In welke volgorde moet ik mijn argumenten bespreken?

Behandel je argumenten voor je essay in een logische volgorde. Je kunt je argumenten (voor en tegen) op verschillende manieren in een logische volgorde presenteren:

  • Thematisch: bespreek voor- en tegenargumenten per deelthema.
  • Chronologisch: bespreek voor- en tegenargumenten in chronologische volgorde.
  • Argumentatief: bespreek eerst de argumenten voor het standpunt en daarna de argumenten tegen het standpunt.