal mensen dat je gaat interviewen. Dit aantal verschilt per onderzoek.

Als je voor je onderzoek bijvoorbeeld een beeld wilt krijgen van een organisatie door medewerkers van die organisatie te interviewen, zijn niet heel veel interviews nodig. Maar vaak geldt ook dan: hoe meer, hoe beter en representatiever. Als je te weinig interviews afneemt, heeft dit een negatieve invloed op de validiteit van je interviewresultaten.

Vaak ervaar je tijdens het schrijven van je scriptie tijdsdruk, waardoor je slechts tijd hebt om een beperkt aantal mensen te interviewen. Daarom is het altijd belangrijk om met je begeleider te overleggen wat het minimale aantal interviews is dat je moet afnemen.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Stap 5. Welke vragen ga je stellen?

Het is handig (zeker bij een gestructureerd of semigestructureerd interview) om de vragen in een bepaalde volgorde voor te bereiden en bij je te houden tijdens het interview. Vaak begin je met enkele feitelijke of gesloten vragen en breid je steeds verder uit naar open hoe- en waaromvragen.

Stap 6. Het afnemen van het interview

Om je op weg te helpen om een professioneel interview af te nemen hebben we vier tips en trucs geformuleerd.

 • Het is van belang dat je je goed voorbereidt.
 • Het is slim om onze interviewtechnieken door te nemen, zodat je geïnteresseerd en professioneel overkomt.
 • Het is belangrijk om jezelf voor te stellen en op je interviewhouding (open, vriendelijk) te letten.
 • Het is verstandig om op het eind of tussendoor de conclusies samen te vatten om te bepalen of je de ander goed hebt begrepen.

Stap 7. Transcriberen

Nu je de interviews hebt afgenomen, is het tijd om de interviews te transcriberen. Hierbij is het van belang dat je de methode kiest die bij je past. Meestal transcribeer je woordelijk: je schrijft letter op wat iemand zegt, maar je negeert aarzelingen, stopwoordjes en stotteren. Voor andere typen onderzoek is het soms nodig om letterlijk te transcriberen of juist samenvattend.

Stap 8. Coderen

Na het transcriberen ga je coderen. De manier waarop je dit doet hangt af van de onderzoeksbenadering. Een kwalitatief gecodeerd interview ziet er anders uit dan een kwantitatief gecodeerd interview. Het codeerproces bestaat uit meerdere fasen. Je begint met open coderen, gevolgd door axiaal coderen en selectief coderen.

Stap 9. Verwerken in je scriptie

Nu kun je beginnen met het verwerken van de resultaten van het interview in je scriptie:

 • In de methodesectie beschrijf je hoe je je interviews hebt uitgevoerd, zodat je onderzoek repliceerbaar is.
 • In je resultatensectie vat je de interviewresultaten samen. Vaak maak je hier gebruik van citaten waarbij je de respondenten zo veel mogelijk anonimiseert.
 • In je conclusie beantwoord je de hoofdvraag op basis van (onder andere) je interviewresultaten.
 • In de discussie geef je onder andere aan hoe je de validiteit en betrouwbaarheid hebt gewaarborgd en noem je eventuele beperkingen.
 • In de bijlage(n) voeg je eventueel de interviewtranscripten toe, zodat je hiernaar kunt verwijzen in de hoofdtekst.

In hoeverre is een interview valide en betrouwbaar?

De validiteit van het interview gaat om de integriteit van de getrokken conclusies, oftewel: heb je gemeten wat je wilde meten?

Interviews worden meer valide als je steeds dezelfde structuur aanhoudt en dezelfde vragen stelt. Door de omstandigheden waarin de interviews worden afgenomen zoveel mogelijk gelijk te houden, wordt de invloed van andere factoren op de resultaten geminimaliseerd.

Daarom is een gestructureerd interview bijvoorbeeld meer valide dan een semigestructureerd of ongestructureerd interview. Toch hebben ook deze interviewvormen hun voordelen, omdat de onderzoeker bijvoorbeeld meer op de antwoorden kan doorvragen.

Veelgestelde vragen

Wat is een gestructureerd of gestandaardiseerd interview?

Een gestructureerd of gestandaardiseerd interview is een interviewvorm waarbij de vragen van tevoren worden opgesteld (en waarvan niet wordt afgeweken). Ook ligt de volgorde van vragen vast en geef je respondenten meestal maar enkele antwoordopties waaruit ze kunnen kiezen.

Een gestructureerd interview gaat over het algemeen gepaard met een hogere betrouwbaarheid en interne validiteit dan een semigestructureerd of ongestructureerd interview.

Wat is een semigestructureerd interview?

Een semigestructureerd interview is een kwalitatieve onderzoeksmethode.

Een deel van de gestelde vragen wordt vooraf door de interviewer bepaald. De volgorde waarin de vragen worden gesteld is flexibel en de respondenten kunnen volledig vrij antwoorden. Ook kan de interviewer bij deze onderzoeksmethode doorvragen op de antwoorden van de geïnterviewde.

Wat is een ongestructureerd of open interview?

Een ongestructureerd interview is een interview waarin alleen trefwoorden en onderwerpen vaststaan, maar de vragen niet van tevoren worden geformuleerd. Het interview is vergelijkbaar met een alledaags gesprek en heeft als doel zoveel mogelijk over een onderwerp te weten te komen.

Dit type interview gaat over het algemeen gepaard met een lagere betrouwbaarheid en validiteit dan gestructureerde en semigestructureerde interviews.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Dingemanse, K. (2022, 31 januari). Stappenplan: Interview afnemen en verwerken in je scriptie. Scribbr. Geraadpleegd op 17 juli 2024, van https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/stappenplan-interview/

Wat vind jij van dit artikel?
Kirsten Dingemanse

Kirsten is editor bij Scribbr. Ze heeft ervaring met het schrijven van scripties en het uitvoeren van onderzoeken en wil graag haar kennis hierover met studenten delen om ze verder te kunnen helpen.