Je samenvatting in je scriptie inkorten

Je kunt je samenvatting inkorten door omslachtige en overdreven lange zinnen te vermijden. Er zijn vijf manieren waarop je alle teksten gemakkelijk kunt inkorten:

  1. Maak de zin actief
  2. Vermijd de naamwoordstijl
  3. Voorkom omslachtige zinnen
  4. Vermijd herhaling
  5. Vermijd te uitvoerige beschrijvingen
Tip
Hulp nodig bij het samenvatten van je tekst? Gebruik Scribbrs samenvatter om gratis & snel een samenvatting te maken!

Als je het lastig vindt om je tekst kort en bondig te houden, kun je gebruikmaken van onze nakijkservice. Onze taalexperts staan klaar om je te helpen met het inkorten van je zinnen en het vermijden van herhaling.

1. Maak de zin actief

Een passieve zin is vaak onnodig lang. Je kunt een passieve zin eenvoudig beter leesbaar maken en inkorten door de zin actief te maken.

Je hoeft eigenlijk alleen het werkwoord “worden” of “zijn” (de hulpwerkwoorden) weg te halen om ergens een actieve zin van te maken.

Passief Actief
Het huis wordt door Jos geschilderd. Jos schildert het huis.
Het ERP-systeem wordt door de respondenten uitvoerig getest. De respondenten testen het ERP-systeem uitvoerig.
De hypothese wordt bevestigd door de resultaten. De resultaten bevestigen de hypothese.
De deelvraag wordt beantwoord door middel van de SWOT-analyse. De SWOT-analyse beantwoordt de deelvraag.
In de aanbevelingen worden de oplossingen geboden voor het probleem. De aanbevelingen geven de oplossingen voor het probleem.
In samenwerking met SCRi werd door BBR de beperkingen van het onderzoek aangegeven. SCRi en BBR gaven de beperkingen van het onderzoek aan.

Voorkom plagiaat en doe de gratis plagiaatcheck.

Start gratis check

2. Vermijd de naamwoordstijl

Als de naamwoordstijl in een zin wordt gebruikt, wordt deze vaak onnodig lang. Bovendien maakt de naamwoordstijl een zin moeilijk leesbaar en geldt het als een stijlfout als deze stijl te vaak gebruikt wordt.

In plaats van de naamwoordstijl is het daarom aan te raden om de werkwoordstijl te gebruiken.

Naamwoordstijl Werkwoordstijl
Het onderzoek heeft zich gericht op het afbakenen van het onderwerp. Het onderzoek bakent het onderwerp af.
De doelstelling is het verkrijgen van inzicht in de markt en het presenteren van een nieuwe strategie. Het doel is om inzicht te verkrijgen in de markt en een nieuwe strategie te presenteren.
De nieuwe strategie moet zich richten op het verminderen van restafval. De nieuwe strategie moet zich erop richten restafval te verminderen.
Toeristen moeten het gebruik van cannabis verminderen. Toeristen moeten minder cannabis gebruiken.
Deze aanpak heeft de verbetering van de situatie van de gorilla’s als gevolg. Deze aanpak verbetert de situatie van de gorilla’s.

3. Voorkom omslachtige zinnen

Veel studenten bouwen onnodig lange zinnen met overbodige woorden en omslachtige constructies. Zinnen kunnen eenvoudig ingekort worden door dergelijke zinsdelen te vermijden.

Overbodig of omslachtig Voorbeeld Kort en krachtig Voorbeeld
Een meerderheid van Een meerderheid van politici was van mening dat… De meeste De meeste politici waren van mening dat…
Als een gevolg van… Het interview was gecanceld als een gevolg van ziekteuitval. Door Het interview was gecanceld door ziekteuitval.
Te allen tijde Hij moet te allen tijde waken voor een terugval. Altijd Hij moet altijd waken voor een terugval.
Op het moment/In de huidige situatie Dit onderzoek is op het moment van groot belang omdat… Momenteel Dit onderzoek is momenteel van groot belang omdat…
Door middel van De studenten werden door middel van bussen naar de locatie gebracht. Door/met De studenten werden door bussen naar de locatie gebracht.
Vanwege het feit dat/naar aanleiding van het feit dat Zij wisten niet hoe ze iemand konden bereiken vanwege het feit dat hun mobiele telefoons leeg waren. Omdat Zij wisten niet hoe ze iemand konden bereiken omdat hun mobiele telefoons leeg waren.
Met als doel om De onderzoekers analyseerden het systeem met als doel om de bug te ontdekken. Om De onderzoekers analyseerden het systeem om de bug te ontdekken.
Om de reden dat Zij weigerden mee te werken om de reden dat zij het niet eens waren met de werkwijze. Omdat Zij weigerden mee te werken omdat zij het niet eens waren met de werkwijze.
Hebben een invloed op De module heeft een invloed op de mening van de studenten. Beïnvloeden De module beïnvloedt de mening van de studenten.
Hebben de mogelijkheid om De docenten hebben de mogelijkheid om de cijfers online door te voeren. Kunnen De docenten kunnen de cijfers online doorvoeren.
In vergelijking met/vergeleken met Studenten van Oxford hebben betere resultaten in vergelijking met studenten van SFJFSHSF. Dan Studenten van Oxford hebben betere resultaten dan studenten van SFJFSHSF.
Teneinde De aap voltooide de puzzel teneinde een banaan te ontvangen als beloning. Om De aap voltooide de puzzel om een banaan te ontvangen als beloning.
In het jaar YYYY In het jaar 2010 was hij erg eenzaam. In YYYY In 2010 was hij erg eenzaam.
Van mening zijn dat De president is van mening dat de wet moet worden aangenomen. Vinden De president vindt dat de wet moet worden aangenomen.
Een beslissing nemen over Jan moet een beslissing nemen over de huidige gang van zaken. Beslissen over Jan moet beslissen over de huidige gang van zaken.
In twee gevallen De patiënten werden in twee gevallen getest. Twee keer De patiënten werden twee keer getest.
Klein van omvang/groot van omvang De auto is klein van omvang. Klein/groot De auto is klein.
De reden waarom De reden waarom de populatie is teruggedrongen is onbekend Waarom Waarom de populatie is teruggedrongen is onbekend.
Tot de tijd dat Smartphones zullen worden gebruikt tot de tijd dat een nieuwe technologie wordt geïntroduceerd. Totdat Smartphones zullen worden gebruikt totdat een nieuwe technologie wordt geïntroduceerd.
Of dat Het doel was te identificeren of dat geslacht een invloed had. Of Het doel was te identificeren of geslacht een invloed had.

4. Vermijd herhaling

Onbewust herhaal je jezelf in je scriptie vaker dan gedacht. Lees een tekst ook eens hardop voor. Hierdoor ontdek je misschien een herhaling die je nog niet eerder hebt gezien.

Gebruik verwijswoorden in plaats van inhoudswoorden en voeg twee zinnen samen tot een zin om je tekst in te korten.

Herhaling Zonder herhaling
Concluderend kan op basis van dit onderzoek gesteld worden dat… Uit dit onderzoek blijkt dat…
De resultaten duiden erop dat de HRM-strategie een negatieve invloed heeft op de tevredenheid van de werknemers. De werknemers gaven aan dat… De resultaten duiden erop dat de HRM-strategie een negatieve invloed heeft op de tevredenheid van de werknemers. Zij gaven aan dat…
Na onderzoek naar de huidige situatie is een strategie geformuleerd om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen. Het onderzoek naar de huidige situatie heeft een strategie opgeleverd om de gewenste situatie te bereiken.
De onderzoeksresultaten zijn verkregen door middel van een enquête. Vervolgens zijn met behulp van SPSS de onderzoeksresultaten geanalyseerd. De onderzoeksresultaten uit de enquête zijn geanalyseerd met behulp van SPSS.
Het probleem is echter dat het bedrijf in Nederland een gebrek aan kennis heeft met betrekking tot de vraag naar zoet beleg in Nederland. Het probleem is echter dat het bedrijf te weinig inzicht heeft in de vraag naar zoet beleg in Nederland.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

5. Vermijd te uitvoerige beschrijvingen

In een samenvatting is het niet de bedoeling dat je nog eens uitvoerig definities geeft of achtergrondinformatie geeft over een bedrijf. Als je hiermee rekening houdt, kun je gemakkelijk je samenvatting kort houden.

Te uitvoerige beschrijving Korte beschrijving
Jannsen B.V. is opgericht door Geert Jannsen in 2010. Het is een melkveehouderij dat ten doel heeft op een duurzame manier melk te produceren voor de bevolking. De melkveehouderij Jannsen B.V. heeft als doel op een duurzame manier melk te produceren.
De waardestrategie die momenteel wordt gehanteerd is niet adequaat. Een waardestrategie is een strategie om toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten te creëren. De waardestrategie die momenteel wordt gehanteerd is niet adequaat.
De productenmix, alle verschillende producten die de onderneming op verschillende markten uitbrengt, is afhankelijk van de capaciteit van Jannsen B.V. De productenmix is afhankelijk van de capaciteit van Jannsen B.V.

Voorbeeld samenvatting

Bekijk het voorbeeld van een samenvatting waarin we rekening houden met alle punten uit dit artikel.

Voorbeeld samenvatting bekijken

Veelgestelde vragen

Hoe kort ik mijn samenvatting of abstract in?

Je kunt je samenvatting of abstract inkorten door overbodige informatie te schrappen, te focussen op je eigen onderzoek (vermijd lange discussies over andere bronnen) en omslachtige en overdreven lange zinnen te vermijden.

Hulp nodig bij het samenvatten van je tekst? Gebruik Scribbrs samenvatter om gratis een handige samenvatting te maken.

Hoe lang moet een samenvatting in APA-stijl zijn?

Een samenvatting in APA-stijl heeft een lengte van ongeveer 150 tot 250 woorden. Vergeet niet om altijd te kijken naar de richtlijnen van het tijdschrift waarin je wilt publiceren en overschrijd het aangegeven maximale woordenaantal niet.

Hulp nodig bij het samenvatten van je tekst? Gebruik Scribbrs samenvatter om gratis een handige samenvatting te maken.

Kun je naar bronnen verwijzen in je samenvatting?

Probeer het verwijzen naar bronnen in je samenvatting te vermijden. Hier zijn twee redenen voor:

  • De samenvatting moet de focus leggen op jouw originele onderzoek en niet op de publicaties van anderen.
  • De samenvatting moet op zichzelf staan en volledig te begrijpen zijn zonder naar andere bronnen te verwijzen.

Er zijn omstandigheden waarin je wel andere bronnen moet noemen in een samenvatting. Voorbeelden hiervan zijn onderzoeken die een directe reactie of vervolg vormen op een andere studie of onderzoeken die focussen op het werk van een bepaalde theoreticus. Over het algemeen geldt echter dat je geen verwijzingen toevoegt, tenzij het absoluut noodzakelijk is.

Tip: Geneer gemakkelijk je literatuurlijst met Scribbrs APA Generator.

Voor welke academische teksten schrijf ik een samenvatting?

Doorgaans wordt je geacht een samenvatting te schrijven voor: een scriptie, proefschrift,  onderzoekspaper (voor publicatie), een adviesrapport, implementatieplan en een stageverslag voor een onderzoeksstage.

Hulp nodig bij het samenvatten van je tekst? Gebruik Scribbrs samenvatter om gratis een handige samenvatting te maken.

Wat is het doel van een samenvatting?

Een samenvatting weergeeft kort de strekking van een academische tekst (zoals een artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift of een scriptie). Dit tekstonderdeel heeft twee hoofddoelen:

  • De samenvatting helpt potentiële lezers om te beoordelen hoe relevant jouw tekst is voor hun onderzoek.
  • De samenvatting bevat de belangrijkste bevindingen voor lezers die geen tijd hebben om je hele tekst te lezen.

Samenvattingen en bijbehorende sleutelwoorden worden vaak in academische databases getoond, zodat je publicatie makkelijker kan worden gevonden. Aangezien de samenvatting het eerste is wat lezers zien, is het belangrijk dat deze de inhoud van je tekst duidelijk en juist samenvat.

Hulp nodig bij het samenvatten van je tekst? Gebruik Scribbrs samenvatter om gratis een handige samenvatting te maken.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2023, 01 mei). Je samenvatting in je scriptie inkorten. Scribbr. Geraadpleegd op 22 april 2024, van https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/samenvatting-inkorten/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.