Kan er meer dan één modus (mode) zijn?

Een dataset kan geen modus, één modus of meer dan één modus hebben:

  • geen enkele modus: alle waarden zijn anders
  • unimodaal: één modus
  • bimodaal: twee modi
  • trimodaal: drie modi
  • multimodaal: vier of meer modi